TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 3. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 4. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 5. 6:00 PM Suryaputra Karn
 6. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 7. 7:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 8. Last Night
 9. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 10. 8:30 PM Suryaputra Karn
 11. 9:00 PM Parvarrish
 12. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 13. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 14. 10:30 PM Crime Patrol
 15. 11:30 PM Suryaputra Karn
 16. Today
 17. 12:00 AM Parvarrish
 18. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 19. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 20. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 21. 2:00 AM Mann Mein Vishwaas Hai
 22. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 23. 3:30 AM Suryaputra Karn
 24. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 25. 4:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 26. 5:00 AM Suryaputra Karn
 27. 5:30 AM Parvarrish
 28. 6:00 AM Suryaputra Karn
 29. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 30. 7:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 31. 7:30 AM Bhakti Sagar
 32. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 33. 8:30 AM Parvarrish
 34. 9:00 AM Suryaputra Karn
 35. 9:30 AM Crime Patrol
 36. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 37. 11:00 AM Suryaputra Karn
 38. 11:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 39. 12:00 PM Parvarrish
 40. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 41. 1:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 42. 2:00 PM We Are Family
  • NR
 43. 4:30 PM Parvarrish
 44. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 45. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 46. 6:00 PM Suryaputra Karn
 47. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 48. 7:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 49. Tonight
 50. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 51. 8:30 PM Suryaputra Karn
 52. 9:00 PM Parvarrish
 53. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 54. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 55. 10:30 PM Crime Patrol
 56. 11:30 PM Suryaputra Karn
 57. Tomorrow
 58. 12:00 AM Parvarrish
 59. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 60. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 61. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 62. 2:00 AM Mann Mein Vishwaas Hai
 63. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 64. 4:30 AM The Kapil Sharma Show
 65. 6:00 AM Suryaputra Karn
 66. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 67. 7:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 68. 7:30 AM Bhakti Sagar
 69. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 70. 8:30 AM Parvarrish
 71. 9:00 AM Suryaputra Karn
 72. 9:30 AM Crime Patrol
 73. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 74. 11:00 AM Suryaputra Karn
 75. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 76. 1:00 PM Asian Variety Show
 77. 2:00 PM Chak De India
  • NR
 78. 5:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 79. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 80. 7:00 PM Crime Patrol
 81. Tomorrow Night
 82. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 83. 8:30 PM Suryaputra Karn
 84. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 85. 10:30 PM Crime Patrol
 86. 11:30 PM Suryaputra Karn
 87. Sunday, May 29
 88. 12:00 AM The Kapil Sharma Show
 89. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 90. 2:00 AM Crime Patrol
 91. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 92. 4:30 AM Crime Patrol
 93. 5:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 94. 6:00 AM Suryaputra Karn
 95. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 96. 7:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 97. 7:30 AM Bhakti Sagar
 98. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 99. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 100. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 101. 9:30 AM Crime Patrol
 102. 10:30 AM Asian Variety Show
 103. 11:30 AM The Kapil Sharma Show
 104. 1:00 PM Mann Mein Vishwaas Hai
 105. 2:00 PM All Is Well
  • NR
 106. 5:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 107. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 108. 7:00 PM Crime Patrol
 109. Sunday Night
 110. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 111. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 112. 10:30 PM Crime Patrol
 113. 11:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 114. Monday, May 30
 115. 12:00 AM The Kapil Sharma Show
 116. 1:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 117. 2:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 118. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 119. 4:30 AM Crime Patrol
 120. 5:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 121. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 122. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 123. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 124. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 125. 8:30 AM Parvarrish
 126. 9:00 AM Suryaputra Karn
 127. 9:30 AM Crime Patrol
 128. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 129. 11:00 AM Suryaputra Karn
 130. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 131. 12:00 PM Parvarrish
 132. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 133. 1:00 PM Suryaputra Karn
 134. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 135. 2:00 PM Parvarrish
 136. 2:30 PM Parvarrish
 137. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 138. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 139. 4:00 PM C.I.D.
 140. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 141. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 142. 6:00 PM Suryaputra Karn
 143. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 144. 7:00 PM Parvarrish
 145. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 146. Monday Night
 147. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 148. 8:30 PM Suryaputra Karn
 149. 9:00 PM Parvarrish
 150. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 151. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 152. 10:30 PM Crime Patrol
 153. 11:30 PM Suryaputra Karn
 154. Tuesday, May 31
 155. 12:00 AM Parvarrish
 156. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 157. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 158. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 159. 2:00 AM Crime Patrol
 160. 3:00 AM Movie
 161. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 162. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 163. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 164. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 165. 8:30 AM Parvarrish
 166. 9:00 AM Suryaputra Karn
 167. 9:30 AM Crime Patrol
 168. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 169. 11:00 AM Suryaputra Karn
 170. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 171. 12:00 PM Parvarrish
 172. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 173. 1:00 PM Suryaputra Karn
 174. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 175. 2:00 PM Parvarrish
 176. 2:30 PM Parvarrish
 177. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 178. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 179. 4:00 PM C.I.D.
 180. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 181. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 182. 6:00 PM Suryaputra Karn
 183. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 184. 7:00 PM Parvarrish
 185. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 186. Tuesday Night
 187. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 188. 8:30 PM Suryaputra Karn
 189. 9:00 PM Parvarrish
 190. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 191. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 192. 10:30 PM Crime Patrol
 193. 11:30 PM Suryaputra Karn
 194. Wednesday, June 1
 195. 12:00 AM Parvarrish
 196. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 197. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 198. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 199. 2:00 AM Crime Patrol
 200. 3:00 AM Movie
 201. 6:00 AM Suryaputra Karn
 202. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 203. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 204. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 205. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 206. 8:30 AM Parvarrish
 207. 9:00 AM Suryaputra Karn
 208. 9:30 AM Crime Patrol
 209. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 210. 11:00 AM Suryaputra Karn
 211. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 212. 12:00 PM Parvarrish
 213. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 214. 1:00 PM Suryaputra Karn
 215. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 216. 2:00 PM Parvarrish
 217. 2:30 PM Parvarrish
 218. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 219. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 220. 4:00 PM C.I.D.
 221. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 222. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 223. 6:00 PM Suryaputra Karn
 224. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 225. 7:00 PM Parvarrish
 226. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 227. Wednesday Night
 228. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 229. 8:30 PM Suryaputra Karn
 230. 9:00 PM Parvarrish
 231. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 232. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 233. 10:30 PM Crime Patrol
 234. 11:30 PM Suryaputra Karn
 235. Thursday, June 2
 236. 12:00 AM Parvarrish
 237. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 238. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 239. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 240. 2:00 AM Crime Patrol
 241. 3:00 AM Movie
 242. 5:30 AM Parvarrish
 243. 6:00 AM Suryaputra Karn
 244. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 245. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 246. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 247. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 248. 8:30 AM Parvarrish
 249. 9:00 AM Suryaputra Karn
 250. 9:30 AM Crime Patrol
 251. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 252. 11:00 AM Suryaputra Karn
 253. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 254. 12:00 PM Parvarrish
 255. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 256. 1:00 PM Suryaputra Karn
 257. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 258. 2:00 PM Movie
 259. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 260. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 261. 6:00 PM Suryaputra Karn
 262. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 263. 7:00 PM Parvarrish
 264. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 265. Thursday Night
 266. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 267. 8:30 PM Suryaputra Karn
 268. 9:00 PM Parvarrish
 269. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 270. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 271. 10:30 PM Crime Patrol
 272. 11:30 PM Suryaputra Karn
 273. Friday, June 3
 274. 12:00 AM Parvarrish
 275. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 276. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 277. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 278. 2:00 AM Crime Patrol
 279. 3:00 AM Movie
 280. 6:00 AM Suryaputra Karn
 281. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 282. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 283. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 284. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 285. 8:30 AM Parvarrish
 286. 9:00 AM Suryaputra Karn
 287. 9:30 AM Crime Patrol
 288. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 289. 11:00 AM Suryaputra Karn
 290. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 291. 12:00 PM Parvarrish
 292. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 293. 1:00 PM Suryaputra Karn
 294. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 295. 2:00 PM Movie
 296. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 297. 6:00 PM Suryaputra Karn
 298. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 299. 7:00 PM Parvarrish
 300. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 301. Friday Night
 302. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 303. 8:30 PM Suryaputra Karn
 304. 9:00 PM Parvarrish
 305. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 306. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 307. 10:30 PM Crime Patrol
 308. 11:30 PM Suryaputra Karn
 309. Saturday, June 4
 310. 12:00 AM Parvarrish
 311. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 312. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 313. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 314. 2:00 AM Crime Patrol
 315. 3:00 AM Movie
 316. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 317. 7:00 AM Suryaputra Karn
 318. 7:30 AM Bhakti Sagar
 319. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 320. 8:30 AM Suryaputra Karn
 321. 9:00 AM Suryaputra Karn
 322. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 323. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 324. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 325. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 326. 11:30 AM Power Couple
 327. 1:00 PM Asian Variety Show
 328. 2:00 PM Movie
 329. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 330. 5:30 PM C.I.D.
 331. 6:30 PM Power Couple
 332. Saturday Night
 333. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 334. 8:30 PM Power Couple
 335. 10:00 PM C.I.D.
 336. 11:00 PM Crime Patrol
 337. Sunday, June 5
 338. 12:00 AM Power Couple
 339. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 340. 3:00 AM Crime Patrol
 341. 4:00 AM Movie
 342. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 343. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 344. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 345. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 346. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 347. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 348. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 349. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 350. 10:30 AM Power Couple
 351. 12:00 PM Crime Patrol
 352. 1:00 PM Crime Patrol
 353. 2:00 PM C.I.D.
 354. 4:00 PM Movie
 355. 6:30 PM Power Couple
 356. Sunday Night
 357. 8:00 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 358. 8:30 PM Power Couple
 359. 10:00 PM C.I.D.
 360. 11:00 PM Crime Patrol
 361. Monday, June 6
 362. 12:00 AM Power Couple
 363. 1:30 AM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 364. 2:00 AM C.I.D.
 365. 3:00 AM Crime Patrol
 366. 4:00 AM Movie
 367. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 368. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 369. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 370. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 371. 8:30 AM Parvarrish
 372. 9:00 AM Suryaputra Karn
 373. 9:30 AM Crime Patrol
 374. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 375. 11:00 AM Suryaputra Karn
 376. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 377. 12:00 PM Parvarrish
 378. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 379. 1:00 PM Suryaputra Karn
 380. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 381. 2:00 PM Parvarrish
 382. 2:30 PM Parvarrish
 383. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 384. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 385. 4:00 PM C.I.D.
 386. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 387. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 388. 6:00 PM Suryaputra Karn
 389. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 390. 7:00 PM Parvarrish
 391. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 392. Monday Night
 393. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 394. 8:30 PM Suryaputra Karn
 395. 9:00 PM Parvarrish
 396. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 397. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 398. 10:30 PM Crime Patrol
 399. 11:30 PM Suryaputra Karn
 400. Tuesday, June 7
 401. 12:00 AM Parvarrish
 402. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 403. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 404. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 405. 2:00 AM Crime Patrol
 406. 3:00 AM Movie
 407. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 408. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 409. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 410. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 411. 8:30 AM Parvarrish
 412. 9:00 AM Suryaputra Karn
 413. 9:30 AM Crime Patrol
 414. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 415. 11:00 AM Suryaputra Karn
 416. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 417. 12:00 PM Parvarrish
 418. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 419. 1:00 PM Suryaputra Karn
 420. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 421. 2:00 PM Parvarrish
 422. 2:30 PM Parvarrish
 423. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 424. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 425. 4:00 PM C.I.D.
 426. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 427. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 428. 6:00 PM Suryaputra Karn
 429. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 430. 7:00 PM Parvarrish
 431. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 432. Tuesday Night
 433. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 434. 8:30 PM Suryaputra Karn
 435. 9:00 PM Parvarrish
 436. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 437. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 438. 10:30 PM Crime Patrol
 439. 11:30 PM Suryaputra Karn
 440. Wednesday, June 8
 441. 12:00 AM Parvarrish
 442. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 443. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 444. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 445. 2:00 AM Crime Patrol
 446. 3:00 AM Movie
 447. 6:00 AM Suryaputra Karn
 448. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 449. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 450. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 451. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 452. 8:30 AM Parvarrish
 453. 9:00 AM Suryaputra Karn
 454. 9:30 AM Crime Patrol
 455. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 456. 11:00 AM Suryaputra Karn
 457. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 458. 12:00 PM Parvarrish
 459. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 460. 1:00 PM Suryaputra Karn
 461. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 462. 2:00 PM Parvarrish
 463. 2:30 PM Parvarrish
 464. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 465. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 466. 4:00 PM C.I.D.
 467. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 468. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 469. 6:00 PM Suryaputra Karn
 470. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 471. 7:00 PM Parvarrish
 472. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 473. Wednesday Night
 474. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 475. 8:30 PM Suryaputra Karn
 476. 9:00 PM Parvarrish
 477. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 478. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 479. 10:30 PM Crime Patrol
 480. 11:30 PM Suryaputra Karn
 481. Thursday, June 9
 482. 12:00 AM Parvarrish
 483. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 484. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 485. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 486. 2:00 AM Crime Patrol
 487. 3:00 AM Movie
 488. 5:30 AM Parvarrish
 489. 6:00 AM Suryaputra Karn
 490. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 491. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 492. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 493. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 494. 8:30 AM Parvarrish
 495. 9:00 AM Suryaputra Karn
 496. 9:30 AM Crime Patrol
 497. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 498. 11:00 AM Suryaputra Karn
 499. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 500. 12:00 PM Parvarrish
 501. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 502. 1:00 PM Suryaputra Karn
 503. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 504. 2:00 PM Movie