TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:30 AM Ramdev Baba
 3. 6:30 AM Bhagwat Katha
 4. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 5. 7:30 AM Narayan Sewa
 6. 8:00 AM Bhakti Bhav
 7. 8:30 AM Spiritual Vidya
 8. 9:00 AM Yoga for You
 9. 9:30 AM News
 10. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 11. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 12. 11:00 AM Kundali Bhagya
 13. 11:30 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 14. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 15. 1:00 PM Sharmeelee
  • NR
 16. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 17. 4:30 PM DNA News Bulletin
 18. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 19. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 20. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 21. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 22. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 23. Last Night
 24. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 25. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 26. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 27. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 28. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 29. 11:00 PM News
 30. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 31. Today
 32. 12:00 AM Piya Albela
 33. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 34. 1:00 AM Kundali Bhagya
 35. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 36. 2:00 AM Agent Raghav
 37. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 38. 3:30 AM Woh Apna Sa
 39. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 40. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 41. 5:00 AM Bhakti Sutra
 42. 5:30 AM Ramdev Baba
 43. 6:30 AM Bhagwat Katha
 44. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 45. 7:30 AM Narayan Sewa
 46. 8:00 AM Bhakti Bhav
 47. 8:30 AM Spiritual Vidya
 48. 9:00 AM Yoga for You
 49. 9:30 AM News
 50. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 51. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 52. 11:00 AM Kundali Bhagya
 53. 11:30 AM Agent Raghav
 54. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 55. 1:00 PM Aakhri Raasta
  • NR
 56. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 57. 4:30 PM DNA News Bulletin
 58. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 59. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 60. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 61. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 62. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 63. Tonight
 64. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 65. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 66. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 67. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 68. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 69. 11:00 PM News
 70. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 71. Tomorrow
 72. 12:00 AM Piya Albela
 73. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 74. 1:00 AM Kundali Bhagya
 75. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 76. 2:00 AM Agent Raghav
 77. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 78. 3:30 AM Woh Apna Sa
 79. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 80. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 81. 5:00 AM Bhakti Sutra
 82. 5:30 AM Ramdev Baba
 83. 6:30 AM Bhagwat Katha
 84. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 85. 7:30 AM Narayan Sewa
 86. 8:00 AM Bhakti Bhav
 87. 8:30 AM Nirnakari Baba Mission
 88. 9:00 AM Yoga for You
 89. 9:30 AM News
 90. 10:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 91. 11:00 AM Kundali Bhagya
 92. 11:30 AM Starry Nights
 93. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 94. 1:30 PM Trendsetters
 95. 2:00 PM Luv Shuv Te Chicken Khurana
  • NR
 96. 5:00 PM Taste Match
 97. 6:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 98. 7:00 PM New York Indian Film Festival 2017
  • NEW
 99. Tomorrow Night
 100. 8:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 101. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 102. 10:00 PM Starry Nights
  • NEW
 103. 10:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 104. 11:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 105. Sunday, July 23
 106. 12:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 107. 12:30 AM Starry Nights
 108. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 109. 1:30 AM New York Indian Film Festival 2017
 110. 2:30 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 111. 3:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 112. 5:00 AM Bhakti Sutra
 113. 5:30 AM Ramdev Baba
 114. 6:30 AM Bhagwat Katha
 115. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 116. 7:30 AM Narayan Sewa
 117. 8:00 AM Bhakti Bhav
 118. 8:30 AM Spiritual Vidya
 119. 9:00 AM Yoga for You
 120. 9:30 AM News
 121. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 122. 10:30 AM Prem Jyotish
 123. 11:00 AM Dr. Subhash Chandra Show
 124. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 125. 1:30 PM Bakula Bua Ka Bhoot
 126. 2:30 PM Agent Raghav
 127. 3:30 PM Starry Nights
 128. 4:00 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
  • NEW
 129. 5:00 PM Taste Match
 130. 6:00 PM Gold Awards 2017 "Golden Carpet"
  • NEW
 131. 6:30 PM Gold Awards 2017
  • NEW
 132. Sunday Night
 133. 10:00 PM Gold Awards 2017 "Golden Carpet"
 134. 10:30 PM Gold Awards 2017
 135. Monday, July 24
 136. 2:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 137. 3:30 AM Taste Match
 138. 4:30 AM Trendsetters
 139. 5:00 AM Bhakti Sutra
 140. 5:30 AM Ramdev Baba
 141. 6:30 AM Bhagwat Katha
 142. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 143. 7:30 AM Narayan Sewa
 144. 8:00 AM Bhakti Bhav
 145. 8:30 AM Spiritual Vidya
 146. 9:00 AM Yoga for You
 147. 9:30 AM News
 148. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 149. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 150. 11:00 AM Kundali Bhagya
 151. 11:30 AM Agent Raghav
 152. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 153. 1:00 PM Andaz
  • NR
 154. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 155. 4:30 PM DNA News Bulletin
 156. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 157. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 158. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 159. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 160. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 161. Monday Night
 162. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 163. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 164. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 165. 9:30 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 166. 11:00 PM News
 167. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 168. Tuesday, July 25
 169. 12:00 AM Piya Albela
 170. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 171. 1:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 172. 2:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 173. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 174. 3:30 AM Woh Apna Sa
 175. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 176. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 177. 5:00 AM Bhakti Sutra
 178. 5:30 AM Ramdev Baba
 179. 6:30 AM Bhagwat Katha
 180. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 181. 7:30 AM Narayan Sewa
 182. 8:00 AM Bhakti Bhav
 183. 8:30 AM Spiritual Vidya
 184. 9:00 AM Yoga for You
 185. 9:30 AM News
 186. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 187. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 188. 11:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 189. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 190. 1:00 PM Movie "Ghar Basake Dekho"
 191. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 192. 4:30 PM DNA News Bulletin
 193. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 194. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 195. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 196. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 197. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 198. Tuesday Night
 199. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 200. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 201. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 202. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 203. 10:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 204. 11:00 PM News
 205. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 206. Wednesday, July 26
 207. 12:00 AM Piya Albela
 208. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 209. 1:00 AM Kundali Bhagya
 210. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 211. 2:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 212. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 213. 3:30 AM Woh Apna Sa
 214. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 215. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 216. 5:00 AM Bhakti Sutra
 217. 5:30 AM Ramdev Baba
 218. 6:30 AM Bhagwat Katha
 219. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 220. 7:30 AM Narayan Sewa
 221. 8:00 AM Bhakti Bhav
 222. 8:30 AM Spiritual Vidya
 223. 9:00 AM Yoga for You
 224. 9:30 AM News
 225. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 226. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 227. 11:00 AM Kundali Bhagya
 228. 11:30 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 229. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 230. 1:00 PM Aashiq Hoon Baharon Ka
  • NR
 231. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 232. 4:30 PM DNA News Bulletin
 233. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 234. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 235. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 236. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 237. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 238. Wednesday Night
 239. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 240. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 241. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 242. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 243. 10:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 244. 11:00 PM News
 245. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 246. Thursday, July 27
 247. 12:00 AM Piya Albela
 248. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 249. 1:00 AM Kundali Bhagya
 250. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 251. 2:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 252. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 253. 3:30 AM Woh Apna Sa
 254. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 255. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 256. 5:00 AM Bhakti Sutra
 257. 5:30 AM Ramdev Baba
 258. 6:30 AM Bhagwat Katha
 259. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 260. 7:30 AM Narayan Sewa
 261. 8:00 AM Bhakti Bhav
 262. 8:30 AM Spiritual Vidya
 263. 9:00 AM Yoga for You
 264. 9:30 AM News
 265. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 266. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 267. 11:00 AM Kundali Bhagya
 268. 11:30 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 269. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 270. 1:00 PM Dil Ne Phir Yaad Kiya
  • NR
 271. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 272. 4:30 PM DNA News Bulletin
 273. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 274. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 275. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 276. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 277. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 278. Thursday Night
 279. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 280. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 281. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 282. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 283. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 284. 11:00 PM News
 285. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 286. Friday, July 28
 287. 12:00 AM Piya Albela
 288. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 289. 1:00 AM Kundali Bhagya
 290. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 291. 2:00 AM Agent Raghav
 292. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 293. 3:30 AM Woh Apna Sa
 294. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 295. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 296. 5:00 AM Bhakti Sutra
 297. 5:30 AM Ramdev Baba
 298. 6:30 AM Bhagwat Katha
 299. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 300. 7:30 AM Narayan Sewa
 301. 8:00 AM Bhakti Bhav
 302. 8:30 AM Spiritual Vidya
 303. 9:00 AM Yoga for You
 304. 9:30 AM News
 305. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 306. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 307. 11:00 AM Kundali Bhagya
 308. 11:30 AM Agent Raghav
 309. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 310. 1:00 PM Movie "Coolie"
 311. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 312. 4:30 PM DNA News Bulletin
 313. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 314. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 315. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 316. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 317. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 318. Friday Night
 319. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 320. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 321. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 322. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 323. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 324. 11:00 PM News
 325. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 326. Saturday, July 29
 327. 12:00 AM Piya Albela
 328. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 329. 1:00 AM Kundali Bhagya
 330. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 331. 2:00 AM Agent Raghav
 332. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 333. 3:30 AM Woh Apna Sa
 334. 4:00 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 335. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 336. 5:00 AM Bhakti Sutra
 337. 5:30 AM Ramdev Baba
 338. 6:30 AM Bhagwat Katha
 339. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 340. 7:30 AM Narayan Sewa
 341. 8:00 AM Bhakti Bhav
 342. 8:30 AM Nirnakari Baba Mission
 343. 9:00 AM Yoga for You
 344. 9:30 AM News
 345. 10:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 346. 11:00 AM Kundali Bhagya
 347. 11:30 AM Starry Nights
 348. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 349. 1:30 PM Trendsetters
 350. 2:00 PM Chennai Express
  • NR
 351. 5:00 PM Dna News Bulletin Weekend Edition
  • NEW
 352. 6:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 353. 7:00 PM Desi Comedy Fest
  • NEW
 354. 7:30 PM Starry Nights
  • NEW
 355. Saturday Night
 356. 8:00 PM India's Best "Judwaa"
  • NEW
 357. 9:00 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 358. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 359. 10:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 360. 11:30 PM India's Best "Judwaa"
 361. Sunday, July 30
 362. 12:00 AM India's Best "Judwaa"
 363. 12:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 364. 1:00 AM Kundali Bhagya
 365. 1:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 366. 3:00 AM Starry Nights
 367. 3:30 AM Desi Comedy Fest
 368. 4:00 AM India's Best "Judwaa"
 369. 5:00 AM Bhakti Sutra
 370. 5:30 AM Ramdev Baba
 371. 6:30 AM Bhagwat Katha
 372. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 373. 7:30 AM Narayan Sewa
 374. 8:00 AM Bhakti Bhav
 375. 8:30 AM Spiritual Vidya
 376. 9:00 AM Yoga for You
 377. 9:30 AM News
 378. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 379. 10:30 AM Prem Jyotish
 380. 11:00 AM Dr. Subhash Chandra Show
 381. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 382. 1:30 PM Starry Nights
 383. 2:00 PM Sanam Teri Kasam
  • NR
 384. 5:00 PM India's Best "Judwaa"
  • NEW
 385. 6:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 386. 7:00 PM Taste Match
  • NEW
 387. Sunday Night
 388. 8:00 PM India's Best "Judwaa"
  • NEW
 389. 9:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 390. 10:30 PM Darr Sabko Lagta Hai
  • NEW
 391. 11:30 PM India's Best "Judwaa"
 392. Monday, July 31
 393. 12:00 AM India's Best Judwaa
 394. 12:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 395. 2:00 AM Darr Sabko Lagta Hai
 396. 3:00 AM Taste Match
 397. 4:00 AM India's Best "Judwaa"
 398. 5:00 AM Bhakti Sutra
 399. 5:30 AM Ramdev Baba
 400. 6:30 AM Bhagwat Katha
 401. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 402. 7:30 AM Narayan Sewa
 403. 8:00 AM Bhakti Bhav
 404. 8:30 AM Spiritual Vidya
 405. 9:00 AM Yoga for You
 406. 9:30 AM News
 407. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 408. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 409. 11:00 AM Kundali Bhagya
 410. 11:30 AM Agent Raghav
 411. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 412. 1:00 PM Mr. Natwarlal
  • NR
 413. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 414. 4:30 PM DNA News Bulletin
 415. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 416. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 417. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 418. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 419. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 420. Monday Night
 421. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 422. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 423. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 424. 9:30 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 425. 11:00 PM News
 426. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 427. Tuesday, August 1
 428. 12:00 AM Piya Albela
 429. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 430. 1:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 431. 2:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 432. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 433. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 434. 4:00 AM Sethji
 435. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 436. 5:00 AM Bhakti Sutra
 437. 5:30 AM Ramdev Baba
 438. 6:30 AM Bhagwat Katha
 439. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 440. 7:30 AM Narayan Sewa
 441. 8:00 AM Bhakti Bhav
 442. 8:30 AM Spiritual Vidya
 443. 9:00 AM Yoga for You
 444. 9:30 AM News
 445. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 446. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 447. 11:00 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 448. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 449. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 450. 4:30 PM DNA News Bulletin
 451. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 452. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 453. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 454. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 455. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 456. Tuesday Night
 457. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 458. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 459. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 460. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 461. 10:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 462. 11:00 PM News
 463. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 464. Wednesday, August 2
 465. 12:00 AM Piya Albela
 466. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 467. 1:00 AM Kundali Bhagya
 468. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 469. 2:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 470. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 471. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 472. 4:00 AM Sethji
 473. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 474. 5:00 AM Bhakti Sutra
 475. 5:30 AM Ramdev Baba
 476. 6:30 AM Bhagwat Katha
 477. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 478. 7:30 AM Narayan Sewa
 479. 8:00 AM Bhakti Bhav
 480. 8:30 AM Spiritual Vidya
 481. 9:00 AM Yoga for You
 482. 9:30 AM News
 483. 10:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 484. 10:30 AM Kumkum Bhagya
 485. 11:00 AM Kundali Bhagya
 486. 11:30 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 487. 12:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 488. 4:00 PM Sethji
  • NEW
 489. 4:30 PM DNA News Bulletin
 490. 5:30 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 491. 6:00 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 492. 6:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 493. 7:00 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 494. 7:30 PM Piya Albela
  • NEW
 495. Wednesday Night
 496. 8:00 PM Paramavatar Shri Krishna
  • NEW
 497. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 498. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 499. 9:30 PM Kundali Bhagya
  • NEW
 500. 10:00 PM Bakula Bua Ka Bhoot
  • NEW
 501. 11:00 PM News
 502. 11:30 PM Paramavatar Shri Krishna
 503. Thursday, August 3
 504. 12:00 AM Piya Albela
 505. 12:30 AM Kumkum Bhagya
 506. 1:00 AM Kundali Bhagya
 507. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 508. 2:00 AM Bakula Bua Ka Bhoot
 509. 3:00 AM Zindagi Ki Mehek
 510. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 511. 4:00 AM Sethji
 512. 4:30 AM Bin Kuch Kahe
 513. 5:00 AM Bhakti Sutra
 514. 5:30 AM Ramdev Baba