TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:00 AM Bhakti Sutra
 3. 5:30 AM Ramdev Baba
 4. 6:30 AM Bhagwat Katha
 5. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 6. 7:30 AM Narayan Sewa
 7. 8:00 AM Bhakti Bhav
 8. 8:30 AM Spiritual Vidya
 9. 9:00 AM Yoga for You
 10. 9:30 AM News
 11. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 12. 10:30 AM Piya Albela
 13. 11:00 AM Agent Raghav
 14. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 15. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 16. 12:30 PM Sethji
 17. 1:00 PM Do Jasoos
  • NR
 18. 4:00 PM Starry Nights
 19. 4:30 PM DNA News Bulletin
 20. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 21. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 22. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 23. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 24. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 25. Last Night
 26. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 27. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 28. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 29. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 30. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 31. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 32. 11:00 PM News
 33. 11:30 PM Piya Albela
 34. Today
 35. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 36. 12:30 AM Woh Apna Sa
 37. 1:00 AM Kumkum Bhagya
 38. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 39. 2:00 AM DNA News Bulletin
 40. 3:00 AM Sethji
 41. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 42. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 43. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 44. 5:00 AM Bhakti Sutra
 45. 5:30 AM Ramdev Baba
 46. 6:30 AM Bhagwat Katha
 47. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 48. 7:30 AM Narayan Sewa
 49. 8:00 AM Bhakti Bhav
 50. 8:30 AM Spiritual Vidya
 51. 9:00 AM Yoga for You
 52. 9:30 AM News
 53. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 54. 10:30 AM Piya Albela
 55. 11:00 AM Agent Raghav
 56. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 57. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 58. 12:30 PM Sethji
 59. 1:00 PM Ek Paheli
  • NR
 60. 4:00 PM The Filmy Story
 61. 4:30 PM DNA News Bulletin
 62. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 63. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 64. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 65. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 66. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 67. Tonight
 68. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 69. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 70. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 71. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 72. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 73. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 74. 11:00 PM Mortgage Matters
 75. 11:30 PM Piya Albela
 76. Tomorrow
 77. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 78. 12:30 AM Woh Apna Sa
 79. 1:00 AM Kumkum Bhagya
 80. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 81. 2:00 AM DNA News Bulletin
 82. 3:00 AM Sethji
 83. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 84. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 85. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 86. 5:00 AM Bhakti Sutra
 87. 5:30 AM Ramdev Baba
 88. 6:30 AM Bhagwat Katha
 89. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 90. 7:30 AM Narayan Sewa
 91. 8:00 AM Bhakti Bhav
 92. 8:30 AM Spiritual Vidya
 93. 9:00 AM Yoga for You
 94. 9:30 AM News
 95. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 96. 10:30 AM Piya Albela
 97. 11:00 AM Agent Raghav
 98. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 99. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 100. 12:30 PM Sethji
 101. 1:00 PM Ram Balram
  • NR
 102. 4:00 PM Bollywood Business
 103. 4:30 PM DNA News Bulletin
 104. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 105. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 106. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 107. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 108. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 109. Tomorrow Night
 110. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 111. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 112. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 113. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 114. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 115. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 116. 11:00 PM News
 117. 11:30 PM Piya Albela
 118. Thursday, June 1
 119. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 120. 12:30 AM Woh Apna Sa
 121. 1:00 AM Kumkum Bhagya
 122. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 123. 2:00 AM DNA News Bulletin
 124. 3:00 AM Sethji
 125. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 126. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 127. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 128. 5:00 AM Bhakti Sutra
 129. 5:30 AM Ramdev Baba
 130. 6:30 AM Bhagwat Katha
 131. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 132. 7:30 AM Narayan Sewa
 133. 8:00 AM Bhakti Bhav
 134. 8:30 AM Spiritual Vidya
 135. 9:00 AM Yoga for You
 136. 9:30 AM Omega XL
 137. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 138. 10:30 AM Piya Albela
 139. 11:00 AM Agent Raghav
 140. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 141. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 142. 12:30 PM Sethji
 143. 1:00 PM Phoolon Ki Sej
  • NR
 144. 4:00 PM Trendsetters
 145. 4:30 PM DNA News Bulletin
 146. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 147. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 148. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 149. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 150. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 151. Thursday Night
 152. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 153. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 154. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 155. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 156. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 157. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 158. 11:00 PM News
 159. 11:30 PM Piya Albela
 160. Friday, June 2
 161. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 162. 12:30 AM Woh Apna Sa
 163. 1:00 AM Kumkum Bhagya
 164. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 165. 2:00 AM DNA News Bulletin
 166. 3:00 AM Sethji
 167. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 168. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 169. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 170. 5:00 AM Bhakti Sutra
 171. 5:30 AM Ramdev Baba
 172. 6:30 AM Bhagwat Katha
 173. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 174. 7:30 AM Narayan Sewa
 175. 8:00 AM Bhakti Bhav
 176. 8:30 AM Spiritual Vidya
 177. 9:00 AM Yoga for You
 178. 9:30 AM Omega XL
 179. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 180. 10:30 AM Piya Albela
 181. 11:00 AM Agent Raghav
 182. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 183. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 184. 12:30 PM Sethji
 185. 1:00 PM Dil Ne Phir Yaad Kiya
  • NR
 186. 4:00 PM Trendsetters
 187. 4:30 PM DNA News Bulletin
 188. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 189. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 190. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 191. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 192. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 193. Friday Night
 194. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 195. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 196. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 197. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 198. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 199. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 200. 11:00 PM News
 201. 11:30 PM Piya Albela
 202. Saturday, June 3
 203. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 204. 12:30 AM Woh Apna Sa
 205. 1:00 AM Kumkum Bhagya
 206. 1:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 207. 2:00 AM DNA News Bulletin
 208. 3:00 AM Sethji
 209. 3:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 210. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 211. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 212. 5:00 AM Bhakti Sutra
 213. 5:30 AM Ramdev Baba
 214. 6:30 AM Bhagwat Katha
 215. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 216. 7:30 AM Narayan Sewa
 217. 8:00 AM Bhakti Bhav
 218. 8:30 AM Nirnakari Baba Mission
 219. 9:00 AM Yoga for You
 220. 9:30 AM News
 221. 10:00 AM Omega XL
 222. 10:30 AM Mortgage Matters
 223. 11:00 AM Agent Raghav
 224. 11:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 225. 1:30 PM Taste Match
 226. 2:30 PM Ishqiya
  • NR
 227. 5:30 PM Trendsetters
  • NEW
 228. 6:00 PM Hoshiyar
  • NEW
 229. 7:00 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 230. 7:30 PM Starry Nights
  • NEW
 231. Saturday Night
 232. 8:00 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
  • NEW
 233. 9:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 234. 10:30 PM Darr Sabko Lagta Hai
  • NEW
 235. 11:30 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
 236. Sunday, June 4
 237. 12:00 AM India's Asli Champion...Hai Dum!
 238. 12:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 239. 2:00 AM Darr Sabko Lagta Hai
 240. 3:00 AM Hoshiyar
 241. 4:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 242. 4:30 AM Starry Nights
 243. 5:00 AM Bhakti Sutra
 244. 5:30 AM Ramdev Baba
 245. 6:30 AM Bhagwat Katha
 246. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 247. 7:30 AM Narayan Sewa
 248. 8:00 AM Bhakti Bhav
 249. 8:30 AM Spiritual Vidya
 250. 9:00 AM Yoga for You
 251. 9:30 AM News
 252. 10:00 AM Omega XL
 253. 10:30 AM Prem Jyotish
 254. 11:00 AM Dr. Subhash Chandra Show
 255. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 256. 1:30 PM Starry Nights
 257. 2:00 PM Lingaa
  • NR
 258. 5:00 PM DNA News Bulletin
  • NEW
 259. 6:00 PM Hoshiyar
  • NEW
 260. 7:00 PM Taste Match
  • NEW
 261. Sunday Night
 262. 8:00 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
  • NEW
 263. 9:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 264. 10:30 PM Darr Sabko Lagta Hai
  • NEW
 265. 11:30 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
 266. Monday, June 5
 267. 6:30 AM Bhagwat Katha
 268. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 269. 7:30 AM Narayan Sewa
 270. 8:00 AM Bhakti Bhav
 271. 8:30 AM Spiritual Vidya
 272. 9:00 AM Yoga for You
 273. 9:30 AM News
 274. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 275. 10:30 AM Piya Albela
 276. 11:00 AM Agent Raghav
 277. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 278. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 279. 12:30 PM Sethji
 280. 4:00 PM Starry Nights
 281. 4:30 PM DNA News Bulletin
 282. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 283. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 284. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 285. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 286. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 287. Monday Night
 288. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 289. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 290. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 291. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 292. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 293. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 294. 11:00 PM News
 295. 11:30 PM Piya Albela
 296. Tuesday, June 6
 297. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 298. 12:30 AM Woh Apna Sa
 299. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 300. 1:30 AM Kumkum Bhagya
 301. 2:00 AM Sethji
 302. 2:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 303. 3:00 AM Agent Raghav
 304. 3:30 AM Begusarai
 305. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 306. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 307. 5:00 AM Bhakti Sutra
 308. 5:30 AM Ramdev Baba
 309. 6:30 AM Bhagwat Katha
 310. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 311. 7:30 AM Narayan Sewa
 312. 8:00 AM Bhakti Bhav
 313. 8:30 AM Spiritual Vidya
 314. 9:00 AM Yoga for You
 315. 9:30 AM News
 316. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 317. 10:30 AM Piya Albela
 318. 11:00 AM Agent Raghav
 319. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 320. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 321. 12:30 PM Sethji
 322. 4:00 PM The Filmy Story
 323. 4:30 PM DNA News Bulletin
 324. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 325. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 326. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 327. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 328. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 329. Tuesday Night
 330. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 331. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 332. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 333. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 334. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 335. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 336. 11:00 PM News
 337. 11:30 PM Piya Albela
 338. Wednesday, June 7
 339. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 340. 12:30 AM Woh Apna Sa
 341. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 342. 1:30 AM Kumkum Bhagya
 343. 2:00 AM Sethji
 344. 2:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 345. 3:00 AM Agent Raghav
 346. 3:30 AM Begusarai
 347. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 348. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 349. 5:00 AM Bhakti Sutra
 350. 5:30 AM Ramdev Baba
 351. 6:30 AM Bhagwat Katha
 352. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 353. 7:30 AM Narayan Sewa
 354. 8:00 AM Bhakti Bhav
 355. 8:30 AM Spiritual Vidya
 356. 9:00 AM Yoga for You
 357. 9:30 AM News
 358. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 359. 10:30 AM Piya Albela
 360. 11:00 AM Agent Raghav
 361. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 362. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 363. 12:30 PM Sethji
 364. 4:00 PM Bollywood Business
 365. 4:30 PM DNA News Bulletin
 366. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 367. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 368. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 369. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 370. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 371. Wednesday Night
 372. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 373. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 374. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 375. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 376. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 377. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 378. 11:00 PM News
 379. 11:30 PM Piya Albela
 380. Thursday, June 8
 381. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 382. 12:30 AM Woh Apna Sa
 383. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 384. 1:30 AM Kumkum Bhagya
 385. 2:00 AM Sethji
 386. 2:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 387. 3:00 AM Agent Raghav
 388. 3:30 AM Begusarai
 389. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 390. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 391. 5:00 AM Bhakti Sutra
 392. 5:30 AM Ramdev Baba
 393. 6:30 AM Bhagwat Katha
 394. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 395. 7:30 AM Narayan Sewa
 396. 8:00 AM Bhakti Bhav
 397. 8:30 AM Spiritual Vidya
 398. 9:00 AM Yoga for You
 399. 9:30 AM News
 400. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 401. 10:30 AM Piya Albela
 402. 11:00 AM Agent Raghav
 403. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 404. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 405. 12:30 PM Sethji
 406. 4:00 PM Replay Then & Now
 407. 4:30 PM DNA News Bulletin
 408. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 409. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 410. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 411. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 412. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 413. Thursday Night
 414. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 415. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 416. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 417. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 418. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 419. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 420. 11:00 PM Mortgage Matters
 421. 11:30 PM Piya Albela
 422. Friday, June 9
 423. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 424. 12:30 AM Woh Apna Sa
 425. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 426. 1:30 AM Kumkum Bhagya
 427. 2:00 AM Sethji
 428. 2:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 429. 3:00 AM Agent Raghav
 430. 3:30 AM Begusarai
 431. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 432. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 433. 5:00 AM Bhakti Sutra
 434. 5:30 AM Ramdev Baba
 435. 6:30 AM Bhagwat Katha
 436. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 437. 7:30 AM Narayan Sewa
 438. 8:00 AM Bhakti Bhav
 439. 8:30 AM Spiritual Vidya
 440. 9:00 AM Yoga for You
 441. 9:30 AM News
 442. 10:00 AM Kumkum Bhagya
 443. 10:30 AM Piya Albela
 444. 11:00 AM Agent Raghav
 445. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 446. 12:00 PM Zindagi Ki Mehek
 447. 12:30 PM Sethji
 448. 4:00 PM Trendsetters
 449. 4:30 PM DNA News Bulletin
 450. 5:30 PM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
  • NEW
 451. 6:00 PM Bin Kuch Kahe
  • NEW
 452. 6:30 PM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
  • NEW
 453. 7:00 PM Sethji
  • NEW
 454. 7:30 PM Zindagi Ki Mehek
  • NEW
 455. Friday Night
 456. 8:00 PM Piya Albela
  • NEW
 457. 8:30 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 458. 9:00 PM Kumkum Bhagya
  • NEW
 459. 9:30 PM Woh Apna Sa
  • NEW
 460. 10:00 PM Agent Raghav
  • NEW
 461. 10:30 PM Begusarai
  • NEW
 462. 11:00 PM News
 463. 11:30 PM Piya Albela
 464. Saturday, June 10
 465. 12:00 AM Zindagi Ki Mehek
 466. 12:30 AM Woh Apna Sa
 467. 1:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 468. 1:30 AM Kumkum Bhagya
 469. 2:00 AM Sethji
 470. 2:30 AM Aisi Deewangi Dekhi Nahi Kahi
 471. 3:00 AM Agent Raghav
 472. 3:30 AM Begusarai
 473. 4:00 AM Bin Kuch Kahe
 474. 4:30 AM Ek Tha Raja Ek Thi Rani
 475. 5:00 AM Bhakti Sutra
 476. 5:30 AM Ramdev Baba
 477. 6:30 AM Bhagwat Katha
 478. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 479. 7:30 AM Narayan Sewa
 480. 8:00 AM Bhakti Bhav
 481. 8:30 AM Nirnakari Baba Mission
 482. 9:00 AM Yoga for You
 483. 9:30 AM News
 484. 10:00 AM Pyar Tune Kya Kiya
 485. 11:00 AM Agent Raghav
 486. 11:30 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 487. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 488. 1:30 PM Taste Match
 489. 5:30 PM Trendsetters
  • NEW
 490. 6:00 PM Hoshiyar
  • NEW
 491. 7:00 PM Bhabi Ji Ghar Par Hai
  • NEW
 492. 7:30 PM Starry Nights
  • NEW
 493. Saturday Night
 494. 8:00 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
  • NEW
 495. 9:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 496. 10:30 PM Darr Sabko Lagta Hai
  • NEW
 497. 11:30 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
 498. Sunday, June 11
 499. 12:00 AM India's Asli Champion...Hai Dum!
 500. 12:30 AM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 501. 2:00 AM Darr Sabko Lagta Hai
 502. 3:00 AM Hoshiyar
 503. 4:00 AM Bhabi Ji Ghar Par Hai
 504. 4:30 AM Starry Nights
 505. 5:00 AM Bhakti Sutra
 506. 5:30 AM Ramdev Baba
 507. 6:30 AM Bhagwat Katha
 508. 7:00 AM Kal Ki Yaadein
 509. 7:30 AM Narayan Sewa
 510. 8:00 AM Bhakti Bhav
 511. 8:30 AM Spiritual Vidya
 512. 9:00 AM Yoga for You
 513. 9:30 AM News
 514. 10:00 AM Paid Programming
 515. 10:30 AM Prem Jyotish
 516. 11:00 AM Dr. Subhash Chandra Show
 517. 12:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
 518. 1:30 PM Starry Nights
 519. 5:00 PM DNA News Bulletin
  • NEW
 520. 6:00 PM Hoshiyar
  • NEW
 521. 7:00 PM Taste Match
  • NEW
 522. Sunday Night
 523. 8:00 PM India's Asli Champion...Hai Dum!
  • NEW
 524. 9:00 PM Sa Re Ga Ma Pa L'il Champs
  • NEW
 525. 10:30 PM Darr Sabko Lagta Hai
  • NEW
 526. 11:30 PM India's Asli Champion...Hai Dum!