Same TV listings, new home.

TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:00 AM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 3. 6:40 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 4. 8:30 AM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 5. 10:10 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 6. 11:40 AM Oshidori Dochu
  • NR
 7. 1:10 PM Little Forest Natsu/Aki
  • NR
 8. 3:10 PM Seki no Yatappe
  • NR
 9. 4:40 PM Oedo Shichininshu
  • NR
 10. 6:20 PM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 11. Last Night
 12. 8:10 PM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 13. 9:40 PM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 14. 11:40 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 15. Today
 16. 1:50 AM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 17. 3:20 AM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 18. 5:20 AM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 19. 6:50 AM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 20. 8:20 AM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 21. 10:00 AM Seki no Yatappe
  • NR
 22. 11:30 AM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 23. 1:10 PM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 24. 2:40 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 25. 4:40 PM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 26. 6:00 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 27. Tonight
 28. 8:10 PM Tsuribaka Nisshi 7
  • NR
 29. 9:50 PM Daidatsugoku
  • NR
 30. 11:30 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 31. Tomorrow
 32. 1:00 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 33. 2:20 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 34. 4:00 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 35. 5:30 AM Daidatsugoku
  • NR
 36. 7:10 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 37. 8:50 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 38. 10:50 AM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 39. 12:20 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 40. 2:20 PM Tsuribaka Nisshi 7
  • NR
 41. 4:00 PM Oshidori Dochu
  • NR
 42. 5:30 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 43. 7:30 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 44. Tomorrow Night
 45. 9:10 PM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 46. 10:40 PM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 47. Saturday, December 10
 48. 12:10 AM Seki no Yatappe
  • NR
 49. 1:40 AM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 50. 3:20 AM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 51. 4:50 AM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 52. 6:30 AM Oedo Shichininshu
  • NR
 53. 8:10 AM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 54. 9:40 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 55. 11:10 AM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 56. 1:10 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 57. 2:40 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 58. 4:40 PM Daidatsugoku
  • NR
 59. 6:20 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 60. Saturday Night
 61. 8:00 PM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 62. 9:30 PM Oshidori Dochu
  • NR
 63. 11:00 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 64. Sunday, December 11
 65. 1:00 AM SPEC: Heaven
  • NR
 66. 3:00 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 67. 4:30 AM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 68. 6:00 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 69. 7:20 AM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 70. 8:50 AM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 71. 10:30 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 72. 12:00 PM Oshidori Dochu
  • NR
 73. 1:30 PM Seki no Yatappe
  • NR
 74. 3:00 PM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 75. 4:40 PM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 76. 6:10 PM SPEC: Heaven
  • NR
 77. Sunday Night
 78. 8:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 79. 9:50 PM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 80. 11:20 PM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 81. Monday, December 12
 82. 1:00 AM Oedo Shichininshu
  • NR
 83. 2:40 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 84. 4:10 AM Little Forest Natsu/Aki
  • NR
 85. 6:10 AM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 86. 7:50 AM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 87. 9:20 AM Daidatsugoku
  • NR
 88. 11:00 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 89. 12:40 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 90. 2:50 PM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 91. 4:20 PM Little Forest Natsu/Aki
  • NR
 92. 6:20 PM Seki no Yatappe
  • NR
 93. 7:50 PM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 94. Monday Night
 95. 9:20 PM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 96. 11:20 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 97. Tuesday, December 13
 98. 1:20 AM Tsuribaka Nisshi 7
  • NR
 99. 3:00 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 100. 4:20 AM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 101. 6:30 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 102. 8:30 AM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 103. 10:00 AM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 104. 11:30 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 105. 1:00 PM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 106. 2:30 PM Seki no Yatappe
  • NR
 107. 4:00 PM Tsuribaka Nisshi 7
  • NR
 108. 5:40 PM Daidatsugoku
  • NR
 109. 7:20 PM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 110. Tuesday Night
 111. 8:50 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 112. 10:50 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 113. Wednesday, December 14
 114. 12:50 AM Judge!
  • NR
 115. 2:40 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 116. 4:30 AM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 117. 6:10 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 118. 7:40 AM Oshidori Dochu
  • NR
 119. 9:10 AM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 120. 10:40 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 121. 12:40 PM Seki no Yatappe
  • NR
 122. 2:10 PM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 123. 3:50 PM Judge!
  • NR
 124. 5:40 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 125. 7:10 PM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 126. Wednesday Night
 127. 8:30 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 128. 10:40 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 129. Thursday, December 15
 130. 12:40 AM Daidatsugoku
  • NR
 131. 2:20 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 132. 4:00 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 133. 5:30 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 134. 7:30 AM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 135. 9:00 AM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 136. 10:40 AM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 137. 12:10 PM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 138. 1:50 PM Oedo Shichininshu
  • NR
 139. 3:30 PM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 140. 5:00 PM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 141. 6:30 PM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 142. Thursday Night
 143. 8:10 PM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 144. 9:40 PM Oshidori Dochu
  • NR
 145. 11:10 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 146. Friday, December 16
 147. 1:10 AM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 148. 2:10 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 149. 3:30 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 150. 5:00 AM Seki no Yatappe
  • NR
 151. 6:30 AM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 152. 8:00 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 153. 9:20 AM Daidatsugoku
  • NR
 154. 11:00 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 155. 12:40 PM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 156. 2:10 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 157. 4:10 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 158. 5:40 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 159. 6:40 PM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 160. Friday Night
 161. 8:10 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 162. 9:50 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 163. Saturday, December 17
 164. 12:00 AM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 165. 1:30 AM Oedo Shichininshu
  • NR
 166. 3:10 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 167. 5:00 AM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 168. 6:20 AM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 169. 8:30 AM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 170. 10:10 AM Oedo Shichininshu
  • NR
 171. 11:50 AM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 172. 1:20 PM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 173. 2:40 PM Oedo Shichininshu
  • NR
 174. 4:20 PM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 175. 6:00 PM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 176. 7:30 PM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 177. Saturday Night
 178. 9:30 PM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 179. 11:00 PM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 180. Sunday, December 18
 181. 1:00 AM Judge!
  • NR
 182. 2:50 AM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 183. 4:20 AM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 184. 6:00 AM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 185. 7:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 186. 9:10 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 187. 10:40 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 188. 12:10 PM Oshidori Dochu
  • NR
 189. 1:40 PM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 190. 3:10 PM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 191. 4:40 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 192. 6:40 PM Judge!
  • NR
 193. Sunday Night
 194. 8:30 PM Seki no Yatappe
  • NR
 195. 10:00 PM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 196. 11:40 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 197. Monday, December 19
 198. 1:20 AM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 199. 2:50 AM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 200. 5:00 AM Edokko Hangan to Furisode Kozo
  • NR
 201. 6:30 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 202. 8:30 AM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 203. 10:00 AM Oshidori Dochu
  • NR
 204. 11:30 AM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 205. 1:30 PM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 206. 3:00 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 207. 4:40 PM Nihon Jokyo-den: Tekka Geisha
  • NR
 208. 6:20 PM Oedo Shichininshu
  • NR
 209. Monday Night
 210. 8:00 PM Shimizuminato no Meibutsu Otoko Enshumori no Ishimatsu
  • NR
 211. 9:40 PM Kashi no Onna Ichimatsu
  • NR
 212. 11:10 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 213. Tuesday, December 20
 214. 12:10 AM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 215. 2:20 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 216. 4:20 AM Jirochô to Kotengu: Nagurikomi Kôshûji
  • NR
 217. 5:50 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Daimonji
  • NR
 218. 7:30 AM Tarao Bannai Hayabusa no Mao
  • NR
 219. 9:00 AM Nippon Dorobô Monogatari
  • NR
 220. 11:00 AM Daidatsugoku
  • NR
 221. 12:40 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 222. 2:10 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 223. 3:10 PM Hibari Ohako Benten Kozo
  • NR
 224. 4:30 PM Fukuzawa Yukichi
  • NR
 225. 6:40 PM Seki no Yatappe
  • NR
 226. Tuesday Night
 227. 8:10 PM Bakuto Kaisan-shiki
  • NR
 228. 9:50 PM Gokudo no Onna-tachi
  • NR
 229. 11:50 PM Tsukigata Hanpeita
  • NR
 230. Wednesday, December 21
 231. 1:20 AM Genji Kuro Sassoki Byakko Nitoryu
  • NR
 232. 2:50 AM Gokudô sensô: Butôha
  • NR
 233. 4:50 AM SPEC: Heaven
  • NR