TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 3:50 PM Furisode Taiheiki
  • NR
 3. 5:20 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 4. 7:00 PM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 5. Last Night
 6. 8:30 PM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 7. 10:10 PM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 8. 11:50 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 9. Today
 10. 2:00 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 11. 3:30 AM Kunisada Chuji
  • NR
 12. 5:10 AM Furisode Taiheiki
  • NR
 13. 6:40 AM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 14. 8:10 AM Ma no Toki
  • NR
 15. 10:10 AM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 16. 11:40 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 17. 1:10 PM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 18. 2:50 PM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 19. 4:30 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 20. 6:40 PM Shiroi Yabô
  • NR
 21. Tonight
 22. 8:50 PM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 23. 10:30 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 24. Tomorrow
 25. 12:10 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 26. 1:50 AM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 27. 3:20 AM Shiroi Yabô
  • NR
 28. 5:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 29. 7:10 AM Hangyakuji
  • NR
 30. 9:00 AM Shiroi Yabô
  • NR
 31. 11:10 AM Yanagase Blues
  • NR
 32. 12:40 PM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 33. 2:20 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 34. 4:00 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 35. 5:40 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 36. 7:20 PM Aa Yokaren
  • NR
 37. Tomorrow Night
 38. 9:20 PM Ma no Toki
  • NR
 39. 11:20 PM Nihon Yakuzaden Socho e no Michi
  • NR
 40. Sunday, February 14
 41. 1:00 AM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 42. 2:50 AM Shura no Densetsu
  • NR
 43. 4:40 AM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 44. 6:10 AM Adauchi
  • NR
 45. 8:00 AM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 46. 9:30 AM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 47. 10:30 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 48. 12:00 PM Kunisada Chuji
  • NR
 49. 1:40 PM Furisode Taiheiki
  • NR
 50. 3:10 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 51. 5:00 PM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 52. 6:40 PM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 53. Sunday Night
 54. 8:10 PM Adauchi
  • NR
 55. 10:00 PM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 56. 11:40 PM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 57. Monday, February 15
 58. 1:20 AM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 59. 3:00 AM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 60. 4:00 AM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 61. 5:30 AM Zoku Ooku Maruhi Monogatari
  • NR
 62. 7:10 AM Hangyakuji
  • NR
 63. 9:00 AM Aa Yokaren
  • NR
 64. 11:00 AM Yanagase Blues
  • NR
 65. 12:30 PM Shura no Densetsu
  • NR
 66. 2:20 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 67. 4:00 PM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 68. 5:30 PM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 69. 6:30 PM Kunisada Chuji
  • NR
 70. Monday Night
 71. 8:10 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 72. 10:20 PM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 73. 11:50 PM Ma no Toki
  • NR
 74. Tuesday, February 16
 75. 1:50 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 76. 3:20 AM Kunisada Chuji
  • NR
 77. 5:00 AM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 78. 6:30 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 79. 8:00 AM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 80. 9:40 AM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 81. 11:10 AM Kunisada Chuji
  • NR
 82. 12:50 PM Furisode Taiheiki
  • NR
 83. 2:20 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 84. 4:30 PM Sasaki Kojiro
  • NR
 85. 6:00 PM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 86. 7:40 PM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 87. Tuesday Night
 88. 9:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 89. 10:50 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 90. Wednesday, February 17
 91. 12:30 AM Shiroi Yabô
  • NR
 92. 2:40 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 93. 4:20 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 94. 6:00 AM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 95. 7:40 AM Adauchi
  • NR
 96. 9:30 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 97. 11:10 AM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 98. 12:50 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 99. 2:30 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 100. 4:10 PM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 101. 5:40 PM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 102. 7:20 PM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 103. Wednesday Night
 104. 9:00 PM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 105. 10:30 PM Adauchi
  • NR
 106. Thursday, February 18
 107. 12:20 AM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 108. 1:20 AM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 109. 2:50 AM Hangyakuji
  • NR
 110. 4:40 AM Shiroi Yabô
  • NR
 111. 6:50 AM Zoku Ooku Maruhi Monogatari
  • NR
 112. 8:30 AM Hangyakuji
  • NR
 113. 10:20 AM Yanagase Blues
  • NR
 114. 11:50 AM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 115. 1:30 PM Aa Yokaren
  • NR
 116. 3:30 PM Yanagase Blues
  • NR
 117. 5:00 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 118. 6:40 PM Aa Yokaren
  • NR
 119. Thursday Night
 120. 8:40 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 121. 10:20 PM Kujike Naide
  • NR
 122. Friday, February 19
 123. 12:30 AM Shura no Densetsu
  • NR
 124. 2:20 AM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 125. 4:00 AM Nihon Yakuzaden Socho e no Michi
  • NR
 126. 5:40 AM Zoku Ooku Maruhi Monogatari
  • NR
 127. 7:20 AM Furisode Taiheiki
  • NR
 128. 8:50 AM Shura no Densetsu
  • NR
 129. 10:40 AM Kunisada Chuji
  • NR
 130. 12:20 PM Furisode Taiheiki
  • NR
 131. 1:50 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 132. 3:30 PM Aa Yokaren
  • NR
 133. 5:30 PM Kujike Naide
  • NR
 134. 7:40 PM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 135. Friday Night
 136. 9:10 PM Shura no Densetsu
  • NR
 137. 11:00 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 138. Saturday, February 20
 139. 12:40 AM Gokudo vs. Furyo Bancho
  • NR
 140. 2:20 AM Adauchi
  • NR
 141. 4:10 AM Aa Yokaren
  • NR
 142. 6:10 AM Yanagase Blues
  • NR
 143. 7:40 AM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 144. 9:20 AM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 145. 10:50 AM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 146. 11:50 AM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 147. 1:20 PM Zoku Ooku Maruhi Monogatari
  • NR
 148. 3:00 PM Hangyakuji
  • NR
 149. 4:50 PM Adauchi
  • NR
 150. 6:40 PM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 151. Saturday Night
 152. 8:20 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 153. 10:00 PM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 154. 11:30 PM Kigeki Kyuko Ressha
  • NR
 155. Sunday, February 21
 156. 1:00 AM Ken to Mary Ameagari no Yozora ni
  • NR
 157. 2:30 AM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 158. 4:10 AM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 159. 5:50 AM Shiroi Yabô
  • NR
 160. 8:00 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 161. 9:40 AM Sasaki Kojiro
  • NR
 162. 11:10 AM Kunisada Chuji
  • NR
 163. 12:50 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 164. 2:30 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 165. 4:10 PM Ken to Mary Ameagari no Yozora ni
  • NR
 166. 5:40 PM Sasaki Kojiro
  • NR
 167. 7:10 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 168. Sunday Night
 169. 8:50 PM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 170. 10:20 PM Ishimatsu Shain wa Otoko de Gozaru
  • NR
 171. 11:50 PM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 172. Monday, February 22
 173. 12:50 AM Furisode Taiheiki
  • NR
 174. 2:20 AM Shura no Densetsu
  • NR
 175. 4:10 AM Ma no Toki
  • NR
 176. 6:10 AM Nihon Yakuzaden Socho e no Michi
  • NR
 177. 7:50 AM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 178. 9:30 AM Aa Yokaren
  • NR
 179. 11:30 AM Yanagase Blues
  • NR
 180. 1:00 PM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 181. 2:40 PM Hangyakuji
  • NR
 182. 4:30 PM Shiroi Yabô
  • NR
 183. 6:40 PM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 184. Monday Night
 185. 8:10 PM Gokudo vs. Furyo Bancho
  • NR
 186. 9:50 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 187. 11:40 PM Shura no Densetsu
  • NR
 188. Tuesday, February 23
 189. 1:30 AM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 190. 3:10 AM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 191. 4:50 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 192. 6:30 AM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 193. 8:10 AM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 194. 9:40 AM Ma no Toki
  • NR
 195. 11:40 AM Shura no Densetsu
  • NR
 196. 1:30 PM Jirochô Sangokushi Daisanbu
  • NR
 197. 3:10 PM Furisode Taiheiki
  • NR
 198. 4:40 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 199. 6:30 PM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 200. Tuesday Night
 201. 8:00 PM Ma no Toki
  • NR
 202. 10:00 PM Aa Yokaren
  • NR
 203. Wednesday, February 24
 204. 12:00 AM Yanagase Blues
  • NR
 205. 1:30 AM Kujike Naide
  • NR
 206. 3:40 AM Hibari Torimonochô: Jiraiya Koban
  • NR
 207. 5:10 AM Sukeban Deka: Kazama San-shimai no Gyakushû
  • NR
 208. 6:50 AM Nuretsubame: Kurenai Gonbachi
  • NR
 209. 8:30 AM Zoku Ooku Maruhi Monogatari
  • NR
 210. 10:10 AM Hangyakuji
  • NR
 211. 12:00 PM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 212. 1:40 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 213. 3:20 PM Satomi Hakken-den 3 Hakkenshi no Gaika
  • NR
 214. 4:20 PM Komon Shacho Man'yuki
  • NR
 215. 5:50 PM Otoko Namida no Hamonjo
  • NR
 216. 7:30 PM Kujike Naide
  • NR
 217. Wednesday Night
 218. 9:40 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 219. 11:50 PM Shiroi Yabô
  • NR
 220. Thursday, February 25
 221. 2:00 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Hebi Hime Yashiki
  • NR
 222. 3:40 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 223. 5:20 AM Gokudo vs. Furyo Bancho
  • NR
 224. 7:00 AM Adauchi
  • NR
 225. 8:50 AM Osome Hisamatsu Soyokaze Higasa
  • NR
 226. 10:30 AM Isshin Tasuke Otoko no Naka no Otoko Ippiki
  • NR
 227. 12:10 PM Hangyakuji
  • NR
 228. 2:00 PM Shiroi Yabô
  • NR