TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 2:50 AM Tabigasa Dochu
  • NR
 3. 4:20 AM Hayatozoku no Hanran
  • NR
 4. 5:50 AM Yogiri no Joshuji
  • NR
 5. 7:20 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 6. 9:10 AM Yokohama BJ Blues
  • NR
 7. 11:10 AM Tarao Bannai Seinritsu no Nanakamen
  • NR
 8. 12:40 PM Jirochô Sangokushi: Kôshûji Nagurikomi
  • NR
 9. 2:10 PM Nanatsu no Chikai Gaisenka no Maki
  • NR
 10. 3:30 PM Tsuribaka Nisshi 7
  • NR
 11. 5:10 PM Murasaki Ukyonosuke Gyaku Ichimonjigiri
  • NR
 12. 6:50 PM Little Forest Natsu/Aki
  • NR
 13. Last Night
 14. 8:50 PM Umon Torimonocho Jigoku no Kazaguruma
  • NR
 15. 10:20 PM Gang Chushingura
  • NR
 16. Today
 17. 12:00 AM Jirochô Sangokushi: Kôshûji Nagurikomi
  • NR
 18. 1:30 AM Tarao Bannai Seinritsu no Nanakamen
  • NR
 19. 3:00 AM Kishu no Abarenbo
  • NR
 20. 4:30 AM Hayatozoku no Hanran
  • NR
 21. 6:00 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 22. 7:50 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 23. 9:30 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 24. 11:10 AM Aoi Unabara
  • NR
 25. 12:40 PM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 26. 3:00 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 27. 4:30 PM Murasaki Zukin
  • NR
 28. 6:00 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 29. 7:30 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 30. Tonight
 31. 9:00 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 32. 10:50 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 33. Tomorrow
 34. 12:30 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 35. 2:00 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 36. 3:40 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 37. 6:00 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 38. 8:30 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 39. 10:00 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 40. 11:30 AM Hanakago Dochu
  • NR
 41. 1:00 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 42. 2:30 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 43. 4:20 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 44. 5:50 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 45. 7:40 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 46. Tomorrow Night
 47. 9:10 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 48. 10:50 PM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 49. Monday, October 3
 50. 12:30 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 51. 2:00 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 52. 3:40 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 53. 5:10 AM Tekka Daimyo
  • NR
 54. 6:50 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 55. 9:10 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 56. 10:50 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 57. 1:10 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 58. 3:00 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 59. 4:40 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 60. 6:30 PM Murasaki Zukin
  • NR
 61. Monday Night
 62. 8:00 PM Aoi Unabara
  • NR
 63. 9:30 PM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 64. Tuesday, October 4
 65. 12:00 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 66. 1:30 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 67. 3:00 AM Hanakago Dochu
  • NR
 68. 4:30 AM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 69. 6:00 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 70. 8:20 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 71. 10:00 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 72. 11:30 AM Tekka Daimyo
  • NR
 73. 1:10 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 74. 2:50 PM Aoi Unabara
  • NR
 75. 4:20 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 76. 5:50 PM Hanakago Dochu
  • NR
 77. 7:20 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 78. Tuesday Night
 79. 9:00 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 80. 10:30 PM Tekka Daimyo
  • NR
 81. Wednesday, October 5
 82. 12:10 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 83. 2:30 AM Murasaki Zukin
  • NR
 84. 4:00 AM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 85. 5:50 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 86. 7:40 AM Murasaki Zukin
  • NR
 87. 9:10 AM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 88. 11:00 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 89. 12:30 PM Hanakago Dochu
  • NR
 90. 2:00 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 91. 3:30 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 92. 5:20 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 93. 6:50 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 94. Wednesday Night
 95. 8:20 PM Tekka Daimyo
  • NR
 96. 10:00 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 97. 11:50 PM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 98. Thursday, October 6
 99. 1:30 AM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 100. 3:40 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 101. 5:20 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 102. 7:40 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 103. 9:10 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 104. 11:40 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 105. 1:10 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 106. 2:40 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 107. 4:30 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 108. 6:00 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 109. Thursday Night
 110. 8:10 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 111. 9:40 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 112. 11:30 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 113. Friday, October 7
 114. 1:00 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 115. 2:50 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 116. 4:30 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 117. 6:50 AM Aoi Unabara
  • NR
 118. 8:20 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 119. 10:50 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 120. 12:20 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 121. 1:50 PM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 122. 4:10 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 123. 5:50 PM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 124. Friday Night
 125. 8:20 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 126. 9:50 PM Tekka Daimyo
  • NR
 127. 11:30 PM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 128. Saturday, October 8
 129. 1:50 AM Kyôdai Jingi
  • NR
 130. 3:20 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 131. 5:00 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 132. 7:00 AM Hanakago Dochu
  • NR
 133. 8:30 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 134. 10:00 AM Tekka Daimyo
  • NR
 135. 11:40 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 136. 1:20 PM Aoi Unabara
  • NR
 137. 2:50 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 138. 4:40 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 139. 6:10 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 140. 7:40 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 141. Saturday Night
 142. 9:30 PM Hanakago Dochu
  • NR
 143. 11:00 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 144. Sunday, October 9
 145. 12:30 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 146. 2:00 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 147. 4:00 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 148. 5:30 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 149. 7:20 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 150. 9:40 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 151. 11:10 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 152. 12:40 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 153. 2:10 PM Murasaki Zukin
  • NR
 154. 3:40 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 155. 5:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 156. 6:40 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 157. Sunday Night
 158. 8:20 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 159. 9:50 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 160. 11:40 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 161. Monday, October 10
 162. 1:30 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 163. 3:00 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 164. 4:50 AM Murasaki Zukin
  • NR
 165. 6:20 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 166. 8:40 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 167. 10:20 AM Aoi Unabara
  • NR
 168. 11:50 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 169. 2:20 PM Murasaki Zukin
  • NR
 170. 3:50 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 171. 5:40 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 172. 7:20 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 173. Monday Night
 174. 8:50 PM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 175. 10:30 PM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 176. Tuesday, October 11
 177. 12:50 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 178. 2:40 AM Kyôdai Jingi
  • NR
 179. 4:10 AM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 180. 6:20 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 181. 8:00 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 182. 9:30 AM Tekka Daimyo
  • NR
 183. 11:10 AM Hanakago Dochu
  • NR
 184. 12:40 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 185. 2:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 186. 3:40 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 187. 5:50 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 188. 7:40 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 189. Tuesday Night
 190. 9:10 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 191. 11:00 PM Murasaki Zukin
  • NR
 192. Wednesday, October 12
 193. 12:30 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 194. 2:10 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 195. 3:40 AM Tekka Daimyo
  • NR
 196. 5:20 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 197. 7:40 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 198. 9:20 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 199. 10:50 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 200. 12:30 PM Aoi Unabara
  • NR
 201. 2:00 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 202. 3:40 PM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 203. 5:20 PM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 204. 7:40 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 205. Wednesday Night
 206. 9:20 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 207. 10:50 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 208. Thursday, October 13
 209. 12:20 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 210. 2:20 AM Hanakago Dochu
  • NR
 211. 3:50 AM Aoi Unabara
  • NR
 212. 5:20 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 213. 7:50 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 214. 9:30 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 215. 11:50 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 216. 1:20 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 217. 3:10 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 218. 4:40 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 219. 6:40 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 220. Thursday Night
 221. 8:10 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 222. 10:00 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 223. 11:30 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 224. Friday, October 14
 225. 1:20 AM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR