TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 1:35 AM Kimi wa Pet
 3. 2:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 4. 3:30 AM NHK Newsline
 5. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 6. 4:30 AM Kimi wa Pet
 7. 5:30 AM Cooking with dog
 8. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 9. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 10. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 11. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 12. 1:00 PM Cooking with dog
 13. 1:30 PM Hiyokko
 14. 1:50 PM FCI News Catch
 15. 2:40 PM Kimi wa Pet
 16. 3:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 17. 4:30 PM Global Messenger
 18. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 19. 5:30 PM Beppin-san
 20. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 21. 6:20 PM Cooking with dog
 22. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 23. 7:20 PM Global Messenger
 24. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 25. 7:55 PM Beppin-san
 26. Last Night
 27. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 28. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 29. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 30. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 31. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 32. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 33. 10:50 PM Beppin-san
 34. 11:05 PM Hiyokko
 35. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 36. 11:55 PM FCI News Catch
 37. Today
 38. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 39. 1:15 AM Hiyokko
 40. 1:35 AM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 41. 2:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 42. 3:30 AM NHK Newsline
 43. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 44. 4:30 AM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 45. 5:30 AM Cooking with dog
 46. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 47. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 48. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 49. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 50. 1:00 PM Cooking with dog
 51. 1:30 PM Hiyokko
 52. 1:50 PM FCI News Catch
 53. 2:40 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 54. 3:35 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 55. 4:35 PM Ikiiki Kayojuku
 56. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 57. 5:30 PM Beppin-san
 58. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 59. 6:20 PM Cooking with dog
 60. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 61. 7:20 PM Ikiiki Kayojuku
 62. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 63. 7:55 PM Beppin-san
 64. Tonight
 65. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 66. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 67. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 68. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 69. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 70. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 71. 10:50 PM Beppin-san
 72. 11:05 PM Hiyokko
 73. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 74. 11:55 PM FCI News Catch
 75. Tomorrow
 76. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 77. 1:15 AM Hiyokko
 78. 1:35 AM Boku Unmei no Hito desu
 79. 2:30 AM Okinawa BON
 80. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 81. 3:05 AM Global Messenger
 82. 3:30 AM NHK Newsline
 83. 3:40 AM Direct Talk/Heritage
 84. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 85. 4:30 AM Boku Unmei no Hito desu
 86. 5:30 AM Cooking with dog
 87. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 88. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 89. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 90. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 91. 1:00 PM Nippon Cable Car Tanbo
 92. 1:30 PM Hiyokko
 93. 1:50 PM JVT
 94. 2:10 PM Enka & Seishun Songs
 95. 2:35 PM Boku Unmei no Hito desu
 96. 3:35 PM Okinawa BON
 97. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 98. 4:05 PM Global Messenger
 99. 4:30 PM Sushi: The Art and Artistry
 100. 5:00 PM JIN Actor
 101. 5:30 PM Beppin-san
 102. 5:50 PM Dokuganryu Masamune
 103. 7:20 PM Sushi: The Art and Artistry
 104. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 105. 7:55 PM Beppin-san
 106. Tomorrow Night
 107. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 108. 8:45 PM TV Asahi JapaNews24
 109. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 110. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 111. 10:15 PM Mentai Wide
 112. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 113. 10:50 PM Beppin-san
 114. 11:05 PM Hiyokko
 115. 11:25 PM Shingo Torimonocho
 116. Sunday, September 24
 117. 12:10 AM JIN Actor
 118. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 119. 1:15 AM Hiyokko
 120. 1:35 AM Grand Maison
 121. 2:25 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 122. 3:30 AM NHK Newsline
 123. 3:40 AM Direct Talk/Heritage
 124. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 125. 4:30 AM Dokuganryu Masamune
 126. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 127. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 128. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 129. 12:30 PM Shingo Torimonocho
 130. 1:20 PM Japan Video Topic
 131. 1:30 PM Hiyokko
 132. 1:50 PM JVT
 133. 2:10 PM Enka & Seishun Songs
 134. 2:40 PM Grand Maison
 135. 3:30 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 136. 4:30 PM Mentai Wide
 137. 5:00 PM JIN Actor
 138. 5:30 PM Beppin-san
 139. 5:50 PM Mogitate TV
 140. 6:40 PM Mentai Wide
 141. 7:10 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 142. 7:55 PM Beppin-san
 143. Sunday Night
 144. 8:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 145. 8:45 PM TV Asahi JapaNews24
 146. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 147. 9:40 PM Mogitate TV
 148. 10:25 PM Mentai Wide
 149. 10:50 PM Beppin-san
 150. 11:05 PM Hiyokko
 151. 11:25 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 152. Monday, September 25
 153. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 154. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 155. 1:15 AM Dokuganryu Masamune
 156. 2:00 AM Ramen Walker TV 2
 157. 2:25 AM Jiji Hodan
 158. 3:05 AM Utagoe Cha Cha Cha
 159. 3:30 AM NHK Newsline
 160. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 161. 4:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 162. 5:30 AM Kando! Nippon Jiman no Aji
 163. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 164. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 165. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 166. 1:00 PM Cooking with dog
 167. 1:30 PM JVT
 168. 1:50 PM FCI News Catch
 169. 2:40 PM Dokuganryu Masamune
 170. 3:30 PM Ramen Walker TV 2
 171. 3:55 PM Jiji Hodan
 172. 4:35 PM Utagoe Cha Cha Cha
 173. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 174. 5:30 PM Doyo Aishoka Zenshu
 175. 6:00 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 176. 6:30 PM Cooking with dog
 177. 7:00 PM Nippon Cable Car Tanbo
 178. 7:30 PM Ikiiki Kayojuku
 179. Monday Night
 180. 8:00 PM Mentai Wide
 181. 8:30 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 182. 9:00 PM Enka & Seishun Songs
 183. 9:30 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 184. 10:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 185. 10:30 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 186. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 187. 11:55 PM FCI News Catch
 188. Tuesday, September 26
 189. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 190. 1:15 AM Hiyokko
 191. 1:35 AM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 192. 2:35 AM Mentai Wide
 193. 3:00 AM JIN Actor
 194. 3:30 AM NHK Newsline
 195. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 196. 4:30 AM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 197. 5:30 AM Cooking with dog
 198. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 199. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 200. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 201. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 202. 1:00 PM Cooking with dog
 203. 1:30 PM Hiyokko
 204. 1:50 PM FCI News Catch
 205. 2:40 PM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 206. 3:40 PM Mentai Wide
 207. 4:05 PM JIN Actor
 208. 4:30 PM Global Messenger
 209. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 210. 5:30 PM Beppin-san
 211. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 212. 6:20 PM Cooking with dog
 213. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 214. 7:20 PM Global Messenger
 215. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 216. 7:55 PM Beppin-san
 217. Tuesday Night
 218. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 219. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 220. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 221. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 222. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 223. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 224. 10:50 PM Beppin-san
 225. 11:05 PM Hiyokko
 226. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 227. 11:55 PM FCI News Catch
 228. Wednesday, September 27
 229. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 230. 1:15 AM Hiyokko
 231. 1:35 AM The Mystery Hour
 232. 2:30 AM Mogitate TV
 233. 3:30 AM NHK Newsline
 234. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 235. 4:30 AM The Mystery Hour
 236. 5:30 AM Cooking with dog
 237. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 238. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 239. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 240. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 241. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 242. 1:30 PM Hiyokko
 243. 1:50 PM FCI News Catch
 244. 2:40 PM The Mystery Hour
 245. 3:35 PM Mogitate TV
 246. 4:30 PM Okonomi Kayokan
 247. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 248. 5:30 PM Beppin-san
 249. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 250. 6:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 251. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 252. 7:20 PM Okonomi Kayokan
 253. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 254. 7:55 PM Beppin-san
 255. Wednesday Night
 256. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 257. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 258. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 259. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 260. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 261. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 262. 10:50 PM Beppin-san
 263. 11:05 PM Hiyokko
 264. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 265. 11:55 PM FCI News Catch
 266. Thursday, September 28
 267. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 268. 1:15 AM Hiyokko
 269. 1:35 AM Kimi wa Pet
 270. 2:35 AM Choshichiro Edo Nikki
 271. 3:30 AM NHK Newsline
 272. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 273. 4:30 AM Kimi wa Pet
 274. 5:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 275. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 276. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 277. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 278. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 279. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 280. 1:30 PM Hiyokko
 281. 1:50 PM FCI News Catch
 282. 2:40 PM Kimi wa Pet
 283. 3:40 PM Choshichiro Edo Nikki
 284. 4:30 PM Global Messenger
 285. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 286. 5:30 PM Beppin-san
 287. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 288. 6:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 289. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 290. 7:20 PM Global Messenger
 291. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 292. 7:55 PM Beppin-san
 293. Thursday Night
 294. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 295. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 296. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 297. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 298. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 299. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 300. 10:50 PM Beppin-san
 301. 11:05 PM Hiyokko
 302. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 303. 11:55 PM FCI News Catch
 304. Friday, September 29
 305. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 306. 1:15 AM Hiyokko
 307. 1:35 AM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 308. 2:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 309. 3:30 AM NHK Newsline
 310. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 311. 4:30 AM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 312. 5:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 313. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 314. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 315. 12:00 PM My Song New Music-Shu
 316. 12:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 317. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 318. 1:30 PM Hiyokko
 319. 1:50 PM FCI News Catch
 320. 2:40 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 321. 3:35 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 322. 4:30 PM Ikiiki Kayojuku
 323. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 324. 5:30 PM Beppin-san
 325. 5:50 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 326. 6:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 327. 6:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 328. 7:20 PM Ikiiki Kayojuku
 329. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 330. 7:55 PM Beppin-san
 331. Friday Night
 332. 8:15 PM Kando! Nippon Jiman no Aji
 333. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 334. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 335. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 336. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 337. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 338. 10:50 PM Beppin-san
 339. 11:05 PM Hiyokko
 340. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 341. 11:55 PM FCI News Catch
 342. Saturday, September 30
 343. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 344. 1:15 AM Hiyokko
 345. 1:35 AM Boku Unmei no Hito desu
 346. 2:30 AM Okinawa BON
 347. 3:00 AM Okonomiyaki Kiko
 348. 3:05 AM Global Messenger
 349. 3:30 AM NHK Newsline
 350. 3:40 AM Direct Talk/Heritage
 351. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 352. 4:30 AM Boku Unmei no Hito desu
 353. 5:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 354. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 355. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 356. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 357. 12:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 358. 1:00 PM Nippon Cable Car Tanbo
 359. 1:30 PM Hiyokko
 360. 1:50 PM JVT
 361. 2:10 PM Enka & Seishun Songs
 362. 2:40 PM Boku Unmei no Hito desu
 363. 3:35 PM Okinawa BON
 364. 4:00 PM Okonomiyaki Kiko
 365. 4:05 PM Global Messenger
 366. 4:30 PM Sushi: The Art and Artistry
 367. 5:00 PM JIN Actor
 368. 5:30 PM Beppin-san
 369. 5:50 PM Dokuganryu Masamune
 370. 7:20 PM Sushi: The Art and Artistry
 371. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 372. 7:55 PM Beppin-san
 373. Saturday Night
 374. 8:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 375. 8:45 PM TV Asahi JapaNews24
 376. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 377. 9:45 PM Ikiiki Kayojuku
 378. 10:15 PM Mentai Wide
 379. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 380. 10:50 PM Beppin-san
 381. 11:05 PM Hiyokko
 382. 11:25 PM Shingo Torimonocho
 383. Sunday, October 1
 384. 12:15 AM JIN Actor
 385. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 386. 1:15 AM Hiyokko
 387. 1:35 AM Grand Maison
 388. 2:25 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 389. 3:30 AM NHK Newsline
 390. 3:40 AM Direct Talk/Heritage
 391. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 392. 4:30 AM Dokuganryu Masamune
 393. 6:00 AM Nippon Cable Car Tanbo
 394. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 395. 12:00 PM Enka & Seishun Songs
 396. 12:30 PM Shingo Torimonocho
 397. 1:20 PM JVT
 398. 1:30 PM Hiyokko
 399. 1:50 PM JVT
 400. 2:00 PM Enka & Seishun Songs
 401. 2:40 PM Grand Maison
 402. 3:30 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 403. 4:30 PM Mentai Wide
 404. 5:00 PM JIN Actor
 405. 5:30 PM Beppin-san
 406. 5:50 PM Mogitate TV
 407. 6:40 PM Mentai Wide
 408. 7:10 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 409. 7:55 PM Beppin-san
 410. Sunday Night
 411. 8:15 PM My Song New Music-Shu
 412. 8:45 PM TV Asahi JapaNews24
 413. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 414. 9:40 PM Mogitate TV
 415. 10:25 PM Mentai Wide
 416. 10:50 PM Beppin-san
 417. 11:05 PM Hiyokko
 418. 11:25 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 419. Monday, October 2
 420. 12:15 AM Ikiiki Kayojuku
 421. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 422. 1:15 AM Dokuganryu Masamune
 423. 2:00 AM Ramen Walker TV 2
 424. 2:25 AM Jiji Hodan
 425. 3:05 AM Utagoe Cha Cha Cha
 426. 3:30 AM NHK Newsline
 427. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 428. 4:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 429. 5:30 AM Nippon Cable Car Tanbo
 430. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 431. 12:00 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 432. 12:30 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 433. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 434. 1:30 PM JVT
 435. 1:50 PM FCI News Catch
 436. 2:40 PM Dokuganryu Masamune
 437. 3:30 PM Ramen Walker TV 2
 438. 3:55 PM Jiji Hodan
 439. 4:35 PM Utagoe Cha Cha Cha
 440. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 441. 5:30 PM My Song New Music-Shu
 442. 6:00 PM Nippon Cable Car Tanbo
 443. 6:30 PM Remi sanchi no Shokutaku
 444. 7:00 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 445. 7:30 PM Ikiiki Kayojuku
 446. Monday Night
 447. 8:00 PM Mentai Wide
 448. 8:30 PM Nippon Cable Car Tanbo
 449. 9:00 PM Enka & Seishun Songs
 450. 9:30 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 451. 10:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 452. 10:30 PM Yonaoshi Junan Ninjo Ken
 453. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 454. 11:55 PM FCI News Catch
 455. Tuesday, October 3
 456. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 457. 1:15 AM Hiyokko
 458. 1:35 AM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 459. 2:35 AM Mentai Wide
 460. 3:00 AM JIN Actor
 461. 3:30 AM NHK Newsline
 462. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 463. 4:30 AM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 464. 5:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 465. 6:00 AM Smile Lesson: Sahel Rosa
 466. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 467. 12:00 PM Doyo Aishoka Zenshu
 468. 12:30 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 469. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 470. 1:30 PM Hiyokko
 471. 1:50 PM FCI News Catch
 472. 2:40 PM Beautiful Bones: Sakurako's Investigation
 473. 3:40 PM Mentai Wide
 474. 4:05 PM JIN Actor
 475. 4:30 PM Global Messenger
 476. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 477. 5:30 PM Beppin-san
 478. 5:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 479. 6:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 480. 6:50 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 481. 7:20 PM Global Messenger
 482. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 483. 7:55 PM Beppin-san
 484. Tuesday Night
 485. 8:15 PM Nippon Cable Car Tanbo
 486. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 487. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 488. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 489. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 490. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 491. 10:50 PM Beppin-san
 492. 11:05 PM Hiyokko
 493. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 494. 11:55 PM FCI News Catch
 495. Wednesday, October 4
 496. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 497. 1:15 AM Hiyokko
 498. 1:35 AM The Mystery Hour
 499. 2:30 AM Mogitate TV
 500. 3:30 AM NHK Newsline
 501. 4:00 AM TV Asahi JapaNews24
 502. 4:30 AM The Mystery Hour
 503. 5:30 AM Remi sanchi no Shokutaku
 504. 6:00 AM Smile Lesson: Sahel Rosa
 505. 6:30 AM Enka & Seishun Songs
 506. 12:00 PM My Idol Seishun Playback
 507. 12:30 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 508. 1:00 PM Remi sanchi no Shokutaku
 509. 1:30 PM Hiyokko
 510. 1:50 PM FCI News Catch
 511. 2:40 PM Mystery Hour - Iryu Sosa SP
 512. 3:35 PM Mogitate TV
 513. 4:30 PM Okonomi Kayokan
 514. 5:00 PM TV Asahi JapaNews24
 515. 5:30 PM Beppin-san
 516. 5:50 PM Nippon Cable Car Tanbo
 517. 6:20 PM Remi sanchi no Shokutaku
 518. 6:50 PM Smile Lesson: Sahel Rosa
 519. 7:20 PM Okonomi Kayokan
 520. 7:50 PM Okonomiyaki Kiko
 521. 7:55 PM Beppin-san
 522. Wednesday Night
 523. 8:15 PM Nippon Cable Car Tanbo
 524. 8:45 PM Enka & Seishun Songs
 525. 9:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 526. 9:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 527. 10:15 PM Okonomi Kayokan
 528. 10:45 PM Okonomiyaki Kiko
 529. 10:50 PM Beppin-san
 530. 11:05 PM Hiyokko
 531. 11:25 PM Enka & Seishun Songs
 532. 11:55 PM FCI News Catch
 533. Thursday, October 5
 534. 12:45 AM TV Asahi JapaNews24
 535. 1:15 AM Hiyokko
 536. 1:35 AM Kimi wa Pet