TV Listings

Print HELP
To print correctly, please use the Print link.
Today
 1. Yesterday
 2. 6:00 AM Gila
 3. 6:30 AM Jethani
 4. 7:00 AM Natak
 5. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 6. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 7. 11:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 8. 12:00 PM Ye Raha Dil
 9. 1:00 PM Gila
 10. 1:30 PM Jethani
 11. 2:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 12. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 13. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 14. 5:00 PM Phir Ek Pal
 15. 6:00 PM Rungeelay
 16. 6:30 PM OST Songs
 17. 7:00 PM Gila
 18. 7:30 PM Jethani
 19. Last Night
 20. 8:00 PM Phir Ek Pal
 21. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 22. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 23. 11:00 PM Gila
 24. 11:30 PM Jethani
 25. Today
 26. 12:00 AM Phir Ek Pal
 27. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 28. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 29. 4:00 AM Ye Raha Dil
 30. 5:00 AM Phir Ek Pal
 31. 6:00 AM Gila
 32. 6:30 AM Jethani
 33. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 34. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 35. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 36. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 37. 12:00 PM Phir Ek Pal
 38. 1:00 PM Gila
 39. 1:30 PM Jethani
 40. 2:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 41. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 42. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 43. 5:00 PM Dil e Janam
 44. 6:00 PM Mr. Shamim
 45. 6:30 PM OST Songs
 46. 7:00 PM Gila
 47. 7:30 PM Jethani
 48. Tonight
 49. 8:00 PM Dil e Janam
 50. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 51. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 52. 11:00 PM Gila
 53. 11:30 PM Jethani
 54. Tomorrow
 55. 12:00 AM Dil e Janam
 56. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 57. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 58. 4:00 AM Phir Ek Pal
 59. 5:00 AM Dil e Janam
 60. 6:00 AM Gila
 61. 6:30 AM Jethani
 62. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 63. 8:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 64. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 65. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 66. 12:00 PM Dil e Janam
 67. 1:00 PM Gila
 68. 1:30 PM Jethani
 69. 2:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 70. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 71. 4:00 PM Miss Veet
 72. 4:30 PM Rungeelay
 73. 5:00 PM Sang E Mar Mar
 74. 6:00 PM Uff Meri Family
 75. 6:30 PM OST Songs
 76. 7:00 PM Gila
 77. 7:30 PM Jethani
 78. Tomorrow Night
 79. 8:00 PM Sang E Mar Mar
 80. 9:00 PM Miss Veet
 81. 9:30 PM OST Songs
 82. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 83. 11:00 PM Gila
 84. 11:30 PM Jethani
 85. Friday, March 31
 86. 12:00 AM Sang E Mar Mar
 87. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 88. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 89. 4:00 AM Dil e Janam
 90. 5:00 AM Sang E Mar Mar
 91. 6:00 AM Gila
 92. 6:30 AM Jethani
 93. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 94. 8:00 AM Natak
 95. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 96. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 97. 12:00 PM Sang E Mar Mar
 98. 1:00 PM Gila
 99. 1:30 PM Jethani
 100. 2:00 PM Yaqeen Sa Safar
 101. 3:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 102. 4:00 PM Natak
 103. 5:00 PM Dil Banjara
 104. 6:00 PM Rungeelay
 105. 6:30 PM OST Songs
 106. 7:00 PM Gila
 107. 7:30 PM Jethani
 108. Friday Night
 109. 8:00 PM Dil Banjara
 110. 9:00 PM Natak
 111. 10:00 PM Ye Raha Dil
 112. 11:00 PM Gila
 113. 11:30 PM Jethani
 114. Saturday, April 1
 115. 12:00 AM Dil Banjara
 116. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 117. 3:00 AM Natak
 118. 4:00 AM Sang E Mar Mar
 119. 5:00 AM Dil Banjara
 120. 6:00 AM Sammi
 121. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 122. 8:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 123. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 124. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 125. 12:00 PM Dil Banjara
 126. 1:00 PM Phir Ek Pal
 127. 2:00 PM Sammi
 128. 3:00 PM Sang E Mar Mar
 129. 4:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 130. 5:00 PM Yaqeen Sa Safar
 131. 6:00 PM Miss Veet
 132. 6:30 PM OST Songs
 133. 7:00 PM Uff Meri Family
 134. 7:30 PM Joru Ka Ghulam
 135. Saturday Night
 136. 8:00 PM Yaqeen Sa Safar
 137. 9:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 138. 10:00 PM Saturday Night Special
 139. Sunday, April 2
 140. 12:00 AM Yaqeen Sa Safar
 141. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 142. 3:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 143. 4:00 AM Dil Banjara
 144. 5:00 AM Yaqeen Sa Safar
 145. 6:00 AM Sang E Mar Mar
 146. 7:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 147. 8:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 148. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 149. 11:00 AM Sang E Mar Mar
 150. 12:00 PM Yaqeen Sa Safar
 151. 1:00 PM Saturday Night Special
 152. 3:00 PM Ye Raha Dil
 153. 4:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 154. 5:00 PM Sammi
 155. 6:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 156. 7:00 PM Rungeelay
 157. 7:30 PM Mr. Shamim
 158. Sunday Night
 159. 8:00 PM Sammi
 160. 9:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 161. 10:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 162. 11:00 PM Dil Banjara
 163. Monday, April 3
 164. 12:00 AM Sammi
 165. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 166. 3:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 167. 4:00 AM Yaqeen Sa Safar
 168. 5:00 AM Sammi
 169. 6:00 AM Gila
 170. 6:30 AM Jethani
 171. 7:00 AM Dil Banjara
 172. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 173. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 174. 11:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 175. 12:00 PM Sammi
 176. 1:00 PM Gila
 177. 1:30 PM Jethani
 178. 2:00 PM Natak
 179. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 180. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 181. 5:00 PM Ye Raha Dil
 182. 6:00 PM Uff Meri Family
 183. 6:30 PM OST Songs
 184. 7:00 PM Gila
 185. 7:30 PM Jethani
 186. Monday Night
 187. 8:00 PM Ye Raha Dil
 188. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 189. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 190. 11:00 PM Gila
 191. 11:30 PM Jethani
 192. Tuesday, April 4
 193. 12:00 AM Ye Raha Dil
 194. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 195. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 196. 4:00 AM Sammi
 197. 5:00 AM Ye Raha Dil
 198. 6:00 AM Gila
 199. 6:30 AM Jethani
 200. 7:00 AM Natak
 201. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 202. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 203. 11:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 204. 12:00 PM Ye Raha Dil
 205. 1:00 PM Gila
 206. 1:30 PM Jethani
 207. 2:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 208. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 209. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 210. 5:00 PM Phir Ek Pal
 211. 6:00 PM Rungeelay
 212. 6:30 PM OST Songs
 213. 7:00 PM Gila
 214. 7:30 PM Jethani
 215. Tuesday Night
 216. 8:00 PM Phir Ek Pal
 217. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 218. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 219. 11:00 PM Gila
 220. 11:30 PM Jethani
 221. Wednesday, April 5
 222. 12:00 AM Phir Ek Pal
 223. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 224. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 225. 4:00 AM Ye Raha Dil
 226. 5:00 AM Phir Ek Pal
 227. 6:00 AM Gila
 228. 6:30 AM Jethani
 229. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 230. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 231. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 232. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 233. 12:00 PM Phir Ek Pal
 234. 1:00 PM Gila
 235. 1:30 PM Jethani
 236. 2:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 237. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 238. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 239. 5:00 PM Dil e Janam
 240. 6:00 PM Mr. Shamim
 241. 6:30 PM OST Songs
 242. 7:00 PM Gila
 243. 7:30 PM Jethani
 244. Wednesday Night
 245. 8:00 PM Dil e Janam
 246. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 247. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 248. 11:00 PM Gila
 249. 11:30 PM Jethani
 250. Thursday, April 6
 251. 12:00 AM Dil e Janam
 252. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 253. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 254. 4:00 AM Phir Ek Pal
 255. 5:00 AM Dil e Janam
 256. 6:00 AM Gila
 257. 6:30 AM Jethani
 258. 7:00 AM Kuch Na Kaho
 259. 8:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 260. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 261. 11:00 AM Kuch Na Kaho
 262. 12:00 PM Dil e Janam
 263. 1:00 PM Gila
 264. 1:30 PM Jethani
 265. 2:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 266. 3:00 PM Nazr-e-Bad
 267. 4:00 PM Miss Veet
 268. 4:30 PM Rungeelay
 269. 5:00 PM Sang E Mar Mar
 270. 6:00 PM Uff Meri Family
 271. 6:30 PM OST Songs
 272. 7:00 PM Gila
 273. 7:30 PM Jethani
 274. Thursday Night
 275. 8:00 PM Sang E Mar Mar
 276. 9:00 PM Miss Veet
 277. 9:30 PM OST Songs
 278. 10:00 PM Nazr-e-Bad
 279. 11:00 PM Gila
 280. 11:30 PM Jethani
 281. Friday, April 7
 282. 12:00 AM Sang E Mar Mar
 283. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 284. 3:00 AM Nazr-e-Bad
 285. 4:00 AM Dil e Janam
 286. 5:00 AM Sang E Mar Mar
 287. 6:00 AM Gila
 288. 6:30 AM Jethani
 289. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 290. 8:00 AM Natak
 291. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 292. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 293. 12:00 PM Sang E Mar Mar
 294. 1:00 PM Gila
 295. 1:30 PM Jethani
 296. 2:00 PM Yaqeen Sa Safar
 297. 3:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 298. 4:00 PM Natak
 299. 5:00 PM Dil Banjara
 300. 6:00 PM Rungeelay
 301. 6:30 PM OST Songs
 302. 7:00 PM Gila
 303. 7:30 PM Jethani
 304. Friday Night
 305. 8:00 PM Dil Banjara
 306. 9:00 PM Natak
 307. 10:00 PM Ye Raha Dil
 308. 11:00 PM Gila
 309. 11:30 PM Jethani
 310. Saturday, April 8
 311. 12:00 AM Dil Banjara
 312. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 313. 3:00 AM Natak
 314. 4:00 AM Sang E Mar Mar
 315. 5:00 AM Dil Banjara
 316. 6:00 AM Sammi
 317. 7:00 AM Nazr-e-Bad
 318. 8:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 319. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 320. 11:00 AM Nazr-e-Bad
 321. 12:00 PM Dil Banjara
 322. 1:00 PM Phir Ek Pal
 323. 2:00 PM Sammi
 324. 3:00 PM Sang E Mar Mar
 325. 4:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 326. 5:00 PM Yaqeen Sa Safar
 327. 6:00 PM Miss Veet
 328. 6:30 PM OST Songs
 329. 7:00 PM Uff Meri Family
 330. 7:30 PM Joru Ka Ghulam
 331. Saturday Night
 332. 8:00 PM Yaqeen Sa Safar
 333. 9:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 334. 10:00 PM Saturday Night Special
 335. Sunday, April 9
 336. 12:00 AM Yaqeen Sa Safar
 337. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 338. 3:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 339. 4:00 AM Dil Banjara
 340. 5:00 AM Yaqeen Sa Safar
 341. 6:00 AM Sang E Mar Mar
 342. 7:00 AM Kitni Girhain Baqi Hai
 343. 8:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 344. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 345. 11:00 AM Sang E Mar Mar
 346. 12:00 PM Yaqeen Sa Safar
 347. 1:00 PM Saturday Night Special
 348. 3:00 PM Ye Raha Dil
 349. 4:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 350. 5:00 PM Sammi
 351. 6:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 352. 7:00 PM Rungeelay
 353. 7:30 PM Mr. Shamim
 354. Sunday Night
 355. 8:00 PM Sammi
 356. 9:00 PM Ullu Baraye Farokht Nahi
 357. 10:00 PM Kitni Girhain Baqi Hai
 358. 11:00 PM Dil Banjara
 359. Monday, April 10
 360. 12:00 AM Sammi
 361. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 362. 3:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 363. 4:00 AM Yaqeen Sa Safar
 364. 5:00 AM Sammi
 365. 6:00 AM Gila
 366. 6:30 AM Jethani
 367. 7:00 AM Dil Banjara
 368. 8:00 AM Kahani Raima aur Manahil ki
 369. 9:00 AM Jago Pakistan Jago
 370. 11:00 AM Ullu Baraye Farokht Nahi
 371. 12:00 PM Sammi
 372. 1:00 PM Gila
 373. 1:30 PM Jethani
 374. 2:00 PM Natak
 375. 3:00 PM Kuch Na Kaho
 376. 4:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 377. 5:00 PM Ye Raha Dil
 378. 6:00 PM Uff Meri Family
 379. 6:30 PM OST Songs
 380. 7:00 PM Gila
 381. 7:30 PM Jethani
 382. Monday Night
 383. 8:00 PM Ye Raha Dil
 384. 9:00 PM Kahani Raima aur Manahil ki
 385. 10:00 PM Kuch Na Kaho
 386. 11:00 PM Gila
 387. 11:30 PM Jethani
 388. Tuesday, April 11
 389. 12:00 AM Ye Raha Dil
 390. 1:00 AM Jago Pakistan Jago
 391. 3:00 AM Kuch Na Kaho
 392. 4:00 AM Sammi
 393. 5:00 AM Ye Raha Dil