TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 12:40 AM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 3. 2:10 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 4. 4:00 AM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 5. 5:30 AM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 6. 6:50 AM Yoshiwara Enjo
  • NR
 7. 9:10 AM Ôinaru Bakushin
  • NR
 8. 10:40 AM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 9. 12:30 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 10. 2:00 PM Kai
  • NR
 11. 4:20 PM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 12. 5:50 PM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 13. 7:20 PM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 14. Last Night
 15. 9:00 PM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 16. 10:30 PM Movie "Umi Suzume"
 17. Today
 18. 12:20 AM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 19. 1:50 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 20. 3:30 AM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 21. 5:00 AM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 22. 6:30 AM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 23. 8:00 AM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 24. 9:30 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 25. 11:20 AM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 26. 12:50 PM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 27. 2:20 PM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 28. 3:50 PM Movie "Umi Suzume"
 29. 5:40 PM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 30. 7:10 PM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 31. Tonight
 32. 8:40 PM Yoshiwara Enjo
  • NR
 33. 11:00 PM Ôinaru Bakushin
  • NR
 34. Tomorrow
 35. 12:30 AM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 36. 2:20 AM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 37. 3:50 AM Kai
  • NR
 38. 6:10 AM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 39. 7:50 AM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 40. 9:20 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 41. 11:00 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 42. 12:30 PM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 43. 1:50 PM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 44. 3:20 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 45. 4:50 PM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 46. 6:20 PM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 47. 7:50 PM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 48. Tomorrow Night
 49. 9:10 PM Yoshiwara Enjo
  • NR
 50. 11:30 PM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 51. Friday, August 25
 52. 1:10 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 53. 2:40 AM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 54. 4:10 AM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 55. 5:40 AM Kai
  • NR
 56. 8:00 AM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 57. 9:40 AM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 58. 11:10 AM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 59. 12:40 PM Ôinaru Bakushin
  • NR
 60. 2:10 PM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 61. 4:00 PM Iga-no Kabamaru
  • NR
 62. 5:40 PM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 63. 7:10 PM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 64. Friday Night
 65. 8:40 PM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 66. 10:10 PM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 67. 11:40 PM Iga-no Kabamaru
  • NR
 68. Saturday, August 26
 69. 1:20 AM Movie "Nihon no Ichiban Nagai Hi"
 70. 3:40 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 71. 5:30 AM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 72. 7:00 AM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 73. 8:30 AM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 74. 10:00 AM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 75. 11:30 AM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 76. 1:00 PM Jirochô Sangokushi
  • NR
 77. 2:50 PM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 78. 4:40 PM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 79. 6:10 PM Movie "Nihon no Ichiban Nagai Hi"
 80. Saturday Night
 81. 8:30 PM Kai
  • NR
 82. 10:50 PM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 83. Sunday, August 27
 84. 12:20 AM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 85. 1:50 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 86. 3:40 AM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 87. 5:10 AM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 88. 6:40 AM Kai
  • NR
 89. 9:00 AM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 90. 10:30 AM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 91. 12:00 PM Yoshiwara Enjo
  • NR
 92. 2:20 PM Ôinaru Bakushin
  • NR
 93. 3:50 PM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 94. 5:20 PM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 95. 6:40 PM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 96. Sunday Night
 97. 8:10 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 98. 9:40 PM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 99. 11:10 PM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 100. Monday, August 28
 101. 12:40 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 102. 2:10 AM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 103. 3:30 AM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 104. 5:00 AM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 105. 6:30 AM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 106. 8:00 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 107. 9:40 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 108. 11:30 AM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 109. 1:00 PM Kai
  • NR
 110. 3:20 PM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 111. 5:00 PM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 112. 6:30 PM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 113. Monday Night
 114. 8:00 PM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 115. 9:50 PM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 116. 11:20 PM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 117. Tuesday, August 29
 118. 12:40 AM Yoshiwara Enjo
  • NR
 119. 3:00 AM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 120. 4:30 AM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 121. 6:00 AM Ôinaru Bakushin
  • NR
 122. 7:30 AM Daibosatsu Tôge Kanketsuhen
  • NR
 123. 9:20 AM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 124. 10:50 AM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 125. 12:20 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 126. 1:50 PM Kai
  • NR
 127. 4:10 PM Yoshiwara Enjo
  • NR
 128. 6:30 PM Ôinaru Bakushin
  • NR
 129. Tuesday Night
 130. 8:00 PM Otoko Dokyo de Shobu Suru
  • NR
 131. 9:30 PM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 132. 11:00 PM Zoku Kyôdai Jingi
  • NR
 133. Wednesday, August 30
 134. 12:30 AM Jirochô Sangokushi
  • NR
 135. 2:20 AM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 136. 4:00 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 137. 5:30 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 138. 7:10 AM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 139. 8:40 AM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 140. 10:10 AM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 141. 11:40 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 142. 1:10 PM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 143. 2:30 PM Kai
  • NR
 144. 4:50 PM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 145. 6:30 PM Yoshiwara Enjo
  • NR
 146. Wednesday Night
 147. 8:50 PM Ôinaru Bakushin
  • NR
 148. 10:20 PM Fuefuki Doji Dai-ichibu Dokuro no Hata
  • NR
 149. 11:50 PM Gonkuro Tabi Nikki
  • NR
 150. Thursday, August 31
 151. 1:20 AM Yagyu Bugeichou Yozakura Hiken
  • NR
 152. 2:40 AM Movie "Nihon no Ichiban Nagai Hi"
 153. 5:00 AM Rojingai no Kaoyaku
  • NR
 154. 6:30 AM Hana no Oedo no Yakuza Hime
  • NR
 155. 8:00 AM Movie "Ooka Seidan Mazohen"
 156. 9:30 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 157. 11:10 AM Tenka no Igagoe Akatsuki no Kessen
  • NR
 158. 12:50 PM Shiruku Hatto no Ô-oyabun
  • NR
 159. 2:20 PM Movie "Nihon no Ichiban Nagai Hi"
 160. 4:40 PM Jirochô Sangokushi
  • NR
 161. 6:30 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 162. Thursday Night
 163. 8:00 PM Kai
  • NR
 164. 10:20 PM Kuchibue o Fuku Mushukumono
  • NR
 165. 11:50 PM Kusama no Hanjiro Kiri no Naka no Wataridori
  • NR
 166. Friday, September 1
 167. 1:20 AM Zoku Beran Me-e Geisha
  • NR
 168. 2:50 AM Fuefuki Wakamusha
  • NR
 169. 4:20 AM Iga-no Kabamaru
  • NR
 170. 6:00 AM Ô-oku Emaki
  • NR
 171. 7:40 AM Takarajima Ensei
  • NR
 172. 9:10 AM Fuefuki Doji Kanketsuhen Mangetsujo no Gaika
  • NR
 173. 10:10 AM Bushidô zankoku monogatari
  • NR
 174. 12:20 PM Kataku no Hito
  • NR
 175. 2:40 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-ichibu
  • NR
 176. 3:40 PM Kurama Tengu
  • NR
 177. 5:10 PM Hibotan Bakuto: Jingi Tooshimasu
  • NR
 178. 6:50 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 179. Friday Night
 180. 8:30 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ansatsutai
  • NR
 181. 10:00 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 182. 11:40 PM Kaidan Hebionna
  • NR
 183. Saturday, September 2
 184. 1:10 AM Shinkansen Dai Bakuha
  • NR
 185. 3:40 AM Hibari Ohako Ojo Kichiza
  • NR
 186. 5:00 AM Yoi-dore Musoken
  • NR
 187. 6:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Benizuru Yashiki
  • NR
 188. 8:10 AM Bokensha Kamikaze
  • NR
 189. 10:10 AM Zokuzoku Beranme Geisha
  • NR
 190. 11:30 AM Takarajima Ensei
  • NR
 191. 1:00 PM Kisaragi Musô Ken
  • NR
 192. 2:40 PM Hana no Ran
  • NR
 193. 5:00 PM Fuefuki Doji Kanketsuhen Mangetsujo no Gaika
  • NR
 194. 6:00 PM Kaidan Hebionna
  • NR
 195. 7:30 PM Ô-oku Emaki
  • NR
 196. Saturday Night
 197. 9:10 PM Hibotan Bakuto: Jingi Tooshimasu
  • NR
 198. 10:50 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 199. Sunday, September 3
 200. 12:30 AM Takarajima Ensei
  • NR
 201. 2:00 AM Kagura Me
  • NR
 202. 4:00 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ansatsutai
  • NR
 203. 5:30 AM Kurama Tengu
  • NR
 204. 7:00 AM Hibari Ohako Ojo Kichiza
  • NR
 205. 8:20 AM Kataku no Hito
  • NR
 206. 10:40 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-ichibu
  • NR
 207. 11:40 AM Shinkansen Dai Bakuha
  • NR
 208. 2:10 PM Bushidô zankoku monogatari
  • NR
 209. 4:20 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 210. 6:00 PM Zokuzoku Beranme Geisha
  • NR
 211. 7:20 PM Yoi-dore Musoken
  • NR
 212. Sunday Night
 213. 9:00 PM Takarajima Ensei
  • NR
 214. 10:30 PM Kagura Me
  • NR
 215. Monday, September 4
 216. 12:30 AM Kurama Tengu
  • NR
 217. 2:00 AM Hibotan Bakuto: Jingi Tooshimasu
  • NR
 218. 3:40 AM Kisaragi Musô Ken
  • NR
 219. 5:20 AM Bokensha Kamikaze
  • NR
 220. 7:20 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Benizuru Yashiki
  • NR
 221. 8:50 AM Hana no Ran
  • NR
 222. 11:10 AM Fuefuki Doji Kanketsuhen Mangetsujo no Gaika
  • NR
 223. 12:10 PM Bushidô zankoku monogatari
  • NR
 224. 2:20 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 225. 4:00 PM Kaidan Hebionna
  • NR
 226. 5:30 PM Yoi-dore Musoken
  • NR
 227. 7:10 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Benizuru Yashiki
  • NR
 228. Monday Night
 229. 8:40 PM Takarajima Ensei
  • NR
 230. 10:10 PM Kisaragi Musô Ken
  • NR
 231. 11:50 PM Kaidan Hebionna
  • NR
 232. Tuesday, September 5
 233. 1:20 AM Ô-oku Emaki
  • NR