TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 4:30 AM Sanada Yukimura no Bouryaku
  • NR
 3. 7:00 AM Manji
  • NR
 4. 8:40 AM Hibari Torimonocho Orizuru Kago
  • NR
 5. 10:10 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 6. 12:00 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Shinya no Shibijin
  • NR
 7. 1:00 PM Sanada Yukimura no Bouryaku
  • NR
 8. 3:30 PM Tange Sazen: Yoto Nuretsubame
  • NR
 9. 4:50 PM Hibari Torimonocho Orizuru Kago
  • NR
 10. 6:20 PM Shin Gokudo no Onnatachi
  • NR
 11. Last Night
 12. 8:20 PM Hitokiri Kannon-uta
  • NR
 13. 9:50 PM Shinobi no Manji
  • NR
 14. 11:20 PM Nihon Jokyoden Gekito Himeyuri Misaki
  • NR
 15. Today
 16. 1:00 AM Shirayukihime Satsujin Jiken
  • NR
 17. 3:10 AM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 18. 4:40 AM Iroha Wakashuu Furisodezakura
  • NR
 19. 6:00 AM Shinobi no Manji
  • NR
 20. 7:30 AM Saigo no Tokkôtai
  • NR
 21. 9:40 AM Sorekara
  • NR
 22. 12:00 PM Kono Kubi Ichimangoku
  • NR
 23. 1:40 PM Tange Sazen: Yoto Nuretsubame
  • NR
 24. 3:00 PM Hitokiri Kannon-uta
  • NR
 25. 4:30 PM Shirayukihime Satsujin Jiken
  • NR
 26. 6:40 PM Shingo Bangai Shobu
  • NR
 27. Tonight
 28. 8:20 PM Iroha Wakashuu Furisodezakura
  • NR
 29. 9:40 PM Hot Road
  • NR
 30. 11:40 PM Kono Kubi Ichimangoku
  • NR
 31. Tomorrow
 32. 1:20 AM Tange Sazen: Yoto Nuretsubame
  • NR
 33. 2:40 AM Hibari Torimonocho Orizuru Kago
  • NR
 34. 4:10 AM Saigo no Tokkôtai
  • NR
 35. 6:20 AM Sorekara
  • NR
 36. 8:40 AM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 37. 10:10 AM Shingo Bangai Shobu
  • NR
 38. 11:50 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Shinya no Shibijin
  • NR
 39. 12:50 PM Sanada Yukimura no Bouryaku
  • NR
 40. 3:20 PM Hibari no Oshare Kyoji
  • NR
 41. 4:50 PM Hot Road
  • NR
 42. 6:50 PM Shingo Bangai Shobu
  • NR
 43. Tomorrow Night
 44. 8:30 PM Iroha Wakashuu Furisodezakura
  • NR
 45. 9:50 PM Nihon Jokyoden Gekito Himeyuri Misaki
  • NR
 46. 11:30 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Shinya no Shibijin
  • NR
 47. Tuesday, February 28
 48. 12:30 AM Hibari Torimonocho Orizuru Kago
  • NR
 49. 2:00 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 50. 3:50 AM Movie "Toile no Pieta"
 51. 6:00 AM Shingo Bangai Shobu
  • NR
 52. 7:40 AM Sorekara
  • NR
 53. 10:00 AM Umon Torimonocho Beni Tokage
  • NR
 54. 11:30 AM Kono Kubi Ichimangoku
  • NR
 55. 1:10 PM Tange Sazen: Yoto Nuretsubame
  • NR
 56. 2:30 PM Manji
  • NR
 57. 4:10 PM Saigo no Tokkôtai
  • NR
 58. 6:20 PM Movie "Bakuchi-uchi: Fujimi no Shobu"
 59. 7:50 PM Nihon Jokyoden Gekito Himeyuri Misaki
  • NR
 60. Tuesday Night
 61. 9:30 PM Movie "Toile no Pieta"
 62. 11:40 PM Sanada Yukimura no Bouryaku
  • NR
 63. Wednesday, March 1
 64. 2:10 AM Iroha Wakashuu Furisodezakura
  • NR
 65. 3:30 AM Shinobi no Manji
  • NR
 66. 5:00 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 67. 6:30 AM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 68. 8:00 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 69. 9:50 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 70. 12:00 PM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 71. 1:30 PM Edokko-Hada
  • NR
 72. 3:00 PM Abare Kaido
  • NR
 73. 4:40 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 74. 6:20 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 75. 7:50 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 76. Wednesday Night
 77. 9:30 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 78. 11:10 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 79. Thursday, March 2
 80. 12:40 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 81. 1:50 AM Chiisakobe
  • NR
 82. 4:40 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 83. 6:20 AM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 84. 8:00 AM Seishun no Mon
  • NR
 85. 10:20 AM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 86. 11:50 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 87. 1:20 PM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 88. 2:50 PM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 89. 4:30 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 90. 6:20 PM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 91. 7:50 PM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 92. Thursday Night
 93. 9:20 PM Chiisakobe
  • NR
 94. Friday, March 3
 95. 12:10 AM Abare Kaido
  • NR
 96. 1:50 AM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 97. 2:50 AM Seishun no Mon
  • NR
 98. 5:10 AM Edokko-Hada
  • NR
 99. 6:40 AM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 100. 8:10 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 101. 10:20 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 102. 11:30 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 103. 1:10 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 104. 2:50 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 105. 4:20 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 106. 5:20 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 107. 7:00 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 108. Friday Night
 109. 8:40 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 110. 10:20 PM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 111. 11:50 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 112. Saturday, March 4
 113. 1:20 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 114. 3:00 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 115. 4:30 AM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 116. 6:00 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 117. 7:30 AM Edokko-Hada
  • NR
 118. 9:00 AM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 119. 10:30 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 120. 12:10 PM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 121. 1:20 PM Chiisakobe
  • NR
 122. 4:10 PM Seishun no Mon
  • NR
 123. 6:30 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 124. Saturday Night
 125. 8:00 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 126. 10:10 PM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 127. 11:20 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 128. Sunday, March 5
 129. 1:00 AM Movie "Hibi Rock"
 130. 3:00 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 131. 4:40 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 132. 6:30 AM Chiisakobe
  • NR
 133. 9:20 AM Abare Kaido
  • NR
 134. 11:00 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 135. 12:40 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 136. 2:20 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 137. 4:00 PM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 138. 5:30 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 139. 7:20 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 140. Sunday Night
 141. 9:30 PM Movie "Hibi Rock"
 142. 11:30 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 143. Monday, March 6
 144. 1:10 AM Judge!
  • NR
 145. 3:00 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 146. 4:40 AM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 147. 6:20 AM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 148. 7:50 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 149. 9:30 AM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 150. 11:10 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 151. 12:40 PM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 152. 2:10 PM Abare Kaido
  • NR
 153. 3:50 PM Judge!
  • NR
 154. 5:40 PM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 155. 7:10 PM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 156. Monday Night
 157. 8:40 PM Edokko-Hada
  • NR
 158. 10:10 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 159. 11:40 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 160. Tuesday, March 7
 161. 1:20 AM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 162. 3:00 AM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 163. 4:30 AM Seishun no Mon
  • NR
 164. 6:50 AM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 165. 8:20 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 166. 10:00 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 167. 11:50 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 168. 2:00 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 169. 3:30 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 170. 5:10 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 171. 6:50 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 172. Tuesday Night
 173. 8:30 PM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 174. 10:10 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 175. Wednesday, March 8
 176. 12:00 AM Edokko-Hada
  • NR
 177. 1:30 AM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 178. 3:00 AM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 179. 4:00 AM Seishun no Mon
  • NR
 180. 6:20 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 181. 8:00 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 182. 9:40 AM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 183. 11:10 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 184. 12:50 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 185. 2:20 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 186. 3:20 PM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 187. 4:50 PM Edokko-Hada
  • NR
 188. 6:20 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 189. Wednesday Night
 190. 8:00 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 191. 9:30 PM Seishun no Mon
  • NR
 192. 11:50 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 193. Thursday, March 9
 194. 1:20 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 195. 3:00 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 196. 5:00 AM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 197. 6:30 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 198. 8:00 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 199. 10:10 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 200. 11:20 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 201. 12:50 PM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 202. 2:20 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 203. 4:20 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 204. 6:00 PM Abare Kaido
  • NR
 205. 7:40 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 206. Thursday Night
 207. 9:20 PM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 208. 10:30 PM Chiisakobe
  • NR
 209. Friday, March 10
 210. 1:20 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 211. 3:00 AM Movie "Hibi Rock"
 212. 5:00 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 213. 6:30 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 214. 8:00 AM Chiisakobe
  • NR
 215. 10:50 AM Abare Kaido
  • NR
 216. 12:30 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 217. 2:10 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 218. 3:50 PM Movie "Hibi Rock"
 219. 5:50 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 220. Friday Night
 221. 8:00 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 222. 9:40 PM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 223. 11:10 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 224. Saturday, March 11
 225. 12:40 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 226. 2:20 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 227. 3:50 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 228. 5:20 AM Yumechiyo Nikki
  • NR