TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 5:20 PM Fune wo Amu
  • NR
 3. 7:40 PM Yukimojo Henge
  • NR
 4. Last Night
 5. 9:10 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 6. 10:50 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 7. Today
 8. 12:20 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 9. 1:50 AM Ôdeiri
  • NR
 10. 3:30 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 11. 4:30 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 12. 6:20 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 13. 7:50 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 14. 9:20 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 15. 10:50 AM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 16. 12:40 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 17. 2:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 18. 3:40 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 19. 5:10 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 20. 7:30 PM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 21. Tonight
 22. 8:30 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 23. 10:40 PM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 24. Tomorrow
 25. 12:20 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 26. 1:50 AM Judge!
  • NR
 27. 3:40 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 28. 5:20 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 29. 7:10 AM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 30. 8:50 AM Yukimojo Henge
  • NR
 31. 10:20 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 32. 11:20 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 33. 1:40 PM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 34. 3:10 PM Irezumi Hantaro
  • NR
 35. 4:40 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 36. 6:10 PM Ôdeiri
  • NR
 37. 7:50 PM Judge!
  • NR
 38. Tomorrow Night
 39. 9:40 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 40. 11:10 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 41. Wednesday, July 27
 42. 12:40 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 43. 2:30 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 44. 4:00 AM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 45. 5:50 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 46. 7:30 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 47. 9:00 AM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 48. 10:00 AM Hana to Ryu
  • NR
 49. 11:40 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 50. 1:30 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 51. 3:00 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 52. 4:30 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 53. 6:40 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 54. Wednesday Night
 55. 8:30 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 56. 10:00 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 57. 11:30 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 58. Thursday, July 28
 59. 1:00 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 60. 2:30 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 61. 4:10 AM Hana to Ryu
  • NR
 62. 5:50 AM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 63. 7:40 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 64. 9:10 AM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 65. 10:40 AM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 66. 12:10 PM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 67. 2:20 PM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 68. 4:00 PM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 69. 5:30 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 70. 7:10 PM Yukimojo Henge
  • NR
 71. Thursday Night
 72. 8:40 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 73. 10:10 PM Fune wo Amu
  • NR
 74. Friday, July 29
 75. 12:30 AM Jûsan-nin no Shikaku
  • NR
 76. 2:40 AM Shônan Bakusôzoku
  • NR
 77. 4:20 AM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 78. 6:10 AM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 79. 7:40 AM Ôdeiri
  • NR
 80. 9:20 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 81. 10:20 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 82. 11:50 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 83. 1:30 PM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 84. 3:20 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 85. 4:50 PM Fune wo Amu
  • NR
 86. 7:10 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 87. Friday Night
 88. 8:40 PM Hibari Torimonocho Furisode Koban
  • NR
 89. 10:10 PM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 90. Saturday, July 30
 91. 12:00 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 92. 1:30 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 93. 3:00 AM Dokuganry Masamune
  • NR
 94. 4:30 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 95. 6:40 AM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 96. 9:00 AM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 97. 10:00 AM Hibari Chiemi no Oshidori Senryogasa
  • NR
 98. 11:30 AM Umon Torimonocho Maboroshi Doro no Onna
  • NR
 99. 1:00 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 100. 2:30 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 101. 4:00 PM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 102. 5:30 PM Ôdeiri
  • NR
 103. 7:10 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 104. Saturday Night
 105. 8:10 PM Akuma ga Kitarite Fue wo Fuku
  • NR
 106. 10:30 PM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 107. Sunday, July 31
 108. 12:10 AM Jingi naki tatakai: Chôjô sakusen
  • NR
 109. 2:00 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 110. 4:10 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Jigoku no Sarayashiki
  • NR
 111. 5:10 AM Benikujaku Kanketsu-hen Haikyo no Hiho
  • NR
 112. 6:10 AM Hana to Ryu
  • NR
 113. 7:50 AM Gorotsuki Mushuku
  • NR
 114. 9:40 AM Kairyu Daikessen
  • NR
 115. 11:10 AM Yukimojo Henge
  • NR
 116. 12:40 PM Jinsei Gekijo: Hisha Kaku
  • NR
 117. 2:20 PM Kairyu Daikessen
  • NR
 118. 3:50 PM Shin Kyôdai Jingi
  • NR
 119. 5:20 PM Hana to Ryu
  • NR
 120. 7:00 PM Movie "Truck Yaro Kokyo Tokkyubin"
 121. Sunday Night
 122. 8:50 PM Dokuganry Masamune
  • NR
 123. 10:20 PM Kenka Karate Kyokushinken
  • R
 124. 11:50 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Ryujin Misaki
  • NR
 125. Monday, August 1
 126. 1:20 AM Wolf Guy Moero Okamiotoko
  • NR
 127. 2:50 AM Irezumi Hantaro
  • NR
 128. 4:20 AM Kigeki Hatsumoude Resha
  • NR
 129. 7:20 AM Movie
 130. 9:10 AM Movie
 131. 11:10 AM Movie
 132. 12:50 PM Movie
 133. 3:30 PM Movie
 134. 5:10 PM Movie
 135. 6:40 PM Movie
 136. Monday Night
 137. 8:30 PM Movie
 138. 10:00 PM Movie
 139. 11:40 PM Movie
 140. Tuesday, August 2
 141. 1:20 AM Movie
 142. 3:00 AM Movie
 143. 5:10 AM Movie
 144. 6:30 AM Movie
 145. 8:10 AM Movie
 146. 10:00 AM Movie
 147. 12:00 PM Movie
 148. 1:30 PM Benikujaku Dai-sanpen / Dai-yonhen
 149. 3:20 PM Movie
 150. 5:30 PM Movie
 151. 7:00 PM Movie
 152. Tuesday Night
 153. 8:40 PM Movie
 154. 11:10 PM Movie
 155. Wednesday, August 3
 156. 12:40 AM Movie
 157. 2:20 AM Movie
 158. 4:00 AM Movie
 159. 6:10 AM Movie
 160. 7:30 AM Movie
 161. 9:10 AM Movie
 162. 10:40 AM Movie
 163. 12:20 PM Movie
 164. 1:50 PM Movie
 165. 4:00 PM Movie
 166. 6:30 PM Movie
 167. Wednesday Night
 168. 8:00 PM Movie
 169. 9:40 PM Movie
 170. 11:10 PM Benikujaku Dai-sanpen / Dai-yonhen
 171. Thursday, August 4
 172. 1:00 AM Movie
 173. 2:30 AM Movie
 174. 4:00 AM Movie
 175. 5:20 AM Movie
 176. 7:40 AM Movie
 177. 10:20 AM Movie
 178. 12:30 PM Movie
 179. 2:10 PM Movie
 180. 4:20 PM Movie
 181. 6:20 PM Movie
 182. Thursday Night
 183. 8:20 PM Movie
 184. 10:10 PM Movie
 185. 11:50 PM Movie
 186. Friday, August 5
 187. 2:10 AM Movie
 188. 4:10 AM Movie
 189. 7:00 AM Movie
 190. 9:00 AM Movie
 191. 11:00 AM Movie
 192. 12:50 PM Movie
 193. 2:30 PM Movie
 194. 4:00 PM Movie
 195. 5:30 PM Movie
 196. 7:40 PM Movie
 197. Friday Night
 198. 9:20 PM Movie
 199. 11:50 PM Movie
 200. Saturday, August 6
 201. 1:40 AM Movie
 202. 3:40 AM Movie
 203. 5:20 AM Movie
 204. 6:50 AM Movie
 205. 8:30 AM Movie
 206. 11:10 AM Movie
 207. 12:30 PM Movie
 208. 2:10 PM Movie
 209. 4:40 PM Movie
 210. 6:10 PM Movie
 211. 7:30 PM Movie
 212. Saturday Night
 213. 9:10 PM Movie
 214. 10:40 PM Movie
 215. Sunday, August 7
 216. 12:20 AM Movie
 217. 2:00 AM Movie
 218. 4:00 AM Movie
 219. 6:10 AM Movie
 220. 8:10 AM Movie
 221. 9:50 AM Movie
 222. 12:40 PM Movie
 223. 2:20 PM Movie
 224. 3:50 PM Movie
 225. 5:20 PM Movie