TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
 1. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 2. 6:00 AM Guruveh Namah "Awaken Your Soul Part 03"
  • TV-G
 3. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 4. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 5. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 6. 8:00 AM Mojh Mela "Punjabi Music Videos from Various Singers And Studio Links"
  • TV-G
 7. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 8. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 9. 9:30 AM News
  • TV-G
 10. 10:00 AM Shuritalayam Singing Competition
  • TV-G
 11. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 12. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 13. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 14. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 15. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 16. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 17. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 18. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 19. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 20. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 21. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 22. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 23. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 24. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 25. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 26. 6:00 PM Buy Low Sell High by Zia Abbas
  • TV-G
 27. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 28. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 29. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 30. Last Night
 31. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 32. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 33. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 34. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 35. 10:00 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema "Saroj Khan with Shan Chandrasekar - Part 2"
  • TV-G
 36. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 37. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 38. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 39. Today
 40. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 41. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 42. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 43. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 44. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 45. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 46. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 47. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 48. 4:00 AM Guruveh Namah "Sri Radha Katha - Vaisnavacharya Chandan Goswani Part 2 of 11"
  • TV-G
 49. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 50. 6:00 AM GPS to Jannah Islamic Religious Program - Part 19 of 30
  • TV-G
 51. 6:30 AM GPS to Jannah Islamic Religious Program - Part 20 of 30
  • TV-G
 52. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 53. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 54. 8:00 AM Asian Magazine "Evergreen Bollywood Silver Screen Classics"
  • TV-G
 55. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 56. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 57. 9:30 AM News
  • TV-G
 58. 10:00 AM Jhankaar "Interview with Mohamed Khaki, Manoshi Chatterjee, Shreyas Ambikar & Ravi Naimpally"
  • TV-G
 59. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 60. 11:00 AM Buy Low Sell High by Zia Abbas
  • TV-G
 61. 11:30 AM The Achievers "Belinda Stronach with Shan Chandrasekar"
  • TV-G
 62. 12:00 PM AB India 4U
  • TV-PG
 63. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 64. 1:00 PM Harmony
  • TV-G
 65. 1:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 66. 2:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 67. 2:30 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 68. 3:00 PM Patiala House
  • TV-PG
  • NR
 69. 6:00 PM Made of Music "Interview with Deep Jandu"
  • TV-G
 70. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 71. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 72. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 73. Tonight
 74. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 75. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 76. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 77. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 78. 10:00 PM Amrit Bhatti Talk Show
  • TV-PG
 79. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 80. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 81. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 82. Tomorrow
 83. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 84. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 85. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 86. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 87. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 88. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 89. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 90. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 91. 4:00 AM Made of Music "Interview with Deep Jandu"
  • TV-G
 92. 4:30 AM Discourse on Science Beyond Science - Guru Baba Shivanandji Part 3
  • TV-G
 93. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 94. 6:00 AM Sai Dharshnam "Message Of The Lord"
  • TV-G
 95. 6:30 AM ATN Binodon "Lokoj Mela"
  • TV-G
 96. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 97. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 98. 8:00 AM Asian Magazine "Evergreen Bollywood Silver Screen Classics"
  • TV-G
 99. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 100. 9:00 AM Asian Digest "Mauritius Day"
  • TV-G
 101. 9:30 AM News
  • TV-G
 102. 10:00 AM Lahore Lahore Aay "Visit at Sahi Qila (Lahore Fort) Lahore - Parts 1-3"
  • TV-G
 103. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 104. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 105. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 106. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 107. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 108. 1:00 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 109. 1:30 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema "Saroj Khan with Shan Chandrasekar - Part 2"
  • TV-G
 110. 2:00 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema "Saroj Khan with Shan Chandrasekar - Part 3"
  • TV-G
 111. 2:30 PM Son of Sardar
  • TV-PG
 112. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 113. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 114. 6:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 115. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 116. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 117. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 118. Tomorrow Night
 119. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 120. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 121. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 122. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 123. 10:00 PM Asian Digest "Interview with Nainesh Kotak"
  • TV-G
 124. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 125. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 126. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 127. Monday, May 2
 128. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 129. 12:30 AM Canadian Rang
  • TV-G
 130. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 131. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 132. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 133. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 134. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 135. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 136. 4:00 AM Guruveh Namah "Ram Katha with Shri Chinmayanand Bapu Jee - 28/33"
  • TV-G
 137. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 138. 6:00 AM Guruveh Namah
  • TV-G
 139. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 140. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 141. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 142. 8:00 AM Asian Magazine "Gujrati Dayro by Bikhudan Gadvi Part 1"
  • TV-G
 143. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 144. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 145. 9:30 AM News
  • TV-G
 146. 10:00 AM Asian Magazine "Evergreen Bollywood Silver Screen Classics"
  • TV-G
 147. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 148. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 149. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 150. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 151. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 152. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 153. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 154. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 155. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 156. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 157. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 158. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 159. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 160. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 161. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 162. 6:00 PM Asian Digest "Interview with Nina Jain & Deepak Anand"
  • TV-G
 163. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 164. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 165. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 166. Monday Night
 167. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 168. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 169. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 170. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 171. 10:00 PM Lahore Lahore Aay "Visit at Sahi Qila (Lahore Fort) Lahore - Parts 2-3"
  • TV-G
 172. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 173. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 174. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 175. Tuesday, May 3
 176. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 177. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 178. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 179. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 180. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 181. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 182. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 183. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 184. 4:00 AM Guruveh Namah "Bhagwat Katha - Part 29"
  • TV-G
 185. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 186. 6:00 AM Guruveh Namah
  • TV-G
 187. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 188. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 189. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 190. 8:00 AM Asian Magazine "Kalyana Utsavam of Lord Venkesh Telugu - Part 2"
  • TV-G
 191. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 192. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 193. 9:30 AM News
  • TV-G
 194. 10:00 AM Mojh Mela "Interview & Songs with Raj Brar"
  • TV-G
 195. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 196. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 197. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 198. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 199. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 200. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 201. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 202. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 203. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 204. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 205. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 206. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 207. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 208. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 209. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 210. 6:00 PM Made of Music "Humble the Poet - Part 1"
  • TV-G
 211. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 212. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 213. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 214. Tuesday Night
 215. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 216. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 217. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 218. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 219. 10:00 PM Sitare Kya Kehte Hain
  • TV-G
 220. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 221. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 222. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 223. Wednesday, May 4
 224. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 225. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 226. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 227. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 228. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 229. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 230. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 231. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 232. 4:00 AM ATN
  • TV-G
 233. 4:30 AM ATN
  • TV-G
 234. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 235. 6:00 AM ATN
  • TV-G
 236. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 237. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 238. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 239. 8:00 AM ATN Tamil
  • TV-G
 240. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 241. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 242. 9:30 AM News
  • TV-G
 243. 10:00 AM ATN
  • TV-G
 244. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 245. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 246. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 247. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 248. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 249. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 250. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 251. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 252. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 253. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 254. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 255. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 256. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 257. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 258. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 259. 6:00 PM The Achievers "Hon. Rona Ambrose PC MP with Shan Chandrasekar"
  • TV-G
 260. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 261. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 262. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 263. Wednesday Night
 264. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 265. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 266. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 267. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 268. 10:00 PM Astrologer Satinder Show
  • TV-G
 269. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 270. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 271. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 272. Thursday, May 5
 273. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 274. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 275. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 276. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 277. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 278. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 279. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 280. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 281. 4:00 AM ATN
  • TV-G
 282. 4:30 AM ATN
  • TV-G
 283. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 284. 6:00 AM ATN
  • TV-G
 285. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 286. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 287. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 288. 8:00 AM Urdurang
  • TV-G
 289. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 290. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 291. 9:30 AM News
  • TV-G
 292. 10:00 AM Jhankaar
  • TV-G
 293. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 294. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 295. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 296. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 297. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 298. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 299. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 300. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 301. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 302. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 303. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 304. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 305. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 306. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 307. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 308. 6:00 PM ATN
  • TV-G
 309. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 310. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 311. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 312. Thursday Night
 313. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 314. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 315. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 316. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 317. 10:00 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema "Saroj Khan with Shan Chandrasekar - Part 2"
  • TV-G
 318. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 319. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 320. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 321. Friday, May 6
 322. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 323. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 324. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 325. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 326. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 327. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 328. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 329. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 330. 4:00 AM ATN
  • TV-G
 331. 4:30 AM ATN
  • TV-G
 332. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 333. 6:00 AM ATN
  • TV-G
 334. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 335. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 336. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 337. 8:00 AM Mojh Mela
  • TV-G
 338. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 339. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 340. 9:30 AM News
  • TV-G
 341. 10:00 AM ATN Malayalam
  • TV-G
 342. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 343. 11:00 AM Dahleez
  • TV-PG
 344. 11:30 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 345. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 346. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 347. 1:00 PM Ek Nanad Ki Khushiyon Ki Chaabi-Meri Bhabhi
  • TV-PG
 348. 1:30 PM Dosti Yariyaan Manmarzian
  • TV-PG
 349. 2:00 PM Mahabharat
  • TV-PG
 350. 2:30 PM Baa Bahu Aur Baby
  • TV-PG
 351. 3:00 PM Ek Hasina Thi
  • TV-PG
 352. 3:30 PM Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon
  • TV-PG
 353. 4:00 PM Tamanna
  • TV-PG
 354. 4:30 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 355. 5:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 356. 5:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 357. 6:00 PM Buy Low Sell High by Zia Abbas
  • TV-G
 358. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 359. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 360. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 361. Friday Night
 362. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 363. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 364. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 365. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 366. 10:00 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema "Saroj Khan with Shan Chandrasekar - Part 3"
  • TV-G
 367. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 368. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 369. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 370. Saturday, May 7
 371. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 372. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 373. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 374. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 375. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 376. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 377. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 378. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 379. 4:00 AM ATN
  • TV-G
 380. 4:30 AM ATN
  • TV-G
 381. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 382. 6:00 AM ATN
  • TV-G
 383. 6:30 AM ATN
  • TV-G
 384. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 385. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 386. 8:00 AM ATN
  • TV-G
 387. 8:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 388. 9:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 389. 9:30 AM News
  • TV-G
 390. 10:00 AM Jhankaar
  • TV-G
 391. 10:30 AM Awakening with Brahma Kumaris
  • TV-G
 392. 11:00 AM Buy Low Sell High by Zia Abbas
  • TV-G
 393. 11:30 AM The Achievers "Hon. Rona Ambrose PC MP with Shan Chandrasekar"
  • TV-G
 394. 12:00 PM AB India 4U
  • TV-PG
 395. 12:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 396. 1:00 PM Harmony
  • TV-G
 397. 1:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 398. 2:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 399. 2:30 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 400. 3:00 PM Golmaal
  • TV-PG
 401. 6:00 PM Made of Music "Humble the Poet - Part 1"
  • TV-G
 402. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 403. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 404. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 405. Saturday Night
 406. 8:00 PM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 407. 8:30 PM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 408. 9:00 PM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 409. 9:30 PM Tamanna
  • TV-PG
 410. 10:00 PM Amrit Bhatti Talk Show
  • TV-PG
 411. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 412. 11:00 PM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 413. 11:30 PM Dahleez
  • TV-PG
 414. Sunday, May 8
 415. 12:00 AM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 416. 12:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 417. 1:00 AM Siya Ke Ram
  • TV-PG
 418. 1:30 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 419. 2:00 AM Silsila Pyaar Ka
  • TV-PG
 420. 2:30 AM Tamanna
  • TV-PG
 421. 3:00 AM Mere Angne Mein
  • TV-PG
 422. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 423. 4:00 AM Made of Music "Humble the Poet - Part 1"
  • TV-G
 424. 4:30 AM ATN
  • TV-G
 425. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • LIVE
  • TV-G
 426. 6:00 AM ATN SaiBaba
  • TV-G
 427. 6:30 AM ATN Bangla
  • TV-G
 428. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 429. 7:30 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 430. 8:00 AM ATN
  • TV-G
 431. 8:30 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 432. 9:00 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 433. 9:30 AM The News
  • TV-G
 434. 10:00 AM Lahore Lahore Aay
  • TV-G
 435. 10:30 AM Awakening with Brahmakumari
  • TV-G
 436. 11:00 AM On Location Special from Purba Furniture
  • TV-G
 437. 11:30 AM Gulmohar Grand
  • TV-PG
 438. 12:30 PM Amul: The Taste of India
  • TV-PG
 439. 1:30 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema
  • TV-G
 440. 2:00 PM ATN's Tribute to 100 Years of Indian Cinema
  • TV-G
 441. 2:30 PM Bol Bachchan
  • TV-G
 442. 5:30 PM Amul: The Taste of India
  • TV-PG
 443. 6:30 PM Star Parivaar Awards 2015 - Crystal Party
  • TV-PG
 444. 7:00 PM Star Parivaar Awards 2015 - Main Event
  • TV-PG
 445. Sunday Night
 446. 10:00 PM Nach Baliye 7
  • TV-PG
 447. 11:30 PM Amul: The Taste of India
  • TV-PG
 448. Monday, May 9
 449. 12:30 AM Canadian Rang
  • TV-G
 450. 1:00 AM Gulmohar Grand
  • TV-PG
 451. 2:00 AM Nach Baliye 7
  • TV-PG
 452. 4:00 AM Guruveh Namah
  • TV-G
 453. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • TV-G
 454. 6:00 AM Asian Magazine
  • TV-G
 455. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 456. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 457. 7:30 AM Diya Bati Aur Hum
  • TV-PG
 458. 8:00 AM Asian Magazine
  • TV-G
 459. 8:30 AM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 460. 9:00 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 461. 9:30 AM News
  • TV-G
 462. 10:00 AM Sada Punjab
  • TV-G
 463. 10:30 AM Awakening with Brahmakumari
  • TV-G
 464. 11:00 AM ATN Previews
  • TV-PG
 465. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 466. 12:30 PM Ek Veer Ki Ardaas
  • TV-PG
 467. 1:00 PM ATN Previews
  • TV-G
 468. 1:30 PM Tere Shehar Mein
  • TV-PG
 469. 2:00 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 470. 2:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 471. 3:00 PM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 472. 3:30 PM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 473. 4:00 PM Dosti Yariaan Manmarzian
  • TV-PG
 474. 4:30 PM Iss Pyar Ko Kya Naam Doon Ek Baar Phir
  • TV-PG
 475. 5:00 PM Ek Veer Ki Ardaas
  • TV-PG
 476. 5:30 PM Tere Shehar Mein
  • TV-PG
 477. 6:00 PM Asian Magazine
  • TV-G
 478. 6:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 479. 7:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 480. 7:30 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 481. Monday Night
 482. 8:00 PM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 483. 8:30 PM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 484. 9:00 PM Diya Bati Aur Hum
  • TV-PG
 485. 9:30 PM Nach Baliye 7
  • TV-G
 486. 10:00 PM Lahore Lahore Aay
  • TV-G
 487. 10:30 PM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 488. 11:00 PM Dosti Yariaan Manmarzian
  • TV-PG
 489. 11:30 PM Iss Pyar Ko Kya Naam Doon Ek Baar Phir
  • TV-PG
 490. Tuesday, May 10
 491. 12:00 AM Diya Aur Baati Hum
  • TV-PG
 492. 12:30 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 493. 1:00 AM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 494. 1:30 AM Tere Shehar Mein
  • TV-PG
 495. 2:00 AM Nach Baliye 7
  • TV-PG
 496. 2:30 AM Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
  • TV-PG
 497. 3:00 AM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 498. 3:30 AM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 499. 4:00 AM Guruveh Namah
  • TV-G
 500. 5:00 AM Ontario Khalsa Darbar Canada Live
  • TV-G
 501. 6:00 AM Asian Magazine
  • TV-G
 502. 6:30 AM Gurumaa 2014
  • TV-G
 503. 7:00 AM Yoga
  • TV-G
 504. 7:30 AM Diya aur Bati Hum
  • TV-PG
 505. 8:00 AM Asian Magazine
  • TV-G
 506. 8:30 AM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 507. 9:00 AM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 508. 9:30 AM The News
  • TV-G
 509. 10:00 AM Mojh Mela
  • TV-G
 510. 10:30 AM Awakening with Brahmakumari
  • TV-G
 511. 11:00 AM ATN Previews
  • TV-PG
 512. 12:00 PM Saath Nibhaana Saathiya
  • TV-PG
 513. 12:30 PM Ek Veer Ki Ardaas
  • TV-PG
 514. 1:00 PM ATN Previews
  • TV-G
 515. 1:30 PM Tere Shehar Mein
  • TV-PG
 516. 2:00 PM Yeh Hai Mohabbatein
  • TV-PG
 517. 2:30 PM Suhaani Si Ek Ladki
  • TV-PG
 518. 3:00 PM Tu Mera Hero
  • TV-PG
 519. 3:30 PM Nisha Aur Uske Cousins
  • TV-PG
 520. 4:00 PM Dosti Yariaan Manmarzian
  • TV-PG
 521. 4:30 PM Iss Pyar Ko Kya Naam Doon Ek Baar Phir
  • TV-PG
 522. 5:00 PM Ek Veer Ki Ardaas
  • TV-PG
 523. 5:30 PM