TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 3. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 4. Last Night
 5. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 6. 8:30 PM Suryaputra Karn
 7. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 8. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 9. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 10. 10:30 PM Crime Patrol
 11. 11:30 PM Crime Patrol
 12. Today
 13. 12:00 AM Suryaputra Karn
 14. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 15. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 16. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 17. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 18. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 19. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 20. 3:30 AM Suryaputra Karn
 21. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 22. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 23. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 24. 5:30 AM Suryaputra Karn
 25. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 26. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 27. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 28. 7:30 AM Bhakti Sagar
 29. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 30. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 31. 9:00 AM Suryaputra Karn
 32. 9:30 AM Crime Patrol
 33. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 34. 11:00 AM Suryaputra Karn
 35. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 36. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 37. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 38. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 39. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 40. 2:00 PM The Kapil Sharma Show
 41. 3:30 PM The Kapil Sharma Show
 42. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 43. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 44. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 45. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 46. Tonight
 47. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 48. 8:30 PM Suryaputra Karn
 49. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 50. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 51. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 52. 10:30 PM Crime Patrol
 53. 11:30 PM Crime Patrol
 54. Tomorrow
 55. 12:00 AM Suryaputra Karn
 56. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 57. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 58. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 59. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 60. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 61. 3:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 62. 3:30 AM Suryaputra Karn
 63. 4:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 64. 4:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 65. 5:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 66. 5:30 AM Suryaputra Karn
 67. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 68. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 69. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 70. 7:30 AM Bhakti Sagar
 71. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 72. 8:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 73. 9:00 AM Suryaputra Karn
 74. 9:30 AM Crime Patrol
 75. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 76. 11:00 AM Suryaputra Karn
 77. 11:30 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 78. 12:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 79. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 80. 1:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 81. 1:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 82. 2:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 83. 2:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 84. 3:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 85. 3:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 86. 4:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 87. 4:30 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 88. 5:00 PM Keys To Kismat
 89. 5:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 90. 6:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 91. 6:30 PM The Kapil Sharma Show
 92. Tomorrow Night
 93. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 94. 8:30 PM Suryaputra Karn
 95. 9:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 96. 9:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 97. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 98. 10:30 PM Crime Patrol
 99. 11:30 PM Crime Patrol
 100. Saturday, July 30
 101. 12:00 AM Suryaputra Karn
 102. 12:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 103. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 104. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 105. 2:00 AM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 106. 2:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 107. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 108. 4:30 AM The Kapil Sharma Show
 109. 6:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 110. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 111. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 112. 7:29 AM Bhakti Sagar
 113. 7:59 AM Grahon Ka Khel
 114. 8:30 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 115. 9:00 AM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 116. 9:30 AM Crime Patrol
 117. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 118. 11:00 AM Suryaputra Karn
 119. 11:29 AM The Kapil Sharma Show
 120. 1:00 PM Asian Variety Show
 121. 2:00 PM Talaash
 122. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 123. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 124. 7:00 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 125. 7:30 PM Keys To Kismat
 126. Saturday Night
 127. 8:00 PM Adalat
 128. 8:59 PM The Kapil Sharma Show
 129. 10:29 PM C.I.D.
 130. 11:30 PM Crime Patrol
 131. Sunday, July 31
 132. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 133. 2:00 AM Adalat
 134. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 135. 4:30 AM C.I.D.
 136. 5:31 AM Crime Patrol
 137. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 138. 7:00 AM The Third Eye of Nirmal Baba
 139. 7:29 AM Bhakti Sagar
 140. 7:59 AM Grahon Ka Khel
 141. 8:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 142. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 143. 9:30 AM Crime Patrol
 144. 10:30 AM Asian Variety Show
 145. 11:29 AM The Kapil Sharma Show
 146. 1:00 PM Keys To Kismat
 147. 1:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 148. 2:00 PM Student of the Year
 149. 5:00 PM Bade Bhaiyaa Ki Dulhaniya
 150. 5:30 PM The Kapil Sharma Show
 151. 7:00 PM Asian Variety Show
 152. Sunday Night
 153. 8:00 PM Adalat
 154. 9:00 PM The Kapil Sharma Show
 155. 10:30 PM C.I.D.
 156. 11:30 PM Crime Patrol
 157. Monday, August 1
 158. 12:30 AM The Kapil Sharma Show
 159. 2:00 AM Adalat
 160. 3:00 AM The Kapil Sharma Show
 161. 4:31 AM C.I.D.
 162. 5:31 AM Crime Patrol
 163. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 164. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 165. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 166. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 167. 8:30 AM Parvarrish
 168. 9:00 AM Suryaputra Karn
 169. 9:30 AM Crime Patrol
 170. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 171. 11:00 AM Suryaputra Karn
 172. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 173. 12:00 PM Parvarrish
 174. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 175. 1:00 PM Suryaputra Karn
 176. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 177. 2:00 PM Parvarrish
 178. 2:30 PM Parvarrish
 179. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 180. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 181. 4:00 PM C.I.D.
 182. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 183. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 184. 6:00 PM Suryaputra Karn
 185. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 186. 7:00 PM Parvarrish
 187. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 188. Monday Night
 189. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 190. 8:30 PM Suryaputra Karn
 191. 9:00 PM Parvarrish
 192. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 193. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 194. 10:30 PM Crime Patrol
 195. 11:30 PM Suryaputra Karn
 196. Tuesday, August 2
 197. 12:00 AM Parvarrish
 198. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 199. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 200. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 201. 2:00 AM Crime Patrol
 202. 3:00 AM Movie
 203. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 204. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 205. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 206. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 207. 8:30 AM Parvarrish
 208. 9:00 AM Suryaputra Karn
 209. 9:30 AM Crime Patrol
 210. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 211. 11:00 AM Suryaputra Karn
 212. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 213. 12:00 PM Parvarrish
 214. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 215. 1:00 PM Suryaputra Karn
 216. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 217. 2:00 PM Parvarrish
 218. 2:30 PM Parvarrish
 219. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 220. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 221. 4:00 PM C.I.D.
 222. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 223. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 224. 6:00 PM Suryaputra Karn
 225. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 226. 7:00 PM Parvarrish
 227. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 228. Tuesday Night
 229. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 230. 8:30 PM Suryaputra Karn
 231. 9:00 PM Parvarrish
 232. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 233. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 234. 10:30 PM Crime Patrol
 235. 11:30 PM Suryaputra Karn
 236. Wednesday, August 3
 237. 12:00 AM Parvarrish
 238. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 239. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 240. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 241. 2:00 AM Crime Patrol
 242. 3:00 AM Movie
 243. 6:00 AM Suryaputra Karn
 244. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 245. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 246. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 247. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 248. 8:30 AM Parvarrish
 249. 9:00 AM Suryaputra Karn
 250. 9:30 AM Crime Patrol
 251. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 252. 11:00 AM Suryaputra Karn
 253. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 254. 12:00 PM Parvarrish
 255. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 256. 1:00 PM Suryaputra Karn
 257. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 258. 2:00 PM Parvarrish
 259. 2:30 PM Parvarrish
 260. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 261. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 262. 4:00 PM C.I.D.
 263. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 264. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 265. 6:00 PM Suryaputra Karn
 266. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 267. 7:00 PM Parvarrish
 268. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 269. Wednesday Night
 270. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 271. 8:30 PM Suryaputra Karn
 272. 9:00 PM Parvarrish
 273. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 274. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 275. 10:30 PM Crime Patrol
 276. 11:30 PM Suryaputra Karn
 277. Thursday, August 4
 278. 12:00 AM Parvarrish
 279. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 280. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 281. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 282. 2:00 AM Crime Patrol
 283. 3:00 AM Movie
 284. 5:30 AM Parvarrish
 285. 6:00 AM Suryaputra Karn
 286. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 287. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 288. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 289. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 290. 8:30 AM Parvarrish
 291. 9:00 AM Suryaputra Karn
 292. 9:30 AM Crime Patrol
 293. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 294. 11:00 AM Suryaputra Karn
 295. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 296. 12:00 PM Parvarrish
 297. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 298. 1:00 PM Suryaputra Karn
 299. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 300. 2:00 PM Movie
 301. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 302. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 303. 6:00 PM Suryaputra Karn
 304. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 305. 7:00 PM Parvarrish
 306. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 307. Thursday Night
 308. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 309. 8:30 PM Suryaputra Karn
 310. 9:00 PM Parvarrish
 311. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 312. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 313. 10:30 PM Crime Patrol
 314. 11:30 PM Suryaputra Karn
 315. Friday, August 5
 316. 12:00 AM Parvarrish
 317. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 318. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 319. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 320. 2:00 AM Crime Patrol
 321. 3:00 AM Movie
 322. 6:00 AM Suryaputra Karn
 323. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 324. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 325. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 326. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 327. 8:30 AM Parvarrish
 328. 9:00 AM Suryaputra Karn
 329. 9:30 AM Crime Patrol
 330. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 331. 11:00 AM Suryaputra Karn
 332. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 333. 12:00 PM Parvarrish
 334. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 335. 1:00 PM Suryaputra Karn
 336. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 337. 2:00 PM Movie
 338. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 339. 6:00 PM Suryaputra Karn
 340. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 341. 7:00 PM Parvarrish
 342. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 343. Friday Night
 344. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 345. 8:30 PM Suryaputra Karn
 346. 9:00 PM Parvarrish
 347. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 348. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 349. 10:30 PM Crime Patrol
 350. 11:30 PM Suryaputra Karn
 351. Saturday, August 6
 352. 12:00 AM Parvarrish
 353. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 354. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 355. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 356. 2:00 AM Crime Patrol
 357. 3:00 AM Movie
 358. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 359. 7:00 AM Suryaputra Karn
 360. 7:30 AM Bhakti Sagar
 361. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 362. 8:30 AM Suryaputra Karn
 363. 9:00 AM Suryaputra Karn
 364. 9:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 365. 10:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 366. 10:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 367. 11:00 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 368. 11:30 AM Power Couple
 369. 1:00 PM Asian Variety Show
 370. 2:00 PM Movie
 371. 5:00 PM Kahani Power Couple Ki
 372. 5:30 PM C.I.D.
 373. 6:30 PM Power Couple
 374. Saturday Night
 375. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 376. 8:30 PM Power Couple
 377. 10:00 PM C.I.D.
 378. 11:00 PM Crime Patrol
 379. Sunday, August 7
 380. 12:00 AM Power Couple
 381. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 382. 3:00 AM Crime Patrol
 383. 4:00 AM Movie
 384. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 385. 7:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 386. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 387. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 388. 8:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 389. 9:00 AM One on One With Prem Jyotish
 390. 9:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 391. 10:00 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 392. 10:30 AM Power Couple
 393. 12:00 PM Crime Patrol
 394. 1:00 PM Crime Patrol
 395. 2:00 PM C.I.D.
 396. 4:00 PM Movie
 397. 6:30 PM Power Couple
 398. Sunday Night
 399. 8:00 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 400. 8:30 PM Power Couple
 401. 10:00 PM C.I.D.
 402. 11:00 PM Crime Patrol
 403. Monday, August 8
 404. 12:00 AM Power Couple
 405. 1:30 AM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 406. 2:00 AM C.I.D.
 407. 3:00 AM Crime Patrol
 408. 4:00 AM Movie
 409. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 410. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 411. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 412. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 413. 8:30 AM Parvarrish
 414. 9:00 AM Suryaputra Karn
 415. 9:30 AM Crime Patrol
 416. 10:30 AM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 417. 11:00 AM Suryaputra Karn
 418. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 419. 12:00 PM Parvarrish
 420. 12:30 PM Mil Jaate Hain Jo Bane Ek Duje Ke Vaaste
 421. 1:00 PM Suryaputra Karn
 422. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 423. 2:00 PM Parvarrish
 424. 2:30 PM Parvarrish
 425. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 426. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 427. 4:00 PM C.I.D.
 428. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 429. 5:30 PM Mahabali Hanuman Ki Mahima
 430. 6:00 PM Suryaputra Karn
 431. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 432. 7:00 PM Parvarrish
 433. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 434. Monday Night
 435. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 436. 8:30 PM Suryaputra Karn
 437. 9:00 PM Parvarrish
 438. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 439. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 440. 10:30 PM Crime Patrol
 441. 11:30 PM Suryaputra Karn
 442. Tuesday, August 9
 443. 12:00 AM Parvarrish
 444. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 445. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 446. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 447. 2:00 AM Crime Patrol
 448. 3:00 AM Movie
 449. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 450. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 451. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 452. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 453. 8:30 AM Parvarrish
 454. 9:00 AM Suryaputra Karn
 455. 9:30 AM Crime Patrol
 456. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 457. 11:00 AM Suryaputra Karn
 458. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 459. 12:00 PM Parvarrish
 460. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 461. 1:00 PM Suryaputra Karn
 462. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 463. 2:00 PM Parvarrish
 464. 2:30 PM Parvarrish
 465. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 466. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 467. 4:00 PM C.I.D.
 468. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 469. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 470. 6:00 PM Suryaputra Karn
 471. 6:30 PM Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi
 472. 7:00 PM Parvarrish
 473. 7:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 474. Tuesday Night
 475. 8:00 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 476. 8:30 PM Suryaputra Karn
 477. 9:00 PM Parvarrish
 478. 9:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 479. 10:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 480. 10:30 PM Crime Patrol
 481. 11:30 PM Suryaputra Karn
 482. Wednesday, August 10
 483. 12:00 AM Parvarrish
 484. 12:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 485. 1:00 AM Ek Duje Ke Vaaste
 486. 1:30 AM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 487. 2:00 AM Crime Patrol
 488. 3:00 AM Movie
 489. 6:00 AM Suryaputra Karn
 490. 6:30 AM Jeevan Prabhat
 491. 7:00 AM Kahani Power Couple Ki
 492. 7:30 AM Bhakti Sagar- 2014
 493. 8:00 AM Grahon Ka Khel
 494. 8:30 AM Parvarrish
 495. 9:00 AM Suryaputra Karn
 496. 9:30 AM Crime Patrol
 497. 10:30 AM Ek Duje Ke Vaaste
 498. 11:00 AM Suryaputra Karn
 499. 11:30 AM Pyar Ko Ho Jaane Do
 500. 12:00 PM Parvarrish
 501. 12:30 PM Ek Duje Ke Vaaste
 502. 1:00 PM Suryaputra Karn
 503. 1:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman
 504. 2:00 PM Parvarrish
 505. 2:30 PM Parvarrish
 506. 3:00 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 507. 3:30 PM Pyar Ko Ho Jaane Do
 508. 4:00 PM C.I.D.
 509. 5:00 PM Ek Duje Ke Vaaste
 510. 5:30 PM Sankat Mochan Mahabali Hanuman