TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 12:50 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 3. 2:20 PM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 4. 3:50 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 5. 4:50 PM Nikutai No Mon
  • NR
 6. 6:50 PM Kujaku Hicho
  • NR
 7. 7:50 PM Sukeban Deka
  • NR
 8. Last Night
 9. 9:30 PM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 10. 11:10 PM Satsujin Yuugi
  • NR
 11. Today
 12. 12:50 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 13. 2:20 AM Ina no Kantarô
  • NR
 14. 3:50 AM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 15. 5:20 AM Kujaku Hicho
  • NR
 16. 6:20 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 17. 8:50 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 18. 10:30 AM Ina no Kantarô
  • NR
 19. 12:00 PM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 20. 1:30 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 21. 3:10 PM Aa Douki no Sakura
  • NR
 22. 5:00 PM Hizakura Kotengu
  • NR
 23. 6:20 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 24. 7:50 PM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 25. Tonight
 26. 9:30 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 27. 11:10 PM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 28. Tomorrow
 29. 12:40 AM Mother
  • NR
 30. 2:10 AM Satsujin Yuugi
  • NR
 31. 3:50 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 32. 5:30 AM Ina no Kantarô
  • NR
 33. 7:00 AM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 34. 8:40 AM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 35. 10:10 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 36. 11:10 AM Aa Douki no Sakura
  • NR
 37. 1:00 PM Sukeban Deka
  • NR
 38. 2:40 PM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 39. 4:20 PM Mother
  • NR
 40. 5:50 PM Ina no Kantarô
  • NR
 41. 7:20 PM Hot Road
  • NR
 42. Tomorrow Night
 43. 9:20 PM Sake to Onna to Yari
  • NR
 44. 11:00 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 45. Wednesday, October 25
 46. 12:30 AM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 47. 2:10 AM Kujaku Hicho
  • NR
 48. 3:10 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 49. 5:40 AM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 50. 7:10 AM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 51. 8:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 52. 10:10 AM Satsujin Yuugi
  • NR
 53. 11:50 AM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 54. 1:30 PM Hot Road
  • NR
 55. 3:30 PM Aa Douki no Sakura
  • NR
 56. 5:20 PM Hizakura Kotengu
  • NR
 57. 6:40 PM Ina no Kantarô
  • NR
 58. Wednesday Night
 59. 8:10 PM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 60. 9:40 PM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 61. 11:20 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 62. Thursday, October 26
 63. 12:50 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 64. 3:20 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 65. 4:20 AM Movie "Gassoh"
 66. 5:50 AM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 67. 7:20 AM Satsujin Yuugi
  • NR
 68. 9:00 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 69. 10:30 AM Hizakura Kotengu
  • NR
 70. 11:50 AM Sukeban Deka
  • NR
 71. 1:30 PM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 72. 3:00 PM Movie "Gassoh"
 73. 4:30 PM Nikutai No Mon
  • NR
 74. 6:30 PM Kujaku Hicho
  • NR
 75. 7:30 PM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 76. Thursday Night
 77. 9:00 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 78. 10:00 PM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 79. 11:30 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 80. Friday, October 27
 81. 1:10 AM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 82. 2:40 AM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 83. 4:10 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 84. 5:50 AM Ina no Kantarô
  • NR
 85. 7:20 AM Sukeban Deka
  • NR
 86. 9:00 AM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 87. 10:40 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 88. 12:10 PM Satsujin Yuugi
  • NR
 89. 1:50 PM Jake Shimabukuro: Life on Four Strings
  • NR
 90. 2:50 PM Nikutai No Mon
  • NR
 91. 4:50 PM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 92. 6:30 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 93. Friday Night
 94. 8:00 PM Satsujin Yuugi
  • NR
 95. 9:40 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 96. 11:10 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 97. Saturday, October 28
 98. 12:50 AM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 99. 2:20 AM Kujaku Hicho
  • NR
 100. 3:20 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 101. 5:50 AM Aa Douki no Sakura
  • NR
 102. 7:40 AM Hizakura Kotengu
  • NR
 103. 9:00 AM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 104. 10:40 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 105. 12:20 PM Nikutai No Mon
  • NR
 106. 2:20 PM Kujaku Hicho
  • NR
 107. 3:20 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 108. 4:20 PM Aa Douki no Sakura
  • NR
 109. 6:10 PM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 110. 7:40 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 111. Saturday Night
 112. 9:20 PM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 113. 10:50 PM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 114. Sunday, October 29
 115. 12:20 AM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 116. 2:00 AM Hot Road
  • NR
 117. 4:00 AM Sake to Onna to Yari
  • NR
 118. 5:40 AM Ina no Kantarô
  • NR
 119. 7:10 AM Maboroshi Tengu
  • NR
 120. 8:40 AM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 121. 10:20 AM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 122. 11:50 AM Nikutai No Mon
  • NR
 123. 1:50 PM Hot Road
  • NR
 124. 3:50 PM Sake to Onna to Yari
  • NR
 125. 5:30 PM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 126. Sunday Night
 127. 8:00 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 128. 9:00 PM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 129. 10:30 PM Movie "Gassoh"
 130. Monday, October 30
 131. 12:00 AM Hizakura Kotengu
  • NR
 132. 1:20 AM Sukeban Deka
  • NR
 133. 3:00 AM Ina no Kantarô
  • NR
 134. 4:30 AM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 135. 6:00 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Okesho Gumo
  • NR
 136. 7:30 AM Satsujin Yuugi
  • NR
 137. 9:10 AM Kujaku Hicho
  • NR
 138. 10:10 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 139. 12:40 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 140. 2:10 PM Bakuto Shichi-nin
  • NR
 141. 3:50 PM Movie "Gassoh"
 142. 5:20 PM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 143. 6:50 PM Ina no Kantarô
  • NR
 144. Monday Night
 145. 8:20 PM Yurei-sen Zenpen
  • NR
 146. 9:50 PM Fuji ni Tatsu Wakamusha
  • NR
 147. 11:30 PM Gozonji Kaiketsu Kurozukin Maguna no Hitomi
  • NR
 148. Tuesday, October 31
 149. 1:00 AM Sukeban Deka
  • NR
 150. 2:40 AM Movie "Toile no Pieta"
 151. 4:40 AM Mother
  • NR
 152. 6:10 AM Ina no Kantarô
  • NR
 153. 7:40 AM Tokugawa Ieyasu
  • NR
 154. 10:10 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 155. 11:10 AM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 156. 12:50 PM Maboroshi Tengu
  • NR
 157. 2:20 PM Nikutai No Mon
  • NR
 158. 4:20 PM Kujaku Hicho
  • NR
 159. 5:20 PM Movie "Toile no Pieta"
 160. 7:20 PM Mito Komon Sukesan Kakusan Oabare
  • NR
 161. Tuesday Night
 162. 9:00 PM Toyama no Kinsan Saikoro Bugyo
  • NR
 163. 10:30 PM Hibari no Mori no Ishimatsu
  • NR
 164. Wednesday, November 1
 165. 12:00 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Dai-nichibu
  • NR
 166. 1:00 AM Aa Douki no Sakura
  • NR
 167. 2:50 AM Mother
  • NR
 168. 4:20 AM SIGN OFF
 169. 6:00 AM Futari Wakajishi
  • NR
 170. 7:30 AM Keisho Sakazuki
  • NR
 171. 9:30 AM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 172. 11:00 AM Yagyu Bugeicho Katame no Ninja
  • NR
 173. 12:30 PM Wakazakura Senryo Yari
  • NR
 174. 2:00 PM Onna Toseinin
  • NR
 175. 3:40 PM Himeyuri no Tô
  • NR
 176. 5:50 PM Mondonosuke Sanbanshobu
  • NR
 177. 7:20 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 178. Wednesday Night
 179. 8:50 PM Wakakihi no Jirocho Tokaido no Tsumuji Kaze
  • NR
 180. 10:20 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 181. 11:50 PM Yurei-sen Kouhen
  • NR
 182. Thursday, November 2
 183. 1:20 AM Kaze to Onna to Tabigarasu
  • NR
 184. 3:00 AM Hanagasa Dochu
  • NR
 185. 4:30 AM Keisho Sakazuki
  • NR
 186. 6:30 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 187. 7:30 AM Tonosama: Yaji Kita
  • NR
 188. 8:50 AM Obozu Tengu
  • NR
 189. 10:30 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 190. 12:10 PM Futari Wakajishi
  • NR
 191. 1:40 PM Umon Torimonocho Nanbanzame
  • NR
 192. 3:10 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 193. 4:40 PM Mondonosuke Sanbanshobu
  • NR
 194. 6:10 PM Showa Zankyo-den
  • NR
 195. 7:40 PM Onna Toseinin
  • NR
 196. Thursday Night
 197. 9:20 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 198. 10:50 PM Obozu Tengu
  • NR
 199. Friday, November 3
 200. 12:30 AM Kaze to Onna to Tabigarasu
  • NR
 201. 2:10 AM Yagyu Bugeicho Katame no Ninja
  • NR
 202. 3:40 AM Movie "Hibi Rock"
 203. 5:30 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 204. 6:30 AM Himeyuri no Tô
  • NR
 205. 8:40 AM Yurei-sen Kouhen
  • NR
 206. 10:10 AM Tonosama: Yaji Kita
  • NR
 207. 11:30 AM Wakakihi no Jirocho Tokaido no Tsumuji Kaze
  • NR
 208. 1:00 PM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 209. 2:40 PM Hanagasa Dochu
  • NR
 210. 4:10 PM Umon Torimonocho Nanbanzame
  • NR
 211. 5:40 PM Movie "Hibi Rock"
 212. 7:30 PM Wakazakura Senryo Yari
  • NR
 213. Friday Night
 214. 9:00 PM Taiheiyo no G-Men
  • NR
 215. 10:30 PM Yagyu Bugeicho Katame no Ninja
  • NR
 216. Saturday, November 4
 217. 12:00 AM Himeyuri no Tô
  • NR
 218. 2:10 AM Mondonosuke Sanbanshobu
  • NR
 219. 3:40 AM Showa Zankyo-den
  • NR
 220. 5:10 AM Yurei-sen Kouhen
  • NR
 221. 6:40 AM Keisho Sakazuki
  • NR
 222. 8:40 AM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 223. 9:40 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 224. 11:20 AM Futari Wakajishi
  • NR
 225. 12:50 PM Onna Toseinin
  • NR
 226. 2:30 PM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 227. 4:00 PM Shin Ougon Kujakujo Shichinin no Kishi Kanketsuhen
  • NR
 228. 5:00 PM Himeyuri no Tô
  • NR
 229. 7:10 PM Futari Wakajishi
  • NR
 230. Saturday Night
 231. 8:40 PM Keisho Sakazuki
  • NR
 232. 10:40 PM Obozu Tengu
  • NR
 233. Sunday, November 5
 234. 12:20 AM Kaze to Onna to Tabigarasu
  • NR
 235. 1:00 AM Ai wo Tsumu Hito
  • NR
 236. 3:10 AM Showa Zankyo-den
  • NR
 237. 4:40 AM Yagyu Bugeicho Katame no Ninja
  • NR
 238. 6:10 AM Wakazakura Senryo Yari
  • NR
 239. 7:40 AM Hatamoto Kenka Taka
  • NR
 240. 9:10 AM Wakakihi no Jirocho Tokaido no Tsumuji Kaze
  • NR
 241. 10:40 AM Tonosama: Yaji Kita
  • NR