TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 6:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 3. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 4. 7:00 PM Massan
 5. 7:15 PM Oshin
 6. Last Night
 7. 8:05 PM NGN Highlights
 8. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 9. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 10. 9:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 11. 9:50 PM Massan
 12. 10:05 PM Mare
 13. 10:25 PM Shingo Torimonocho
 14. 11:10 PM Okinawa BON
 15. 11:40 PM NHK News
 16. Today
 17. 12:15 AM Mare
 18. 12:35 AM Mama to Papa Ga Ikiru Riyu
 19. 1:30 AM Mystery Hour - ST
 20. 2:30 AM Ohayo Nippon
 21. 3:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 22. 4:00 AM Oshin
 23. 5:30 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 24. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 25. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 26. 11:30 AM Global Messenger
 27. 12:00 PM BS News
 28. 12:10 PM Mogitate TV
 29. 1:10 PM NGN Highlights
 30. 1:20 PM Mare
 31. 1:40 PM Mama to Papa Ga Ikiru Riyu
 32. 2:35 PM Mystery Hour - ST
 33. 3:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 34. 4:05 PM Mogitate TV
 35. 4:50 PM Massan
 36. 5:20 PM CatChat
 37. 5:45 PM Global Messenger
 38. 6:10 PM Oshin
 39. 7:00 PM Massan
 40. 7:15 PM Otona no Tame no Jojo Aishoka
 41. 7:45 PM Okonomi Kayokan
 42. Tonight
 43. 8:15 PM Oshin
 44. 9:45 PM NGN Highlights
 45. 9:50 PM Massan
 46. 10:05 PM Mare
 47. 10:25 PM Kumokiri Nizaemon
 48. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 49. 11:40 PM NHK News
 50. Tomorrow
 51. 12:15 AM Red Cross - Onnatachi no Akagami
 52. 1:10 AM Jiji Hodan
 53. 2:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 54. 2:30 AM Ohayo Nippon
 55. 3:15 AM Nippon Litabi
 56. 4:15 AM Ramen Kenkyujo
 57. 4:45 AM NGN Highlights
 58. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 59. 11:00 AM My Idol Seishun Playback
 60. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 61. 12:00 PM Daily Kitchen
 62. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 63. 1:20 PM NGN Highlights
 64. 1:40 PM Red Cross - Onnatachi no Akagami
 65. 2:35 PM Jiji Hodan
 66. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 67. 4:00 PM FCI News Catch
 68. 4:45 PM My Song New Music-Shu
 69. 5:15 PM Nippon Litabi
 70. 6:15 PM Daily Kitchen
 71. 6:45 PM Ikiiki Kayojuku
 72. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 73. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 74. Tomorrow Night
 75. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 76. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 77. 9:15 PM NGN Highlights
 78. 9:30 PM Kumokiri Nizaemon
 79. 10:25 PM FCI News Catch
 80. 11:10 PM NHK News
 81. Tuesday, December 1
 82. 12:15 AM Mare
 83. 12:35 AM Watashi to iu Na no Hensokyoku SP
 84. 1:30 AM Gurutto JCOM Tankentai
 85. 2:15 AM Furusato Kiko
 86. 2:30 AM Ohayo Nippon
 87. 3:30 AM Watashi to iu Na no Hensokyoku SP
 88. 4:30 AM Daily Kitchen
 89. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 90. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 91. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 92. 11:00 AM My Song New Music-Shu
 93. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 94. 12:00 PM Daily Kitchen
 95. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 96. 1:20 PM Mare
 97. 1:40 PM Watashi to iu Na no Hensokyoku SP
 98. 2:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 99. 3:15 PM Furusato Kiko
 100. 3:35 PM Global Messenger
 101. 4:00 PM FCI News Catch
 102. 4:45 PM Massan
 103. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 104. 5:30 PM Daily Kitchen
 105. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 106. 6:30 PM Global Messenger
 107. 7:00 PM Massan
 108. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 109. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 110. Tuesday Night
 111. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 112. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 113. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 114. 9:45 PM NGN Highlights
 115. 9:50 PM Massan
 116. 10:05 PM Mare
 117. 10:25 PM FCI News Catch
 118. 11:10 PM NHK News
 119. Wednesday, December 2
 120. 12:15 AM Mare
 121. 12:35 AM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 122. 1:30 AM Mogitate TV
 123. 2:30 AM Ohayo Nippon
 124. 3:30 AM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 125. 4:30 AM Daily Kitchen
 126. 5:00 AM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 127. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 128. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 129. 11:00 AM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 130. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 131. 12:00 PM Daily Kitchen
 132. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 133. 1:20 PM Mare
 134. 1:40 PM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 135. 2:35 PM Mogitate TV
 136. 3:30 PM Global Messenger
 137. 4:00 PM FCI News Catch
 138. 4:45 PM Massan
 139. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 140. 5:30 PM Daily Kitchen
 141. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 142. 6:30 PM Global Messenger
 143. 7:00 PM Massan
 144. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 145. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 146. Wednesday Night
 147. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 148. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 149. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 150. 9:45 PM NGN Highlights
 151. 9:50 PM Massan
 152. 10:05 PM Mare
 153. 10:25 PM FCI News Catch
 154. 11:10 PM NHK News
 155. Thursday, December 3
 156. 12:15 AM Mare
 157. 12:35 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 158. 1:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 159. 2:30 AM Ohayo Nippon
 160. 3:30 AM Date SP
 161. 4:30 AM Daily Kitchen
 162. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 163. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 164. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 165. 11:00 AM Doyo Aishoka Zenshu
 166. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 167. 12:00 PM Daily Kitchen
 168. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 169. 1:20 PM Mare
 170. 1:40 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 171. 2:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 172. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 173. 4:00 PM FCI News Catch
 174. 4:45 PM Massan
 175. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 176. 5:30 PM Daily Kitchen
 177. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 178. 6:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 179. 7:00 PM Massan
 180. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 181. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 182. Thursday Night
 183. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 184. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 185. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 186. 9:45 PM NGN Highlights
 187. 9:50 PM Massan
 188. 10:05 PM Mare
 189. 10:25 PM FCI News Catch
 190. 11:10 PM NHK News
 191. Friday, December 4
 192. 12:15 AM Mare
 193. 12:35 AM Shundo
 194. 2:20 AM TRAM Fukui
 195. 2:30 AM Ohayo Nippon
 196. 3:30 AM Furusato Kiko
 197. 4:30 AM Daily Kitchen
 198. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 199. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 200. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 201. 11:00 AM Enka Yume Gekijo
 202. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 203. 12:00 PM Daily Kitchen
 204. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 205. 1:20 PM Mare
 206. 1:40 PM Shundo
 207. 3:20 PM TRAM Fukui
 208. 3:35 PM Uchinanchu Worldwide
 209. 4:00 PM FCI News Catch
 210. 4:45 PM Massan
 211. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 212. 5:30 PM Daily Kitchen
 213. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 214. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 215. 7:00 PM Massan
 216. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 217. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 218. Friday Night
 219. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 220. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 221. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 222. 9:45 PM NGN Highlights
 223. 9:50 PM Massan
 224. 10:05 PM Mare
 225. 10:25 PM FCI News Catch
 226. 11:10 PM NHK News
 227. Saturday, December 5
 228. 12:15 AM Mare
 229. 12:35 AM SPEC
 230. 1:30 AM Okinawa BON
 231. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 232. 2:05 AM Global Messenger
 233. 2:30 AM Ohayo Nippon
 234. 3:30 AM SPEC
 235. 4:30 AM Daily Kitchen
 236. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 237. 5:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 238. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 239. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 240. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 241. 12:00 PM BS News
 242. 12:10 PM Okinawa BON
 243. 12:40 PM Ramen Kenkyujo
 244. 1:10 PM NGN Highlights
 245. 1:20 PM Mare
 246. 1:40 PM SPEC
 247. 2:35 PM Okinawa BON
 248. 3:05 PM Okonomiyaki Kiko
 249. 3:10 PM Global Messenger
 250. 3:35 PM Uchinanchu Worldwide
 251. 4:00 PM Shingo Torimonocho
 252. 4:45 PM Mare
 253. 5:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 254. 6:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 255. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 256. 7:00 PM Mare
 257. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 258. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 259. Saturday Night
 260. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 261. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 262. 9:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 263. 9:50 PM Mare
 264. 10:05 PM Mare
 265. 10:25 PM Shingo Torimonocho
 266. 11:10 PM Okinawa BON
 267. 11:40 PM NHK News
 268. Sunday, December 6
 269. 12:15 AM Mare
 270. 12:35 AM Ichion Nyukon
 271. 1:30 AM Mystery Hour - ST
 272. 2:30 AM Ohayo Nippon
 273. 3:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 274. 4:00 AM Oshin
 275. 6:15 AM Enka & Seishun Songs
 276. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 277. 11:30 AM Global Messenger
 278. 12:00 PM BS News
 279. 12:10 PM Mogitate TV
 280. 1:10 PM NGN Highlights
 281. 1:20 PM Mare
 282. 1:40 PM Ichion Nyukon
 283. 2:35 PM Mystery Hour - ST
 284. 3:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 285. 4:05 PM Mogitate TV
 286. 4:50 PM Mare
 287. 5:20 PM CatChat
 288. 5:45 PM Global Messenger
 289. 6:10 PM Nippon! Iitabi
 290. 7:00 PM Mare
 291. 7:15 PM Doyo Aishoka Zenshu
 292. 7:45 PM Okonomi Kayokan
 293. Sunday Night
 294. 8:15 PM Oshin
 295. 9:45 PM NGN Highlights
 296. 9:50 PM Mare
 297. 10:05 PM Mare
 298. 10:25 PM Kumokiri Nizaemon
 299. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 300. 11:40 PM NHK News
 301. Monday, December 7
 302. 12:15 AM Red Cross - Onnatachi no Akagami
 303. 1:10 AM Jiji Hodan
 304. 2:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 305. 2:30 AM Ohayo Nippon
 306. 3:15 AM Nippon Litabi
 307. 4:15 AM Ramen Kenkyujo
 308. 4:45 AM NGN Highlights
 309. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 310. 11:00 AM My Idol Seshun Playback
 311. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 312. 12:00 PM Daily Kitchen
 313. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 314. 1:20 PM NGN Highlights
 315. 1:40 PM Red Cross - Onnatachi no Akagami
 316. 2:35 PM Jiji Hodan
 317. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 318. 4:00 PM FCI News Catch
 319. 4:45 PM Doyo Aishoka Zenshu
 320. 5:15 PM Nippon Litabi
 321. 6:15 PM Daily Kitchen
 322. 6:45 PM Ikiiki Kayojuku
 323. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 324. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 325. Monday Night
 326. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 327. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 328. 9:15 PM NGN Highlights
 329. 9:30 PM Kumokiri Nizaemon
 330. 10:25 PM FCI News Catch
 331. 11:10 PM NHK News
 332. Tuesday, December 8
 333. 12:15 AM Mare
 334. 12:35 AM Watashi to iu Na no Hensokyoku SP
 335. 1:30 AM Gurutto JCOM Tankentai
 336. 2:15 AM Furusato Kiko
 337. 2:30 AM Ohayo Nippon
 338. 3:30 AM Watashi to iu Na no Hensokyoku SP
 339. 4:30 AM Daily Kitchen
 340. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 341. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 342. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 343. 11:00 AM My Song New Music-Shu
 344. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 345. 12:00 PM Daily Kitchen
 346. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 347. 1:20 PM Mare
 348. 1:40 PM Risk no Kamisama
 349. 2:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 350. 3:10 PM Nippon Litabi
 351. 3:35 PM Global Messenger
 352. 4:00 PM FCI News Catch
 353. 4:45 PM Massan
 354. 5:05 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 355. 5:30 PM Daily Kitchen
 356. 6:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 357. 6:30 PM Global Messenger
 358. 7:00 PM Massan
 359. 7:15 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 360. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 361. Tuesday Night
 362. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 363. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 364. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 365. 9:45 PM NGN Highlights
 366. 9:50 PM Massan
 367. 10:05 PM Mare
 368. 10:25 PM FCI News Catch
 369. 11:10 PM NHK News
 370. Wednesday, December 9
 371. 12:15 AM Mare
 372. 12:35 AM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 373. 1:30 AM Mogitate TV
 374. 2:30 AM Ohayo Nippon
 375. 3:30 AM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 376. 4:30 AM Daily Kitchen
 377. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 378. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 379. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 380. 11:00 AM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 381. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 382. 12:00 PM Daily Kitchen
 383. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 384. 1:20 PM Mare
 385. 1:40 PM Mystery Hour - Sosa Shikikan Mizuki Saya
 386. 2:35 PM Mogitate TV
 387. 3:30 PM Global Messenger
 388. 4:00 PM FCI News Catch
 389. 4:45 PM Massan
 390. 5:05 PM Ramen Kenkyujo
 391. 5:30 PM Daily Kitchen
 392. 6:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 393. 6:30 PM Global Messenger
 394. 7:00 PM Massan
 395. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 396. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 397. Wednesday Night
 398. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 399. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 400. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 401. 9:45 PM NGN Highlights
 402. 9:50 PM Massan
 403. 10:05 PM Mare
 404. 10:25 PM FCI News Catch
 405. 11:10 PM NHK News
 406. Thursday, December 10
 407. 12:15 AM Mare
 408. 12:35 AM Kokoro ga Pokitto ne
 409. 1:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 410. 2:30 AM Ohayo Nippon
 411. 3:30 AM Kokoro ga Pokitto ne
 412. 4:30 AM Daily Kitchen
 413. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 414. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 415. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 416. 11:00 AM Doyo Aishoka Zenshu
 417. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 418. 12:00 PM Daily Kitchen
 419. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 420. 1:20 PM Mare
 421. 1:40 PM Kokoro ga Pokitto ne
 422. 2:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 423. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 424. 4:00 PM FCI News Catch
 425. 4:45 PM Massan
 426. 5:05 PM Ramen Kenkyujo
 427. 5:30 PM Daily Kitchen
 428. 6:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 429. 6:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 430. 7:00 PM Massan
 431. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 432. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 433. Thursday Night
 434. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 435. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 436. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 437. 9:45 PM NGN Highlights
 438. 9:50 PM Massan
 439. 10:05 PM Mare
 440. 10:25 PM FCI News Catch
 441. 11:10 PM NHK News
 442. Friday, December 11
 443. 12:15 AM Mare
 444. 12:35 AM Shingo Torimonocho
 445. 1:30 AM Wahu Sohonke
 446. 2:30 AM Ohayo Nippon
 447. 3:30 AM Shingo Torimonocho
 448. 4:30 AM Daily Kitchen
 449. 5:05 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 450. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 451. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 452. 11:00 AM Enka Yume Gekijo
 453. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 454. 12:00 PM Daily Kitchen
 455. 12:30 PM Kokusai Hodo 2015
 456. 1:20 PM Mare
 457. 1:40 PM Shingo Torimonocho
 458. 2:35 PM Wahu Sohonke
 459. 3:30 PM Uchinanchu Worldwide
 460. 4:00 PM FCI News Catch
 461. 4:45 PM Massan
 462. 5:05 PM Ramen Kenkyujo
 463. 5:30 PM Daily Kitchen
 464. 6:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 465. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 466. 7:00 PM Massan
 467. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 468. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 469. Friday Night
 470. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 471. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 472. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 473. 9:45 PM NGN Highlights
 474. 9:50 PM Massan
 475. 10:05 PM Mare
 476. 10:25 PM FCI News Catch
 477. 11:10 PM NHK News
 478. Saturday, December 12
 479. 12:15 AM Mare
 480. 12:35 AM Ichion Nyukon! Wakaba no Hibiki SP
 481. 1:30 AM Okinawa BON
 482. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 483. 2:05 AM Global Messenger
 484. 2:30 AM Ohayo Nippon
 485. 3:30 AM Ichion Nyukon! Wakaba no Hibiki SP
 486. 4:30 AM Daily Kitchen
 487. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 488. 5:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 489. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 490. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 491. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 492. 12:00 PM BS News
 493. 12:10 PM Okinawa BON
 494. 12:40 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 495. 1:10 PM NGN Highlights
 496. 1:20 PM Mare
 497. 1:40 PM Ichion Nyukon! Wakaba no Hibiki SP
 498. 2:35 PM Okinawa BON
 499. 3:05 PM Okonomiyaki Kiko
 500. 3:10 PM Global Messenger
 501. 3:35 PM Uchinanchu Worldwide
 502. 4:00 PM Shingo Torimonocho
 503. 4:45 PM Massan
 504. 5:05 PM Choshichiro Edo Nikki