TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Tomorrow
 1. 11:50 PM Chiisai Ouchi
  • NR
 2. Today
 3. 2:10 AM Gokudo no onna-tachi: Kejime
  • NR
 4. 4:10 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 5. 6:00 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 6. 7:30 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 7. 9:40 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 8. 11:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 9. 1:00 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 10. 2:00 PM Hana to Ryu
  • NR
 11. 3:40 PM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 12. 5:20 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 13. 6:50 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 14. Tonight
 15. 8:20 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 16. 10:10 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 17. 11:40 PM Ôdeiri
  • NR
 18. Tomorrow
 19. 1:20 AM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 20. 3:10 AM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 21. 4:40 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 22. 6:10 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 23. 7:40 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 24. 9:10 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 25. 10:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 26. 11:40 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 27. 2:00 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 28. 4:10 PM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 29. 5:50 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 30. Tomorrow Night
 31. 8:10 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 32. 9:10 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 33. 11:00 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 34. Sunday, July 3
 35. 12:30 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 36. 2:00 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 37. 4:10 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 38. 5:50 AM Yukimojo Henge
  • NR
 39. 7:20 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 40. 8:50 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 41. 10:20 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 42. 11:50 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 43. 1:20 PM Ôdeiri
  • NR
 44. 3:00 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 45. 4:00 PM Yukimojo Henge
  • NR
 46. 5:30 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 47. 7:10 PM Irezumi Hantaro
  • NR
 48. Sunday Night
 49. 8:40 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 50. 10:20 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 51. Monday, July 4
 52. 12:30 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 53. 1:30 AM Hana to Ryu
  • NR
 54. 3:10 AM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 55. 5:00 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 56. 6:40 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 57. 8:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 58. 10:00 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 59. 11:30 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 60. 1:00 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 61. 2:30 PM Yukimojo Henge
  • NR
 62. 4:00 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 63. 5:40 PM Ôdeiri
  • NR
 64. 7:20 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 65. Monday Night
 66. 8:20 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 67. 9:50 PM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 68. 11:20 PM Fune wo Amu
  • NR
 69. Tuesday, July 5
 70. 1:40 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 71. 3:10 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 72. 5:20 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 73. 7:00 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 74. 8:30 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 75. 10:00 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 76. 11:00 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 77. 1:20 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 78. 2:50 PM Fune wo Amu
  • NR
 79. 5:10 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 80. 6:40 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 81. Tuesday Night
 82. 8:10 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 83. 9:40 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 84. 11:30 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 85. Wednesday, July 6
 86. 12:30 AM Hana to Ryu
  • NR
 87. 2:10 AM Judge!
  • NR
 88. 4:00 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 89. 5:30 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 90. 7:00 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 91. 8:30 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 92. 10:20 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 93. 11:50 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 94. 1:20 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 95. 3:30 PM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 96. 5:20 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 97. 6:50 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 98. Wednesday Night
 99. 8:20 PM Judge!
  • NR
 100. 10:10 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 101. Thursday, July 7
 102. 12:30 AM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 103. 1:30 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 104. 3:10 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 105. 5:00 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 106. 6:40 AM Yukimojo Henge
  • NR
 107. 8:10 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 108. 9:40 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 109. 11:10 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 110. 12:40 PM Ôdeiri
  • NR
 111. 2:20 PM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 112. 4:00 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 113. 5:30 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 114. 7:20 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 115. Thursday Night
 116. 8:50 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 117. 10:20 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 118. Friday, July 8
 119. 12:30 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 120. 2:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 121. 3:40 AM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 122. 5:10 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 123. 7:00 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 124. 8:40 AM Yukimojo Henge
  • NR
 125. 10:10 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 126. 11:40 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 127. 1:10 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 128. 2:40 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 129. 4:50 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 130. 6:40 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 131. Friday Night
 132. 8:10 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 133. 9:40 PM Ôdeiri
  • NR
 134. 11:20 PM Irezumi Hantaro
  • NR
 135. Saturday, July 9
 136. 12:50 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 137. 2:30 AM Yukimojo Henge
  • NR
 138. 4:00 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 139. 5:40 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 140. 7:10 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 141. 8:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 142. 9:40 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 143. 12:00 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 144. 1:30 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 145. 3:00 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 146. 4:40 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 147. 6:30 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 148. 7:30 PM Hana to Ryu
  • NR
 149. Saturday Night
 150. 9:10 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 151. 11:30 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 152. Sunday, July 10
 153. 12:30 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 154. 2:00 AM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 155. 3:50 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 156. 5:30 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 157. 7:00 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 158. 8:30 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 159. 10:00 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 160. 11:50 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 161. 1:20 PM Irezumi Hantaro
  • NR
 162. 2:50 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 163. 4:30 PM Hana to Ryu
  • NR
 164. 6:10 PM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 165. Sunday Night
 166. 8:00 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 167. 9:50 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 168. 11:20 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 169. Monday, July 11
 170. 12:50 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 171. 2:20 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 172. 3:50 AM Judge!
  • NR
 173. 5:40 AM Ôdeiri
  • NR
 174. 7:20 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 175. 8:20 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 176. 10:30 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 177. 12:10 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 178. 1:10 PM Hana to Ryu
  • NR
 179. 2:50 PM Judge!
  • NR
 180. 4:40 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 181. 6:10 PM Irezumi Hantaro
  • NR
 182. 7:40 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 183. Monday Night
 184. 9:20 PM Ôdeiri
  • NR
 185. 11:00 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 186. Tuesday, July 12
 187. 12:00 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 188. 2:20 AM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 189. 3:20 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 190. 4:50 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 191. 7:00 AM Yukimojo Henge
  • NR
 192. 8:30 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 193. 10:10 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 194. 11:50 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 195. 1:20 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 196. 3:10 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 197. 4:40 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 198. 6:10 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 199. Tuesday Night
 200. 8:00 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 201. 9:30 PM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 202. 11:00 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 203. Wednesday, July 13
 204. 1:10 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 205. 3:20 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 206. 4:50 AM Ôdeiri
  • NR
 207. 6:30 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 208. 8:00 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 209. 9:30 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 210. 11:00 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 211. 12:30 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 212. 2:10 PM Yukimojo Henge
  • NR
 213. 3:40 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 214. 5:10 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 215. 7:20 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 216. Wednesday Night
 217. 8:50 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 218. 10:40 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 219. Thursday, July 14
 220. 12:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 221. 2:00 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 222. 4:10 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 223. 5:50 AM Yukimojo Henge
  • NR
 224. 7:20 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 225. 9:00 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 226. 10:30 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 227. 12:40 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 228. 2:20 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 229. 4:10 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 230. 6:00 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 231. 7:30 PM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 232. Thursday Night
 233. 9:20 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 234. 10:50 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 235. 11:50 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR