TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 3. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 4. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 5. 3:00 AM Keys To Kismat
 6. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 7. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 8. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 9. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 10. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 11. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 12. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 13. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 14. 7:30 AM Bhakti Sagar
 15. 8:00 AM Acharya Bhrigu Jyotish
 16. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 17. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 18. 9:30 AM Crime Patrol
 19. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 20. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 21. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 22. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 23. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 24. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 25. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 26. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 27. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 28. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 29. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 30. 4:00 PM C.I.D.
 31. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 32. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 33. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 34. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 35. Last Night
 36. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 37. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 38. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 39. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 40. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 41. 10:30 PM Crime Patrol
 42. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 43. Today
 44. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 45. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 46. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 47. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 48. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 49. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 50. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 51. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 52. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 53. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 54. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 55. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 56. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 57. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 58. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 59. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 60. 8:00 AM Acharya Bhrigu Jyotish
 61. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 62. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 63. 9:30 AM Crime Patrol
 64. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 65. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 66. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 67. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 68. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 69. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 70. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 71. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 72. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 73. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 74. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 75. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 76. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 77. Tonight
 78. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 79. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 80. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 81. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 82. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 83. 10:30 PM Crime Patrol
 84. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 85. Tomorrow
 86. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 87. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 88. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 89. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 90. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 91. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 92. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 93. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 94. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 95. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 96. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 97. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 98. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 99. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 100. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 101. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 102. 8:00 AM Acharya Bhrigu Jyotish
 103. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 104. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 105. 9:30 AM Crime Patrol
 106. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 107. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 108. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 109. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 110. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 111. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 112. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 113. 2:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 114. 2:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 115. 3:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 116. 3:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 117. 4:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 118. 4:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 119. 5:00 PM Keys To Kismat
 120. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 121. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 122. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 123. Tomorrow Night
 124. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 125. 8:45 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 126. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 127. 10:30 PM Crime Patrol
 128. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 129. Saturday, October 1
 130. 12:15 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 131. 1:15 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 132. 2:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 133. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 134. 4:15 AM The Kapil Sharma Show
 135. 5:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 136. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 137. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 138. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 139. 8:00 AM Acharya Bhrigu Jyotish
 140. 8:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 141. 9:30 AM Crime Patrol
 142. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 143. 12:00 PM Super Dancer
 144. 1:00 PM Asian Variety Show
 145. 2:00 PM Aashiqui 2
 146. 4:30 PM Crime Patrol
 147. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 148. 7:00 PM C.I.D.
 149. Saturday Night
 150. 8:00 PM Super Dancer
 151. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 152. 10:30 PM Crime Patrol
 153. 11:30 PM Super Dancer
 154. Sunday, October 2
 155. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 156. 2:00 AM C.I.D.
 157. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 158. 4:30 AM Crime Patrol
 159. 5:30 AM C.I.D.
 160. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 161. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 162. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 163. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 164. 8:29 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 165. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 166. 9:30 AM Asian Variety Show
 167. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 168. 12:00 PM Super Dancer
 169. 1:00 PM C.I.D.
 170. 2:00 PM Bewakoofiyaan
 171. 4:30 PM Crime Patrol
 172. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 173. 7:00 PM Asian Variety Show
 174. Sunday Night
 175. 8:00 PM Super Dancer
 176. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 177. 10:30 PM Crime Patrol
 178. 11:30 PM Super Dancer
 179. Monday, October 3
 180. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 181. 2:00 AM C.I.D.
 182. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 183. 4:30 AM Crime Patrol
 184. 5:31 AM C.I.D.
 185. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 186. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 187. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 188. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 189. 8:45 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 190. 9:30 AM Crime Patrol
 191. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 192. 11:15 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 193. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 194. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 195. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 196. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 197. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 198. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 199. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 200. 4:00 PM Super Dancer
 201. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 202. 5:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 203. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 204. Monday Night
 205. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 206. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 207. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 208. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 209. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 210. 10:30 PM Crime Patrol
 211. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 212. Tuesday, October 4
 213. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 214. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 215. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 216. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 217. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 218. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 219. 3:00 AM Asian Variety Show
 220. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 221. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 222. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 223. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 224. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 225. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 226. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 227. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 228. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 229. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 230. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 231. 9:30 AM Crime Patrol
 232. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 233. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 234. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 235. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 236. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 237. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 238. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 239. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 240. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 241. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 242. 4:00 PM Super Dancer
 243. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 244. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 245. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 246. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 247. Tuesday Night
 248. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 249. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 250. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 251. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 252. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 253. 10:30 PM Crime Patrol
 254. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 255. Wednesday, October 5
 256. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 257. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 258. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 259. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 260. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 261. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 262. 3:00 AM Keys To Kismat
 263. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 264. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 265. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 266. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 267. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 268. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 269. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 270. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 271. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 272. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 273. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 274. 8:59 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 275. 9:30 AM Crime Patrol
 276. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 277. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 278. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 279. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 280. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 281. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 282. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 283. 2:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 284. 2:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 285. 3:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 286. 3:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 287. 4:00 PM Asian Variety Show
 288. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 289. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 290. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 291. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 292. Wednesday Night
 293. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 294. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 295. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 296. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 297. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 298. 10:30 PM Crime Patrol
 299. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 300. Thursday, October 6
 301. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 302. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 303. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 304. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 305. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 306. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 307. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 308. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 309. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 310. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 311. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 312. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 313. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 314. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 315. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 316. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 317. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 318. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 319. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 320. 9:30 AM Crime Patrol
 321. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 322. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 323. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 324. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 325. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 326. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 327. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 328. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 329. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 330. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 331. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 332. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 333. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 334. Thursday Night
 335. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 336. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 337. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 338. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 339. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 340. 10:30 PM Crime Patrol
 341. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 342. Friday, October 7
 343. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 344. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 345. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 346. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 347. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 348. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 349. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 350. 3:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 351. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 352. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 353. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 354. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 355. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 356. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 357. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 358. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 359. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 360. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 361. 9:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 362. 9:30 AM Crime Patrol
 363. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 364. 11:00 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 365. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 366. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 367. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 368. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 369. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 370. 2:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 371. 2:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 372. 3:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 373. 3:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 374. 4:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 375. 4:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 376. 5:00 PM Keys To Kismat
  • TV-G
 377. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 378. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 379. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 380. Friday Night
 381. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 382. 8:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 383. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 384. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 385. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 386. 10:30 PM Crime Patrol
 387. 11:30 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 388. Saturday, October 8
 389. 12:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 390. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 391. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 392. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 393. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 394. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 395. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 396. 4:15 AM The Kapil Sharma Show
 397. 5:30 AM Ek Rishta Saajhedari Ka
 398. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 399. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 400. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 401. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 402. 8:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 403. 8:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 404. 9:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 405. 9:30 AM Crime Patrol
 406. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 407. 12:00 PM Super Dancer
 408. 1:00 PM Asian Variety Show
 409. 2:00 PM ABCD 2
  • NR
 410. 5:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 411. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 412. 7:00 PM C.I.D.
 413. Saturday Night
 414. 8:00 PM Super Dancer
 415. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 416. 10:30 PM Crime Patrol
 417. 11:30 PM Super Dancer
 418. Sunday, October 9
 419. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 420. 2:00 AM C.I.D.
 421. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 422. 4:30 AM Crime Patrol
 423. 5:30 AM C.I.D.
 424. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 425. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 426. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 427. 8:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 428. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 429. 9:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 430. 9:30 AM Asian Variety Show
 431. 10:30 AM The Kapil Sharma Show
 432. 12:00 PM Super Dancer
 433. 1:00 PM C.I.D.
 434. 2:00 PM Chak de India
 435. 5:00 PM Ek Rishta Saajhedari Ka
 436. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 437. 7:00 PM Asian Variety Show
 438. Sunday Night
 439. 8:00 PM Super Dancer
 440. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 441. 10:30 PM Crime Patrol
 442. 11:30 PM Super Dancer
 443. Monday, October 10
 444. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 445. 2:00 AM C.I.D.
 446. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 447. 4:30 AM Crime Patrol
 448. 5:30 AM C.I.D.
 449. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 450. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 451. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 452. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 453. 8:30 AM Parvarrish
 454. 9:00 AM Suryaputra Karn
 455. 9:30 AM Crime Patrol
 456. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 457. 11:00 AM Suryaputra Karn
 458. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 459. 12:00 PM Parvarrish
 460. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 461. 1:00 PM Suryaputra Karn
 462. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 463. 2:00 PM Parvarrish
 464. 2:30 PM Parvarrish
 465. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 466. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 467. 4:00 PM C.I.D.
 468. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 469. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 470. 6:00 PM Suryaputra Karn
 471. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 472. 7:00 PM Parvarrish
 473. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 474. Monday Night
 475. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 476. 8:30 PM Suryaputra Karn
 477. 9:00 PM Parvarrish
 478. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 479. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 480. 10:30 PM Crime Patrol
 481. 11:30 PM Suryaputra Karn
 482. Tuesday, October 11
 483. 12:00 AM Parvarrish
 484. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 485. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 486. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 487. 2:00 AM Crime Patrol
 488. 3:00 AM Movie
 489. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 490. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 491. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 492. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 493. 8:30 AM Parvarrish
 494. 9:00 AM Suryaputra Karn
 495. 9:30 AM Crime Patrol
 496. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 497. 11:00 AM Suryaputra Karn
 498. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 499. 12:00 PM Parvarrish
 500. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 501. 1:00 PM Suryaputra Karn
 502. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 503. 2:00 PM Parvarrish
 504. 2:30 PM Parvarrish
 505. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 506. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 507. 4:00 PM C.I.D.
 508. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 509. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 510. 6:00 PM Suryaputra Karn
 511. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 512. 7:00 PM Parvarrish
 513. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 514. Tuesday Night
 515. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 516. 8:30 PM Suryaputra Karn
 517. 9:00 PM Parvarrish
 518. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 519. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 520. 10:30 PM Crime Patrol
 521. 11:30 PM Suryaputra Karn
 522. Wednesday, October 12
 523. 12:00 AM Parvarrish
 524. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do