TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 7:40 PM Hakuchyu no Shikaku
  • NR
 3. Last Night
 4. 10:20 PM Tenchi Meisatsu
  • NR
 5. Today
 6. 12:50 AM Kawachi Yukyoden
  • NR
 7. 2:20 AM Furisode Torimonocho Chirimen Kago
  • NR
 8. 3:50 AM Shura no Mure
  • NR
 9. 6:00 AM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 10. 7:30 AM Buraikan Jingi
  • NR
 11. 9:00 AM Dassou Yuugi
  • NR
 12. 10:40 AM Takarajima Ensei
  • NR
 13. 12:10 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 14. 1:50 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 15. 3:30 PM Futari Wakajishi
  • NR
 16. 5:00 PM Nogiku no Haka
  • NR
 17. 6:40 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 18. Tonight
 19. 8:10 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 20. 9:40 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 21. 10:40 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 22. Tomorrow
 23. 12:20 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 24. 2:00 AM Fune wo Amu
  • NR
 25. 4:20 AM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 26. 6:00 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 27. 7:40 AM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 28. 9:50 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 29. 11:20 AM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 30. 12:50 PM Yogisha
  • NR
 31. 3:10 PM Buraikan Jingi
  • NR
 32. 4:40 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 33. 6:20 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 34. Tomorrow Night
 35. 8:00 PM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 36. 10:10 PM Fune wo Amu
  • NR
 37. Monday, August 3
 38. 12:30 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 39. 2:00 AM Pinch Runner
  • NR
 40. 3:50 AM Maboroshi Tengu
  • NR
 41. 5:20 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 42. 7:00 AM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 43. 8:30 AM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 44. 10:00 AM Dassou Yuugi
  • NR
 45. 11:40 AM Nogiku no Haka
  • NR
 46. 1:20 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 47. 3:00 PM Takarajima Ensei
  • NR
 48. 4:30 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 49. 6:00 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 50. 7:30 PM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 51. Monday Night
 52. 9:10 PM Kimi No Na Wa
  • NR
 53. 11:20 PM Futari Wakajishi
  • NR
 54. Tuesday, August 4
 55. 12:50 AM Yogisha
  • NR
 56. 3:10 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 57. 4:10 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 58. 5:50 AM Pinch Runner
  • NR
 59. 7:40 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 60. 9:20 AM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 61. 10:50 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 62. 12:20 PM Sake to Onna to Yari
  • NR
 63. 2:00 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 64. 3:40 PM Kimi No Na Wa
  • NR
 65. 5:50 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 66. 7:30 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 67. Tuesday Night
 68. 9:10 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 69. 10:40 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 70. Wednesday, August 5
 71. 12:10 AM Waga Haha no Ki
  • NR
 72. 2:10 AM Buraikan Jingi
  • NR
 73. 3:40 AM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 74. 5:20 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 75. 7:00 AM Pinch Runner
  • NR
 76. 8:50 AM Maboroshi Tengu
  • NR
 77. 10:20 AM Buraikan Jingi
  • NR
 78. 11:50 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 79. 1:30 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 80. 3:10 PM Futari Wakajishi
  • NR
 81. 4:40 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 82. 6:10 PM Waga Haha no Ki
  • NR
 83. Wednesday Night
 84. 8:10 PM Nogiku no Haka
  • NR
 85. 9:50 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 86. 11:30 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 87. Thursday, August 6
 88. 1:10 AM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 89. 3:20 AM Love Masao-kun ga Iku!
  • NR
 90. 5:10 AM Kawachi Yukyoden
  • NR
 91. 6:40 AM Yogisha
  • NR
 92. 9:00 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 93. 10:00 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 94. 11:40 AM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 95. 1:10 PM Takarajima Ensei
  • NR
 96. 2:40 PM Love Masao-kun ga Iku!
  • NR
 97. 4:30 PM Futari Wakajishi
  • NR
 98. 6:00 PM Nogiku no Haka
  • NR
 99. 7:40 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 100. Thursday Night
 101. 8:40 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 102. 10:20 PM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 103. Friday, August 7
 104. 12:30 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 105. 2:00 AM Jinrui Shikin
  • NR
 106. 4:20 AM Dassou Yuugi
  • NR
 107. 6:00 AM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 108. 7:30 AM Yogisha
  • NR
 109. 9:50 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 110. 11:30 AM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 111. 1:00 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 112. 2:30 PM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 113. 4:10 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 114. 5:40 PM Jinrui Shikin
  • NR
 115. Friday Night
 116. 8:00 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 117. 9:40 PM Pinch Runner
  • NR
 118. 11:30 PM Yurei-jima no Okite
  • NR
 119. Saturday, August 8
 120. 1:10 AM Meimon Nishi Tako Ouendan
  • NR
 121. 2:40 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 122. 4:10 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 123. 5:50 AM Dassou Yuugi
  • NR
 124. 7:30 AM Takarajima Ensei
  • NR
 125. 9:00 AM Futari Wakajishi
  • NR
 126. 10:30 AM Nogiku no Haka
  • NR
 127. 12:10 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 128. 1:10 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 129. 2:50 PM Takarajima Ensei
  • NR
 130. 4:20 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 131. 5:50 PM Yurei-jima no Okite
  • NR
 132. 7:30 PM Meimon Nishi Tako Ouendan
  • NR
 133. Saturday Night
 134. 9:00 PM Nogiku no Haka
  • NR
 135. 10:40 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 136. Sunday, August 9
 137. 12:20 AM Showa Zankyo-den
  • NR
 138. 2:00 AM Kimi No Na Wa
  • NR
 139. 4:10 AM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 140. 5:40 AM Yogisha
  • NR
 141. 8:00 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 142. 9:40 AM Pinch Runner
  • NR
 143. 11:30 AM Kawachi Yukyoden
  • NR
 144. 1:00 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 145. 2:30 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 146. 4:00 PM Buraikan Jingi
  • NR
 147. 5:30 PM Kimi No Na Wa
  • NR
 148. 7:40 PM Futari Wakajishi
  • NR
 149. Sunday Night
 150. 9:10 PM Jingi no Hakaba
  • NR
 151. 10:50 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 152. Monday, August 10
 153. 12:30 AM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 154. 2:00 AM Jinrui Shikin
  • NR
 155. 4:20 AM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 156. 6:00 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 157. 7:40 AM Buraikan Jingi
  • NR
 158. 9:10 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 159. 10:50 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 160. 12:30 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 161. 2:00 PM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 162. 3:40 PM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 163. 5:50 PM Takarajima Ensei
  • NR
 164. 7:20 PM Love Masao-kun ga Iku!
  • NR
 165. Monday Night
 166. 9:10 PM Jinrui Shikin
  • NR
 167. 11:30 PM Dassou Yuugi
  • NR
 168. Tuesday, August 11
 169. 1:10 AM Futari Wakajishi
  • NR
 170. 2:40 AM Nogiku no Haka
  • NR
 171. 4:20 AM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 172. 6:30 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 173. 8:00 AM Showa Zankyo-den
  • NR
 174. 9:40 AM Futari Wakajishi
  • NR
 175. 11:10 AM Maboroshi Tengu
  • NR
 176. 12:40 PM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 177. 2:20 PM Love Masao-kun ga Iku!
  • NR
 178. 4:10 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 179. 5:40 PM Pinch Runner
  • NR
 180. 7:30 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 181. Tuesday Night
 182. 9:00 PM Hanagasa Dochu
  • NR
 183. 10:30 PM Sake to Onna to Yari
  • NR
 184. Wednesday, August 12
 185. 12:10 AM Yogisha
  • NR
 186. 2:30 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 187. 3:30 AM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 188. 5:00 AM Dassou Yuugi
  • NR
 189. 6:40 AM Buraikan Jingi
  • NR
 190. 8:10 AM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 191. 9:50 AM Dassou Yuugi
  • NR
 192. 11:30 AM Takarajima Ensei
  • NR
 193. 1:00 PM Sake to Onna to Yari
  • NR
 194. 2:40 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 195. 4:10 PM Futari Wakajishi
  • NR
 196. 5:40 PM Nogiku no Haka
  • NR
 197. 7:20 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 198. Wednesday Night
 199. 9:00 PM Kimi No Na Wa
  • NR
 200. 11:10 PM Nogiku no Haka
  • NR
 201. Thursday, August 13
 202. 12:50 AM Jingi no Hakaba
  • NR
 203. 2:30 AM Fune wo Amu
  • NR
 204. 4:50 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 205. 6:20 AM Jingi no Hakaba
  • NR
 206. 8:00 AM Showa Zankyo-den
  • NR
 207. 9:40 AM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 208. 11:20 AM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 209. 1:30 PM Kawachi Yukyoden
  • NR
 210. 3:00 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 211. 4:30 PM Kimi No Na Wa
  • NR
 212. 6:40 PM Futari Wakajishi
  • NR
 213. Thursday Night
 214. 8:10 PM Fune wo Amu
  • NR
 215. 10:30 PM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 216. Friday, August 14
 217. 12:40 AM Maboroshi Tengu
  • NR
 218. 2:10 AM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 219. 3:50 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 220. 4:50 AM Be-Bop High School: Koko Yotaro Aika
  • NR
 221. 6:30 AM Yogisha
  • NR
 222. 8:50 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 223. 9:50 AM Kaigun Yokosuka Keimusho
  • NR
 224. 11:30 AM Yurei-jima no Okite
  • NR
 225. 1:10 PM Shimizu no Jirocho Ninkyo Nakasendo
  • NR
 226. 2:50 PM Pinch Runner
  • NR
 227. 4:40 PM Bushidô Zankoku Monogatari
  • NR
 228. 6:50 PM Hanagasa Dochu
  • NR
 229. Friday Night
 230. 8:20 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 231. 9:50 PM Waga Haha no Ki
  • NR