TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 6:20 PM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 3. 7:50 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 4. Last Night
 5. 9:30 PM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 6. 11:10 PM Manji
  • NR
 7. Today
 8. 12:50 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 9. 2:50 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 10. 4:40 AM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 11. 6:10 AM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 12. 7:50 AM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 13. 9:20 AM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 14. 10:50 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 15. 12:30 PM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 16. 2:20 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 17. 4:00 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 18. 5:50 PM Nihon No Fixer
  • NR
 19. Tonight
 20. 8:10 PM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 21. 10:10 PM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 22. Tomorrow
 23. 12:00 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 24. 1:30 AM Ooku Juhakkei
  • NR
 25. 3:30 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 26. 5:00 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 27. 6:30 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 28. 8:10 AM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 29. 9:40 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 30. 11:40 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 31. 1:30 PM Hono-o no Shiro
  • NR
 32. 3:10 PM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 33. 5:00 PM Nihon No Fixer
  • NR
 34. 7:20 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 35. Tomorrow Night
 36. 9:00 PM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 37. 10:30 PM Manji
  • NR
 38. Saturday, January 21
 39. 12:10 AM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 40. 1:50 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 41. 3:40 AM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 42. 5:10 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 43. 6:40 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 44. 8:10 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 45. 9:50 AM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 46. 11:20 AM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 47. 1:10 PM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 48. 2:50 PM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 49. 4:30 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 50. 6:10 PM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 51. 7:40 PM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 52. Saturday Night
 53. 9:10 PM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 54. 10:40 PM Nihon No Fixer
  • NR
 55. Sunday, January 22
 56. 1:00 AM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 57. 3:00 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 58. 4:30 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 59. 6:10 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 60. 7:50 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 61. 9:40 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 62. 11:30 AM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 63. 1:00 PM Ooku Juhakkei
  • NR
 64. 3:00 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 65. 4:50 PM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 66. 6:50 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 67. Sunday Night
 68. 8:30 PM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 69. 10:00 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 70. Monday, January 23
 71. 12:00 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 72. 1:40 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 73. 3:20 AM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 74. 4:50 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 75. 6:20 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 76. 8:10 AM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 77. 9:40 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 78. 11:20 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 79. 12:50 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 80. 2:50 PM Kogarashi Monjirô
  • NR
 81. 4:30 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 82. 6:20 PM Nihon No Fixer
  • NR
 83. Monday Night
 84. 8:40 PM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 85. 10:20 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 86. Tuesday, January 24
 87. 12:00 AM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 88. 1:30 AM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 89. 3:20 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 90. 5:00 AM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 91. 6:30 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 92. 8:30 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 93. 10:20 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 94. 11:50 AM Ooku Juhakkei
  • NR
 95. 1:50 PM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 96. 3:30 PM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 97. 5:10 PM Hono-o no Shiro
  • NR
 98. 6:50 PM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 99. Tuesday Night
 100. 8:40 PM Ooku Juhakkei
  • NR
 101. 10:40 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 102. Wednesday, January 25
 103. 12:30 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 104. 2:10 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 105. 3:40 AM Manji
  • NR
 106. 5:20 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 107. 7:20 AM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 108. 8:50 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 109. 10:30 AM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 110. 12:10 PM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 111. 1:40 PM Nihon No Fixer
  • NR
 112. 4:00 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 113. 5:40 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 114. 7:30 PM Nihon No Fixer
  • NR
 115. Wednesday Night
 116. 9:50 PM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 117. 11:20 PM Manji
  • NR
 118. Thursday, January 26
 119. 1:00 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 120. 2:40 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 121. 4:10 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 122. 6:10 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 123. 8:00 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 124. 9:30 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 125. 11:10 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 126. 12:40 PM Ooku Juhakkei
  • NR
 127. 2:40 PM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 128. 4:10 PM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 129. 5:50 PM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 130. 7:20 PM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 131. Thursday Night
 132. 9:10 PM Nihon No Fixer
  • NR
 133. 11:30 PM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 134. Friday, January 27
 135. 1:30 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Kou no Hen"
 136. 3:10 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 137. 4:50 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 138. 6:20 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 139. 7:50 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 140. 9:40 AM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 141. 11:10 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 142. 1:00 PM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 143. 2:30 PM Zakurozaka no adauchi
  • NR
 144. 4:30 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 145. 6:10 PM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 146. 7:40 PM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Kou no Hen"
 147. Friday Night
 148. 9:20 PM Kogarashi Monjirô
  • NR
 149. 11:00 PM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 150. Saturday, January 28
 151. 12:30 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 152. 2:10 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 153. 3:50 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 154. 5:30 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 155. 7:20 AM Ooku Juhakkei
  • NR
 156. 9:20 AM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 157. 11:10 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 158. 12:50 PM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 159. 2:20 PM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 160. 4:10 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 161. 5:50 PM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 162. 7:50 PM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 163. Saturday Night
 164. 9:40 PM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 165. 11:10 PM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 166. Sunday, January 29
 167. 1:00 AM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 168. 3:00 AM Kogarashi Monjirô
  • NR
 169. 4:40 AM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 170. 6:30 AM Nihon No Fixer
  • NR
 171. 8:50 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 172. 10:40 AM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 173. 12:10 PM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 174. 1:40 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 175. 3:40 PM Genji Kuro Sassôki: Hiken Ageha no Chô
  • NR
 176. 5:20 PM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 177. 6:50 PM Manji
  • NR
 178. Sunday Night
 179. 8:30 PM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 180. 10:30 PM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 181. Monday, January 30
 182. 12:00 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 183. 1:40 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 184. 3:20 AM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 185. 4:50 AM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 186. 6:20 AM Tonosama Yajikita Torimono Docuh
  • NR
 187. 7:50 AM Ken wa Shitteita Kougan Musoryu
  • NR
 188. 9:40 AM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 189. 11:20 AM Zoku Jirocho Sangokushi
  • NR
 190. 12:50 PM Ookami Yakuza Koroshi Wa Ore ga Yaru
  • NR
 191. 2:20 PM Kogarashi Monjirô
  • NR
 192. 4:00 PM Yagyu Bugeicho Kengo Midaregumo
  • NR
 193. 5:30 PM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 194. 7:00 PM Ooku Juhakkei
  • NR
 195. Monday Night
 196. 9:00 PM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 197. 10:50 PM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 198. Tuesday, January 31
 199. 12:20 AM Hono-o no Shiro
  • NR
 200. 2:00 AM Okinawa Yakuza Sensô
  • NR
 201. 3:50 AM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 202. 5:30 AM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 203. 7:20 AM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 204. 9:10 AM Nihon No Fixer
  • NR
 205. 11:30 AM Ooku Juhakkei
  • NR
 206. 1:30 PM Ninkyou Shimizu Minato
  • NR
 207. 3:20 PM Naniwa no Koi no Monogatari
  • NR
 208. 5:10 PM Mottomo Kiken na Yuugi
  • NR
 209. 6:40 PM Hanagasa Wakashuu
  • NR
 210. Tuesday Night
 211. 8:10 PM Ooku Juhakkei
  • NR
 212. 10:10 PM Mito Komon Tenka no Fukushogun
  • NR
 213. 11:50 PM Movie "Gajimaru Shokudu no Koi"
 214. Wednesday, February 1
 215. 1:30 AM Kobanzame Oyakusha Jingi
  • NR
 216. 3:00 AM Gokudo no Onna-tachi 2
  • NR
 217. 5:00 AM To Be Announced
 218. 12:10 PM Movie
 219. 1:40 PM Movie
 220. 4:00 PM Movie
 221. 5:40 PM Movie