TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 12:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 3. 1:10 AM Jiji Hodan
 4. 2:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 5. 2:30 AM Ohayo Nippon
 6. 3:15 AM Wafu Sohonke
 7. 4:15 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 8. 4:45 AM NGN Highlights
 9. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 10. 11:00 AM My Idol Seishun Playback
 11. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 12. 12:00 PM Daily Kitchen
 13. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 14. 1:20 PM Program Highlights
 15. 1:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 16. 2:40 PM Miracle Road to Nagaoka Fireworks
 17. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 18. 4:00 PM FCI News Catch
 19. 4:45 PM Doyo Aishoka Zenshu
 20. 5:15 PM Wafu Sohonke
 21. 6:15 PM Daily Kitchen
 22. 6:45 PM Ikiiki Kayojuku
 23. 7:15 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 24. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 25. Last Night
 26. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 27. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 28. 9:15 PM NGN Highlights
 29. 9:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 30. 10:25 PM FCI News Catch
 31. 11:10 PM NHK News
 32. Today
 33. 12:15 AM Asa ga kita
 34. 12:35 AM Tantei no Tantei
 35. 1:30 AM Gurutto JCOM Tankentai
 36. 2:10 AM Mentai Piriri
 37. 2:35 AM Ohayo Nippon
 38. 3:35 AM Tantei no Tantei
 39. 4:30 AM Daily Kitchen
 40. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 41. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 42. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 43. 11:00 AM My Song New Music-Shu
 44. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 45. 12:00 PM Daily Kitchen
 46. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 47. 1:20 PM Asa ga kita
 48. 1:40 PM Tantei no Tantei
 49. 2:30 PM Gurutto JCOM Tankentai
 50. 3:15 PM Mentai Piriri
 51. 3:30 PM Global Messenger
 52. 4:00 PM FCI News Catch
 53. 4:45 PM Mare
 54. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 55. 5:30 PM Daily Kitchen
 56. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 57. 6:30 PM Global Messenger
 58. 7:00 PM Mare
 59. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 60. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 61. Tonight
 62. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 63. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 64. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 65. 9:45 PM NGN Highlights
 66. 9:50 PM Mare
 67. 10:05 PM Asa ga kita
 68. 10:25 PM FCI News Catch
 69. 11:10 PM NHK News
 70. Tomorrow
 71. 12:15 AM Asa ga kita
 72. 12:35 AM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 73. 1:30 AM Mogitate TV
 74. 2:30 AM Ohayo Nippon
 75. 3:30 AM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 76. 4:30 AM Daily Kitchen
 77. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 78. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 79. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 80. 11:00 AM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 81. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 82. 12:00 PM Daily Kitchen
 83. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 84. 1:20 PM Asa ga kita
 85. 1:40 PM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 86. 2:35 PM Mogitate TV
 87. 3:30 PM Global Messenger
 88. 4:00 PM FCI News Catch
 89. 4:45 PM Mare
 90. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 91. 5:30 PM Daily Kitchen
 92. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 93. 6:30 PM Global Messenger
 94. 7:00 PM Mare
 95. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 96. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 97. Tomorrow Night
 98. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 99. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 100. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 101. 9:45 PM NGN Highlights
 102. 9:50 PM Mare
 103. 10:05 PM Asa ga kita
 104. 10:25 PM FCI News Catch
 105. 11:10 PM NHK News
 106. Thursday, February 11
 107. 12:15 AM Asa ga kita
 108. 12:35 AM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 109. 1:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 110. 2:30 AM Ohayo Nippon
 111. 3:30 AM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 112. 4:30 AM Daily Kitchen
 113. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 114. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 115. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 116. 11:00 AM Doyo Aishoka Zenshu
 117. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 118. 12:00 PM Daily Kitchen
 119. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 120. 1:20 PM Asa ga kita
 121. 1:40 PM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 122. 2:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 123. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 124. 4:00 PM FCI News Catch
 125. 4:45 PM Mare
 126. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 127. 5:30 PM Daily Kitchen
 128. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 129. 6:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 130. 7:00 PM Mare
 131. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 132. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 133. Thursday Night
 134. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 135. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 136. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 137. 9:45 PM NGN Highlights
 138. 9:50 PM Mare
 139. 10:05 PM Asa ga kita
 140. 10:25 PM FCI News Catch
 141. 11:10 PM NHK News
 142. Friday, February 12
 143. 12:15 AM Asa ga kita
 144. 12:35 AM Onihei Hankacho SP
 145. 1:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 146. 2:30 AM Ohayo Nippon
 147. 3:30 AM Onihei Hankacho SP
 148. 4:30 AM Daily Kitchen
 149. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 150. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 151. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 152. 11:00 AM Enka Yume Gekijo
 153. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 154. 12:00 PM Daily Kitchen
 155. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 156. 1:20 PM Asa ga kita
 157. 1:40 PM Onihei Hankacho SP
 158. 2:35 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 159. 3:30 PM Uchinanchu Worldwide
 160. 4:00 PM FCI News Catch
 161. 4:45 PM Mare
 162. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 163. 5:30 PM Daily Kitchen
 164. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 165. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 166. 7:00 PM Mare
 167. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 168. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 169. Friday Night
 170. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 171. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 172. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 173. 9:45 PM NGN Highlights
 174. 9:50 PM Mare
 175. 10:05 PM Asa ga kita
 176. 10:25 PM FCI News Catch
 177. 11:10 PM NHK News
 178. Saturday, February 13
 179. 12:15 AM Asa ga kita
 180. 12:35 AM SPEC
 181. 1:30 AM Okinawa BON
 182. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 183. 2:05 AM Jinsei no Rakuen
 184. 2:30 AM Ohayo Nippon
 185. 3:30 AM Ten
  • NR
 186. 4:30 AM Daily Kitchen
 187. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 188. 5:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 189. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 190. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 191. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 192. 12:00 PM BS News
 193. 12:10 PM Okinawa BON
 194. 12:40 PM Ramen Kenkyujo
 195. 1:10 PM NGN Highlights
 196. 1:20 PM Asa ga kita
 197. 1:40 PM Movie
 198. 2:35 PM Okinawa BON
 199. 3:00 PM Okonomiyaki Kiko
 200. 3:05 PM Jinsei no Rakuen
 201. 3:35 PM Uchinanchu Worldwide
 202. 4:00 PM Shingo Torimonocho
 203. 4:45 PM Mare
 204. 5:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 205. 6:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 206. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 207. 7:00 PM Mare
 208. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 209. Saturday Night
 210. 8:05 PM NGN Highlights
 211. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 212. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 213. 9:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 214. 9:50 PM Mare
 215. 10:05 PM Asa ga kita
 216. 10:25 PM Shingo Torimonocho
 217. 11:10 PM Okinawa BON
 218. 11:40 PM NHK News
 219. Sunday, February 14
 220. 12:15 AM Asa ga kita
 221. 12:35 AM Border
 222. 1:30 AM Mystery Hour - Petero no Soretsu
 223. 2:30 AM Ohayo Nippon
 224. 3:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 225. 4:15 AM Ramen Kenkyujo
 226. 4:45 AM NGN Highlights
 227. 5:00 AM Best Karaoke
 228. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 229. 11:30 AM Global Messenger
 230. 12:00 PM BS News
 231. 12:10 PM Mogitate TV
 232. 1:10 PM Am Highlights
 233. 1:20 PM Asa ga kita
 234. 1:40 PM Border
 235. 2:35 PM Mystery Hour - Petero no Soretsu
 236. 3:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 237. 4:00 PM Mogitate TV
 238. 4:50 PM Mare
 239. 5:10 PM CatChat
 240. 5:40 PM Global Messenger
 241. 6:10 PM Wafu Sohonke
 242. 7:00 PM Mare
 243. 7:15 PM Otono no tame no jojo aishoka
 244. 7:45 PM Okonomi Kayokan
 245. Sunday Night
 246. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 247. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 248. 9:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 249. 9:45 PM NGN Highlights
 250. 9:50 PM Mare
 251. 10:05 PM Asa ga kita
 252. 10:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 253. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 254. 11:40 PM NHK News
 255. Monday, February 15
 256. 12:15 AM Atsuhime
  • TV-PG
 257. 1:10 AM Jiji Hodan
 258. 2:00 AM Utagoe Cha Cha Cha
 259. 2:30 AM Ohayo Nippon
 260. 3:15 AM Wafu Sohonke
 261. 4:15 AM Ramen Kenkyujo
 262. 4:45 AM NGN Highlights
 263. 5:00 AM Enka & Seishun Songs
 264. 11:00 AM My Song New Music-Shu
 265. 11:30 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 266. 12:00 PM Daily Kitchen
 267. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 268. 1:20 PM Program Highlights
 269. 1:40 PM Atsuhime
  • TV-PG
 270. 2:35 PM Jiji Hodan
 271. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 272. 4:00 PM FCI News Catch
 273. 4:45 PM Enka Yume Gekijo
 274. 5:15 PM Wafu Sohonke
 275. 6:15 PM Daily Kitchen
 276. 6:45 PM Ikiiki Kayojuku
 277. 7:15 PM Ramen Kenkyujo
 278. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 279. Monday Night
 280. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 281. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 282. 9:15 PM NGN Highlights
 283. 9:30 PM Choshichiro Edo Nikki
 284. 10:25 PM FCI News Catch
 285. 11:10 PM NHK News
 286. Tuesday, February 16
 287. 12:15 AM Asa ga kita
 288. 12:35 AM Tantei no Tantei
 289. 1:30 AM Gurutto JCOM Tankentai
 290. 2:10 AM Mentai Piriri
 291. 2:35 AM Ohayo Nippon
 292. 3:35 AM Tantei no Tantei
 293. 4:30 AM Daily Kitchen
 294. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 295. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 296. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 297. 11:00 AM Otono no tame no jojo aishoka
 298. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 299. 12:00 PM Daily Kitchen
 300. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 301. 1:20 PM Asa ga kita
 302. 1:40 PM Tantei no Tantei
 303. 2:35 PM Gurutto JCOM Tankentai
 304. 3:15 PM Mentai Piriri
 305. 3:30 PM Global Messenger
 306. 4:00 PM FCI News Catch
 307. 4:45 PM Mare
 308. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 309. 5:30 PM Daily Kitchen
 310. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 311. 6:30 PM Global Messenger
 312. 7:00 PM Mare
 313. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 314. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 315. Tuesday Night
 316. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 317. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 318. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 319. 9:45 PM NGN Highlights
 320. 9:50 PM Mare
 321. 10:05 PM Asa ga kita
 322. 10:25 PM FCI News Catch
 323. 11:10 PM NHK News
 324. Wednesday, February 17
 325. 12:15 AM Asa ga kita
 326. 12:35 AM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 327. 1:30 AM Mogitate TV
 328. 2:30 AM Ohayo Nippon
 329. 3:30 AM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 330. 4:30 AM Daily Kitchen
 331. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 332. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 333. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 334. 11:00 AM Doyo Aishoka Zenshu
 335. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 336. 12:00 PM Daily Kitchen
 337. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 338. 1:20 PM Asa ga kita
 339. 1:40 PM Mystery Hour - Sennyu Tantei Tokage
 340. 2:35 PM Mogitate TV
 341. 3:30 PM Global Messenger
 342. 4:00 PM FCI News Catch
 343. 4:45 PM Mare
 344. 5:05 PM Tetsuro no Tabi
 345. 5:30 PM Daily Kitchen
 346. 6:00 PM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 347. 6:30 PM Global Messenger
 348. 7:00 PM Mare
 349. 7:15 PM Tetsuro no Tabi
 350. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 351. Wednesday Night
 352. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 353. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 354. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 355. 9:45 PM NGN Highlights
 356. 9:50 PM Mare
 357. 10:05 PM Asa ga kita
 358. 10:25 PM FCI News Catch
 359. 11:10 PM NHK News
 360. Thursday, February 18
 361. 12:15 AM Asa ga kita
 362. 12:35 AM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 363. 1:30 AM Choshichiro Edo Nikki
 364. 2:30 AM Ohayo Nippon
 365. 3:30 AM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 366. 4:30 AM Daily Kitchen
 367. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 368. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 369. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 370. 11:00 AM Enka Yume Gekijo
 371. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 372. 12:00 PM Daily Kitchen
 373. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 374. 1:20 PM Asa ga kita
 375. 1:40 PM 5 to 9 - Watashi ni Koishita Obosan
 376. 2:35 PM Choshichiro Edo Nikki
 377. 3:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 378. 4:00 PM FCI News Catch
 379. 4:45 PM Mare
 380. 5:05 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 381. 5:30 PM Daily Kitchen
 382. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 383. 6:30 PM Utagoe Cha Cha Cha
 384. 7:00 PM Mare
 385. 7:15 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 386. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 387. Thursday Night
 388. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 389. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 390. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 391. 9:45 PM NGN Highlights
 392. 9:50 PM Mare
 393. 10:05 PM Asa ga kita
 394. 10:25 PM FCI News Catch
 395. 11:10 PM NHK News
 396. Friday, February 19
 397. 12:15 AM Asa ga kita
 398. 12:35 AM Onihei Hankacho SP
 399. 1:30 AM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 400. 2:30 AM Ohayo Nippon
 401. 3:30 AM Onihei Hankacho SP
 402. 4:30 AM Daily Kitchen
 403. 5:00 AM Mainoumi no Sugoizo Nippon
 404. 5:30 AM Okonomi Kayokan
 405. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 406. 11:00 AM Otona no Tame no Jojo Aishuka
 407. 11:30 AM Ramen Kenkyujo
 408. 12:00 PM Daily Kitchen
 409. 12:30 PM Kokusai Hodo 2016
 410. 1:20 PM Asa ga kita
 411. 1:40 PM Onihei Hankacho SP
 412. 2:35 PM Ariyoshi-kun no Shojiki Sanpo
 413. 3:30 PM Uchinanchu Worldwide
 414. 4:00 PM FCI News Catch
 415. 4:45 PM Mare
 416. 5:05 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 417. 5:30 PM Daily Kitchen
 418. 6:00 PM Ramen Kenkyujo
 419. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 420. 7:00 PM Mare
 421. 7:15 PM Nippon Retto Gururi Dento no Ajimeguri
 422. 7:45 PM Enka & Seishun Songs
 423. Friday Night
 424. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 425. 8:45 PM Utagoe Cha Cha Cha
 426. 9:15 PM Okonomi Kayokan
 427. 9:45 PM NGN Highlights
 428. 9:50 PM Mare
 429. 10:05 PM Asa ga kita
 430. 10:25 PM FCI News Catch
 431. 11:10 PM NHK News
 432. Saturday, February 20
 433. 12:15 AM Asa ga kita
 434. 12:35 AM Zero
 435. 1:30 AM Okinawa BON
 436. 2:00 AM Okonomiyaki Kiko
 437. 2:05 AM Jinsei no Rakuen
 438. 2:30 AM Ohayo Nippon
 439. 3:30 AM Zero
 440. 4:30 AM Daily Kitchen
 441. 5:00 AM Ramen Kenkyujo
 442. 5:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 443. 6:00 AM Enka & Seishun Songs
 444. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 445. 11:30 AM Utagoe Cha Cha Cha
 446. 12:00 PM BS News
 447. 12:10 PM Okinawa BON
 448. 12:40 PM Ramen Kenkyujo
 449. 1:10 PM NGN Highlights
 450. 1:20 PM Asa ga kita
 451. 1:40 PM Zero
 452. 2:35 PM Okinawa BON
 453. 3:00 PM Okonomiyaki Kiko
 454. 3:05 PM Jinsei no Rakuen
 455. 3:35 PM Uchinanchu Worldwide
 456. 4:00 PM Shingo Torimonocho
 457. 4:45 PM Mare
 458. 5:05 PM Choshichiro Edo Nikki
 459. 6:00 PM Utagoe Cha Cha Cha
 460. 6:30 PM Uchinanchu Worldwide
 461. 7:00 PM Mare
 462. 7:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 463. Saturday Night
 464. 8:05 PM NGN Highlights
 465. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 466. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 467. 9:10 PM Gurutto JCOM Tankentai
 468. 9:50 PM Mare
 469. 10:05 PM Asa ga kita
 470. 10:25 PM Shingo Torimonocho
 471. 11:10 PM Okinawa BON
 472. 11:40 PM NHK News
 473. Sunday, February 21
 474. 12:15 AM Asa ga kita
 475. 12:35 AM Border
 476. 1:30 AM Mystery Hour - Petero no Soretsu
 477. 2:30 AM Ohayo Nippon
 478. 3:15 AM Choshichiro Edo Nikki
 479. 4:00 AM Ramen Kenkyujo
 480. 4:45 AM NGN Highlights
 481. 5:30 AM Best Karaoke
 482. 11:00 AM Enka & Seishun Songs
 483. 11:30 AM Global Messenger
 484. 12:00 PM BS News
 485. 12:10 PM Mogitate TV
 486. 1:10 PM Am Highlights
 487. 1:20 PM Asa ga kita
 488. 1:40 PM Border
 489. 2:35 PM Mystery Hour - Petero no Soretsu
 490. 3:25 PM Gurutto JCOM Tankentai
 491. 4:00 PM Mogitate TV
 492. 4:50 PM Mare
 493. 5:20 PM CatChat
 494. 5:45 PM Global Messenger
 495. 6:10 PM Wafu Sohonke
 496. 7:00 PM Mare
 497. 7:15 PM Otono no tame no jojo aishoka
 498. 7:45 PM Okonomi Kayokan
 499. Sunday Night
 500. 8:15 PM Erin ga Chosen! Nihongo Dekimasu
 501. 8:45 PM Ikiiki Kayojuku
 502. 9:15 PM Utagoe Cha Cha Cha
 503. 9:45 PM NGN Highlights
 504. 9:50 PM Mare
 505. 10:05 PM Asa ga kita
 506. 10:25 PM Choshichiro Edo Nikki
 507. 11:15 PM Ikiiki Kayojuku
 508. 11:40 PM NHK News
 509. Monday, February 22
 510. 12:15 AM Atsuhime
  • TV-PG