TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 6:30 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 3. 8:10 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 4. 9:20 AM Chiisakobe
  • NR
 5. 12:10 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 6. 1:50 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 7. 3:30 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 8. 5:20 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 9. 7:30 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 10. Last Night
 11. 9:10 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 12. 10:50 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 13. Today
 14. 12:20 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 15. 2:00 AM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 16. 3:00 AM Seishun no Mon
  • NR
 17. 5:20 AM Edokko-Hada
  • NR
 18. 6:50 AM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 19. 8:20 AM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 20. 10:00 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 21. 11:30 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 22. 1:00 PM Edokko-Hada
  • NR
 23. 2:30 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 24. 4:00 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 25. 5:00 PM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 26. 6:30 PM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 27. Tonight
 28. 8:00 PM Abare Kaido
  • NR
 29. 9:40 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 30. 11:20 PM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 31. Tomorrow
 32. 12:30 AM Chiisakobe
  • NR
 33. 3:20 AM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 34. 4:50 AM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 35. 6:20 AM Chiisakobe
  • NR
 36. 9:10 AM Abare Kaido
  • NR
 37. 10:50 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 38. 12:30 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 39. 2:10 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 40. 3:50 PM Ooka Seidan Yurei Hachijuhachiya
  • NR
 41. 5:20 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 42. 7:10 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 43. Tomorrow Night
 44. 9:20 PM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 45. 10:50 PM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 46. Tuesday, March 28
 47. 12:30 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 48. 2:10 AM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 49. 3:50 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 50. 5:30 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 51. 7:20 AM Edokko-Hada
  • NR
 52. 8:50 AM Beranme Geisha to Osaka Musume
  • NR
 53. 10:20 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 54. 12:00 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 55. 1:40 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 56. 3:10 PM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 57. 4:50 PM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 58. 6:20 PM Edokko-Hada
  • NR
 59. 7:50 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 60. Tuesday Night
 61. 9:30 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 62. 11:00 PM Seishun no Mon
  • NR
 63. Wednesday, March 29
 64. 1:20 AM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 65. 2:50 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 66. 4:30 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 67. 6:30 AM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 68. 8:00 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 69. 9:30 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 70. 11:40 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 71. 12:50 PM Oedo Senryo Bayashi
  • NR
 72. 2:20 PM Seishun no Mon
  • NR
 73. 4:40 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 74. 6:40 PM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 75. Wednesday Night
 76. 8:20 PM Abare Kaido
  • NR
 77. 10:00 PM Judge!
  • NR
 78. 11:50 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 79. Thursday, March 30
 80. 1:20 AM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 81. 3:00 AM Ninja Hicho Fukuro no Shiro
  • NR
 82. 4:40 AM Hibotan Bakuto: Oryû Sanjô
  • NR
 83. 6:20 AM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 84. 7:50 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 85. 9:20 AM Abare Kaido
  • NR
 86. 11:00 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 87. 12:40 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 88. 2:20 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 89. 4:00 PM Judge!
  • NR
 90. 5:50 PM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 91. 7:30 PM Movie "Bakuchi Uchi Fujimi no Shobu"
 92. Thursday Night
 93. 9:00 PM Tenryu Hahakoi Gasa
  • NR
 94. 10:30 PM Yumechiyo Nikki
  • NR
 95. Friday, March 31
 96. 12:40 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 97. 1:50 AM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 98. 3:30 AM Movie "Hibi Rock"
 99. 5:30 AM Kyôdai jingi: Kantô aniki-bun
  • NR
 100. 7:00 AM Edokko-Hada
  • NR
 101. 8:30 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 102. 10:40 AM Ninjutsu Suikoden Inazuma Kotengu
  • NR
 103. 11:50 AM Seishun no Mon
  • NR
 104. 2:10 PM Yagyu Bugeicho Katame no Jubei
  • NR
 105. 3:40 PM Kizudarake no Jinsei Furui Yatsu de Gozansu
  • NR
 106. 5:20 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 107. 7:10 PM Ukyounosuke Junsatsu-ki
  • NR
 108. Friday Night
 109. 8:50 PM Bodigaado Kiba: Hissatsu Sankaku Tobi
  • NR
 110. 10:30 PM Abare Kaido
  • NR
 111. Saturday, April 1
 112. 12:10 AM Nihon Jokyo-den: Kyokaku Geisha
  • NR
 113. 1:50 AM Movie "Hibi Rock"
 114. 3:50 AM Yumechiyo Nikki
  • NR
 115. 6:00 AM Jigoku no Okite ni Asu wa Nai
  • NR
 116. 7:40 AM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 117. 9:30 AM Ninkyo Kiso Garasu
  • NR
 118. 11:00 AM Hokori Takaki Chosen
  • NR
 119. 12:30 PM Shura Hakkou
  • NR
 120. 2:10 PM Chikemuri Gasa
  • NR
 121. 3:40 PM Tarao Bannai Nanasu no Kao no Otokodaze
  • NR
 122. 5:10 PM Zenigata Heiji
  • NR
 123. 6:50 PM Seishun no Mon: Jiritsu Hen
  • NR
 124. Saturday Night
 125. 9:10 PM Kogan no Misshi
  • NR
 126. 10:40 PM Shosuke Buyuden Aizu Bandaisan
  • NR
 127. Sunday, April 2
 128. 12:20 AM Tosei-nin Retsuden
  • NR
 129. 2:00 AM Movie "Kakekomi Onna to Kakedashi Otoko"
 130. 4:30 AM Hibotan Bakuto
  • NR
 131. 6:10 AM Seizoroi Tokaido
  • NR
 132. 7:50 AM Moeru Yusha
  • NR
 133. 9:20 AM Hibotan Bakuto
  • NR
 134. 11:00 AM Otoko no Shôbu Kanto Arashi
  • NR
 135. 12:30 PM Beran Me-e Geisha Makari Tôru
  • NR
 136. 2:00 PM Sanada Fuunroku
  • NR
 137. 3:40 PM Zenigata Heiji
  • NR
 138. 5:20 PM Jigoku no Okite ni Asu wa Nai
  • NR
 139. 7:00 PM Moeru Yusha
  • NR
 140. Sunday Night
 141. 8:30 PM Ninkyo Kiso Garasu
  • NR
 142. 10:00 PM Movie "Kakekomi Onna to Kakedashi Otoko"
 143. Monday, April 3
 144. 12:30 AM Zenigata Heiji
  • NR
 145. 2:10 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 146. 3:10 AM Arakure Daimyo
  • NR
 147. 4:50 AM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 148. 6:40 AM Tarao Bannai Nanasu no Kao no Otokodaze
  • NR
 149. 8:10 AM Otoko no Shôbu Kanto Arashi
  • NR
 150. 9:40 AM Shura Hakkou
  • NR
 151. 11:20 AM Hokori Takaki Chosen
  • NR
 152. 12:50 PM Seizoroi Tokaido
  • NR
 153. 2:30 PM Chikemuri Gasa
  • NR
 154. 4:00 PM Seishun no Mon: Jiritsu Hen
  • NR
 155. 6:20 PM Sanada Fuunroku
  • NR
 156. Monday Night
 157. 8:00 PM Shosuke Buyuden Aizu Bandaisan
  • NR
 158. 9:40 PM Arakure Daimyo
  • NR
 159. 11:20 PM Hibotan Bakuto
  • NR
 160. Tuesday, April 4
 161. 1:00 AM Tosei-nin Retsuden
  • NR
 162. 2:40 AM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 163. 3:40 AM Kogan no Misshi
  • NR
 164. 5:10 AM Beran Me-e Geisha Makari Tôru
  • NR
 165. 6:40 AM Jigoku no Okite ni Asu wa Nai
  • NR
 166. 8:20 AM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 167. 10:10 AM Shura Hakkou
  • NR
 168. 11:50 AM Chikemuri Gasa
  • NR
 169. 1:20 PM Seizoroi Tokaido
  • NR
 170. 3:00 PM Moeru Yusha
  • NR
 171. 4:30 PM Shosuke Buyuden Aizu Bandaisan
  • NR
 172. 6:10 PM Tosei-nin Retsuden
  • NR
 173. 7:50 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 174. Tuesday Night
 175. 8:50 PM Arakure Daimyo
  • NR
 176. 10:30 PM Zenigata Heiji
  • NR
 177. Wednesday, April 5
 178. 12:10 AM Jigoku no Okite ni Asu wa Nai
  • NR
 179. 1:50 AM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 180. 3:50 AM Hokori Takaki Chosen
  • NR
 181. 5:20 AM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 182. 7:10 AM Tarao Bannai Nanasu no Kao no Otokodaze
  • NR
 183. 8:40 AM Hokori Takaki Chosen
  • NR
 184. 10:10 AM Seizoroi Tokaido
  • NR
 185. 11:50 AM Sanada Fuunroku
  • NR
 186. 1:30 PM Shosuke Buyuden Aizu Bandaisan
  • NR
 187. 3:10 PM Ninkyo Kiso Garasu
  • NR
 188. 4:40 PM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 189. 6:40 PM Tosei-nin Retsuden
  • NR
 190. Wednesday Night
 191. 8:20 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 192. 9:20 PM Tarao Bannai Nanasu no Kao no Otokodaze
  • NR
 193. 10:50 PM Zenigata Heiji
  • NR
 194. Thursday, April 6
 195. 12:30 AM Seishun no Mon: Jiritsu Hen
  • NR
 196. 2:50 AM Kogan no Misshi
  • NR
 197. 4:20 AM Hibotan Bakuto
  • NR
 198. 6:00 AM Otoko no Shôbu Kanto Arashi
  • NR
 199. 7:30 AM Beran Me-e Geisha Makari Tôru
  • NR
 200. 9:00 AM Sanada Fuunroku
  • NR
 201. 10:40 AM Moeru Yusha
  • NR
 202. 12:10 PM Ninkyo Kiso Garasu
  • NR
 203. 1:40 PM Otoko no Shôbu Kanto Arashi
  • NR
 204. 3:10 PM Shura Hakkou
  • NR
 205. 4:50 PM Chikemuri Gasa
  • NR
 206. 6:20 PM Seishun no Mon: Jiritsu Hen
  • NR
 207. Thursday Night
 208. 8:40 PM Arakure Daimyo
  • NR
 209. 10:20 PM Hibotan Bakuto
  • NR
 210. Friday, April 7
 211. 12:00 AM Seizoroi Tokaido
  • NR
 212. 1:40 AM Movie "Kakekomi Onna to Kakedashi Otoko"
 213. 4:10 AM Kogan no Misshi
  • NR
 214. 5:40 AM Beran Me-e Geisha Makari Tôru
  • NR
 215. 7:10 AM Jigoku no Okite ni Asu wa Nai
  • NR
 216. 8:50 AM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 217. 10:40 AM Seizoroi Tokaido
  • NR
 218. 12:20 PM Moeru Yusha
  • NR
 219. 1:50 PM Satomi Hakkenden Dai-Ichibu
  • NR
 220. 2:50 PM Arakure Daimyo
  • NR
 221. 4:30 PM Movie "Kakekomi Onna to Kakedashi Otoko"
 222. 7:00 PM Hibotan Bakuto
  • NR
 223. Friday Night
 224. 8:40 PM Ougon Kujaku-jo Dai-Nibu
  • NR
 225. 10:30 PM Tarao Bannai Nanasu no Kao no Otokodaze
  • NR
 226. Saturday, April 8
 227. 12:00 AM Sanada Fuunroku
  • NR
 228. 1:40 AM Shosuke Buyuden Aizu Bandaisan
  • NR
 229. 3:20 AM Ninkyo Kiso Garasu
  • NR
 230. 4:50 AM Hokori Takaki Chosen
  • NR
 231. 6:20 AM Seishun no Mon: Jiritsu Hen
  • NR