Same TV listings, new home.

TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 7:20 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 3. Last Night
 4. 9:10 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 5. 11:00 PM Murasaki Zukin
  • NR
 6. Today
 7. 12:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 8. 2:00 AM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 9. 4:10 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 10. 6:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 11. 8:00 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 12. 9:30 AM Hanakago Dochu
  • NR
 13. 11:00 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 14. 12:40 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 15. 2:10 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 16. 4:20 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 17. 6:00 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 18. 7:30 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 19. Tonight
 20. 9:10 PM Aoi Unabara
  • NR
 21. 10:40 PM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 22. Tomorrow
 23. 1:10 AM Hanakago Dochu
  • NR
 24. 2:40 AM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 25. 4:10 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 26. 5:40 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 27. 7:10 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 28. 8:40 AM Tekka Daimyo
  • NR
 29. 10:20 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 30. 12:00 PM Aoi Unabara
  • NR
 31. 1:30 PM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 32. 3:50 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 33. 5:30 PM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 34. 7:50 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 35. Tomorrow Night
 36. 9:20 PM Kyôdai Jingi
  • NR
 37. 10:50 PM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 38. Tuesday, October 25
 39. 12:30 AM Hanakago Dochu
  • NR
 40. 2:00 AM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 41. 3:30 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 42. 5:10 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 43. 6:50 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 44. 9:20 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 45. 10:50 AM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 46. 12:20 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 47. 1:50 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 48. 3:20 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 49. 5:10 PM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 50. 6:50 PM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 51. Tuesday Night
 52. 9:10 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 53. 10:50 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 54. Wednesday, October 26
 55. 12:20 AM Hizakura Daimyo
  • NR
 56. 1:50 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 57. 3:50 AM Aoi Unabara
  • NR
 58. 5:20 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 59. 7:50 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 60. 9:20 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 61. 11:10 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 62. 12:50 PM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 63. 3:10 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 64. 5:10 PM Hanakago Dochu
  • NR
 65. 6:40 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 66. Wednesday Night
 67. 8:30 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 68. 10:00 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 69. 11:30 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 70. Thursday, October 27
 71. 1:20 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 72. 3:40 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 73. 5:10 AM Tekka Daimyo
  • NR
 74. 6:50 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 75. 9:10 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 76. 11:00 AM Murasaki Zukin
  • NR
 77. 12:30 PM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 78. 2:20 PM Kyôdai Jingi
  • NR
 79. 3:50 PM Murasaki Zukin
  • NR
 80. 5:20 PM Rokugatsudo no Sanshimai
  • NR
 81. 7:10 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 82. Thursday Night
 83. 8:50 PM Aoi Unabara
  • NR
 84. 10:20 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 85. 11:50 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 86. Friday, October 28
 87. 2:00 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 88. 3:30 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 89. 5:20 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 90. 7:50 AM Gonin no Abaremono
  • NR
 91. 9:20 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 92. 10:50 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 93. 12:40 PM Kuro no Tozoku
  • NR
 94. 2:20 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 95. 3:50 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 96. 5:20 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 97. 7:10 PM Little Forest Fuyu/Haru
  • NR
 98. Friday Night
 99. 9:20 PM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 100. 11:00 PM Tekka Daimyo
  • NR
 101. Saturday, October 29
 102. 12:40 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 103. 3:00 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 104. 4:30 AM Tekka Daimyo
  • NR
 105. 6:10 AM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 106. 7:50 AM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 107. 10:10 AM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 108. 12:00 PM Murasaki Zukin
  • NR
 109. 1:30 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 110. 3:20 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 111. 4:50 PM Kogarashi Monjirô: Kakawari Gozansen
  • NR
 112. 6:20 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 113. 7:50 PM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 114. Saturday Night
 115. 9:20 PM Tekka Daimyo
  • NR
 116. 11:00 PM Hanakago Dochu
  • NR
 117. Sunday, October 30
 118. 12:30 AM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 119. 2:00 AM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 120. 3:40 AM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 121. 5:10 AM Aoi Unabara
  • NR
 122. 6:40 AM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 123. 9:10 AM Nihon no Don Kanketsu-hen
  • NR
 124. 11:30 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 125. 1:10 PM Amakusa Shiro Tokisada
  • NR
 126. 3:00 PM Otoko wa Tsuraiyo Funto-hen
  • NR
 127. 4:40 PM Kyôdai Jingi
  • NR
 128. 6:10 PM Sabaku wo Wataru Taiyo
  • NR
 129. 7:50 PM Kage no Gundan Hattori Hanzo
  • NR
 130. Sunday Night
 131. 10:10 PM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 132. 11:40 PM Hizakura Daimyo
  • NR
 133. Monday, October 31
 134. 1:10 AM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 135. 3:10 AM Kuro no Tozoku
  • NR
 136. 4:50 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 137. 6:30 AM Hatamoto Taikutsu Otoko Nazo no Nanbandaiko
  • NR
 138. 8:00 AM Seizoroi Kanhasshu
  • NR
 139. 9:40 AM Movie "Shin Gokudo no Onnatachi Horetara Jigoku"
 140. 11:30 AM Kyôdai Jingi
  • NR
 141. 1:00 PM Kiryûin Hanako no shôgai
  • NR
 142. 3:30 PM Gonin no Abaremono
  • NR
 143. 5:00 PM Hanakago Dochu
  • NR
 144. 6:30 PM Ninkyo Kashi no Ishimatsu
  • NR
 145. Monday Night
 146. 8:00 PM Meiji Kyokakuden Sandaime Shumei
  • NR
 147. 9:30 PM Shoretsu Shinsengumi Bakumatsu no Doran
  • NR
 148. 11:20 PM Chô kôsoku! Sankin kôtai
  • NR
 149. Tuesday, November 1
 150. 1:20 AM Hanakago Dochu
  • NR
 151. 2:50 AM Movie "Gekijoban SPEC Ketsu Zen no Hen"
 152. 4:30 AM Kaibyô Noroi Numa
  • NR
 153. 6:00 AM Kyôdai Jingi
  • NR
 154. 7:30 AM Hitokiri Gasa
  • NR
 155. 9:00 AM Nihatsume wa Jigoku Ikidaze
  • NR
 156. 10:30 AM Nihon Ansatsu Hiroku
  • NR
 157. 1:00 PM Happyaku Mangokuni Idomu Otoko
  • NR
 158. 2:40 PM Hoero Tekken
  • R
 159. 4:20 PM Rikugun Chôhô 33
  • NR
 160. 5:50 PM Tengoku no Eki
  • NR
 161. Tuesday Night
 162. 8:10 PM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 163. 9:40 PM Sanroku
  • NR
 164. 11:30 PM Uzumasa Limelight
  • NR
 165. Wednesday, November 2
 166. 1:20 AM Hibotan Bakuto: Isshuku Ippan
  • NR
 167. 3:00 AM Fuunji Oda Nobunaga
  • NR
 168. 4:40 AM Akai kage-bôshi
  • NR
 169. 6:20 AM Heitai Gokudo
  • NR
 170. 8:00 AM Wakasama Zamurai Torimonocho Senketsu no Haregi
  • NR
 171. 9:00 AM Nogitsunebue Hanafubuki Ichiban Matoi
  • NR
 172. 10:20 AM Mito Komon
  • NR
 173. 12:00 PM Shiruku Hatto no Ô-oyabun: Chobi-hige no Kuma
  • NR
 174. 1:30 PM Genji Kuro Sassoki Nuregami Nitoryu
  • NR
 175. 3:00 PM Iyemitsu to Hikoza to Isshin Yasuke
  • NR
 176. 4:40 PM Uzumasa Limelight
  • NR
 177. 6:30 PM Hibotan Bakuto: Isshuku Ippan
  • NR
 178. Wednesday Night
 179. 8:10 PM Nihatsume wa Jigoku Ikidaze
  • NR
 180. 9:40 PM Wakasama Zamurai Torimonocho Senketsu no Haregi
  • NR
 181. 10:40 PM Kyôdai Jingi
  • NR
 182. Thursday, November 3
 183. 12:10 AM Sanroku
  • NR
 184. 2:00 AM Happyaku Mangokuni Idomu Otoko
  • NR
 185. 3:40 AM Genji Kuro Sassoki Nuregami Nitoryu
  • NR
 186. 5:10 AM Rikugun Chôhô 33
  • NR
 187. 6:40 AM Nihon Ansatsu Hiroku
  • NR
 188. 9:10 AM Iyemitsu to Hikoza to Isshin Yasuke
  • NR
 189. 10:50 AM Akai kage-bôshi
  • NR
 190. 12:30 PM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 191. 2:00 PM Minyo no Tabi Sakurajima Otemoyan
  • NR
 192. 3:30 PM Fuunji Oda Nobunaga
  • NR
 193. 5:10 PM Tengoku no Eki
  • NR
 194. 7:30 PM Heitai Gokudo
  • NR
 195. Thursday Night
 196. 9:10 PM Hoero Tekken
  • R
 197. 10:50 PM Nogitsunebue Hanafubuki Ichiban Matoi
  • NR
 198. Friday, November 4
 199. 12:10 AM Shirayukihime Satsujin Jiken
  • NR
 200. 2:20 AM Minyo no Tabi Sakurajima Otemoyan
  • NR
 201. 3:50 AM Mito Komon
  • NR
 202. 5:30 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun: Chobi-hige no Kuma
  • NR
 203. 7:00 AM Kyôdai Jingi
  • NR
 204. 8:30 AM Hitokiri Gasa
  • NR
 205. 10:00 AM Happyaku Mangokuni Idomu Otoko
  • NR
 206. 11:40 AM Hoero Tekken
  • R
 207. 1:20 PM Iyemitsu to Hikoza to Isshin Yasuke
  • NR
 208. 3:00 PM Hibotan Bakuto: Isshuku Ippan
  • NR
 209. 4:40 PM Hitokiri Gasa
  • NR
 210. 6:10 PM Shirayukihime Satsujin Jiken
  • NR
 211. Friday Night
 212. 8:20 PM Fuunji Oda Nobunaga
  • NR
 213. 10:00 PM Akai kage-bôshi
  • NR
 214. 11:40 PM Nogitsunebue Hanafubuki Ichiban Matoi
  • NR
 215. Saturday, November 5
 216. 1:00 AM Mito Komon
  • NR
 217. 2:40 AM Gendai Yakuza: Shinjuku no Yotamono
  • NR
 218. 4:10 AM Rikugun Chôhô 33
  • NR
 219. 5:40 AM Hitokiri Gasa
  • NR
 220. 7:10 AM Minyo no Tabi Sakurajima Otemoyan
  • NR
 221. 8:40 AM Mito Komon
  • NR
 222. 10:20 AM Shiruku Hatto no Ô-oyabun: Chobi-hige no Kuma
  • NR
 223. 11:50 AM Tengoku no Eki
  • NR
 224. 2:10 PM Heitai Gokudo
  • NR
 225. 3:50 PM Akai kage-bôshi
  • NR
 226. 5:30 PM Zangetsu Okawa Nagashi
  • NR
 227. 7:00 PM Nihatsume wa Jigoku Ikidaze
  • NR